Gröna Bilister på Almedalen 2016

Gröna Bilister och partners arrangerar tre seminarier den 6 juli, mellan 10:00 och 13:00, välkomna!


Tankar vid tanken – om klimat och ursprungsmärkning vid pump
Hur tänker vi vid tanken? Svenska folket är beredda i teorin. Drivmedelsbolagen jobbar på det. Politikerna är intresserade. Hur är det i verkligheten? Vi presenterar en ny rapport och samtalar om bilisternas beteende vid stationen. Tankar vi rätt?

Medverkande:
 • Karin Svensson Smith,, ordförande trafikutskottet, Miljöpartiet
 • Ida Lemonie, vd, Beteendelabbet
 • Gordon Strömfelt, Gröna Bilister
 • Per Östborn, Gröna Bilister
 • Johanna Grant, ordförande, Gröna Bilister
 • Stefan Samuelsson, direktör retail, ST

Arrangör: Gröna Bilister i samarbete med Social Venture Network, SVN.
Dag: 6/7 2016 10:00 - 10:40 
Plats: Donnerska huset, Aulan, Donners plats 1 

Vem bryr sig om beteendet när det gäller att ändra resvanor? Färdplan 2030 – mobilitet och beteende
Vad behövs för att beteendeförändringar ska hjälpa oss att nå 2030-målet? Vi får höra vittnesmål från två av de viktigaste aktörerna i detta förändringsarbete. Arbetsgivare och ungdomar. De som alstrar resande idag och de som kommer att resa imorgon. 

Medverkande: 
 • Alok Alström, General Manager Sweden, Uber
 • Jesper Johansson, mobilitetsexpert, Gröna Bilister/ Tyréns
 • Johanna Grant, ordförande, Gröna Bilister
 • Jenni Nylander, ansvarig för verksamhetsutveckling, Ungdomar.se
 • Mia Häggström, hållbarhetschef, Fabege AB
 • Karin Svensson Smith, ordförande Riksdagens Trafikutskott, Miljöpartiet
 • Per Åsling, ordförande Riksdagens Skatteutskott, Centerpartiet
 • Maria Strömkvist, Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott, Socialdemokraterna

Arrangör: Gröna Bilister i samarbete med Social Venture Network, SVN. 
Dag: 6/7 2016 10:50 - 11:30
Plats: Donnerska huset, Aulan, Donners plats 1 

Grön mobilitet från Umeå till Malmö. Om klimatsmarta, effektiva och attraktiva tätorter
Merparten av all vägtrafik är lokal. Därför skapas den fossilfria vägtrafiken lokalt och av ambitiösa kommuner. Hur gjorde man? Vilka metoder fungerar? Vad kan vi lära? Om den rapport man tagit fram efter en rundresa bland Sveriges kommuner.

Medverkande:
 • Per Östborn, projektledare, Gröna Bilister
 • Fredrik Holm, författare till ”Hållbar mobilitet från Umeå till Malmö”, Gröna Bilister
 • Milan Obradovic, kommunalråd (S) i Malmö
 • Florian Stamm (MP), ordf samhällsbyggnadsnämnden i Östersund
 • Teresa Uggla Kerrou, projektledare, stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala
 • Inger Källgren Sawela, kommunalråd (M) i Gävle
 • Hans Lindberg, kommunalråd (S) i Umeå

Arrangör: Gröna Bilister i samarbete med Social Venture Network, SVN, 
Dag: 6/7 2016 11:30 - 12:00 
Plats: Donnerska huset, Aulan, Donners plats 1
Kontaktperson: Fredrik Holm, Per Östborn

Och mycket mer...

Bonden, bränslet och beroendet – vilken roll spelar biodrivmedlen för klimatet, jobben och maten?
Arrangör: Energifabriken, Perstorp
Dag: 4/7 2016 12:00 - 13:30
Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4

Är framtiden eldriven?
Arrangör: Volkswagen Group Sverige
Dag: 4/7 2016 13:15 - 14:00
Plats: Mittemot Mellangatan 19, Gotlands konstmuseums baksida (P-plats)

Tysta fordon – en livsfara
Arrangör: Synskadades Riksförbund
Dag: 4/7 2016 14:30 - 15:30
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Platsbeskrivning: Sal D22

2030 den fossilfria staden – vad finns här och nu
Arrangör: EWF ECO AB
Dag: 4/7 2016 15:00 - 15:50
Plats: Rigagränd, Innovizion Arena

Är elbilarnas tid förbi eller räddar de staden? – med näringslivet som drivkraft
Arrangör: Sustainable Innovation, ABB, Vattenfall AB, IBM, Gröna Bilister
Dag: 6/7 2016 08:30 - 09:20

Hur kan vi äta mer klimaträtt?
Arrangör: Social Venture Network, SVN, Gröna Bilister, ICA, Hållbar Utveckling Sverige AB, 2022 Initiativet
Dag: 6/7 2016 12:00 - 12:30
Plats: Donnerska huset, Donners plats 1
Platsbeskrivning: Aulan

Bilen, biffen, bostaden och beteendet – hur gör man klimaträtt?
Arrangör: Social Venture Network, SVN, ICA
Dag: 6/7 2016 13:30 - 14:15
Plats: Donnerska huset, Donners plats 1
Platsbeskrivning: Aulan

Relaterat material