16/1: 80 deltagare i 90 dagar- Går det att skippa bilen under milen?

Stockholm växer och det gör även trafiken och bilköerna. De kommande tio åren förväntas Stockholm få ytterligare 348 000 innevånare. Tar samtliga sin egen bil till jobbet är trafikinfarkten ett faktum. Redan idag klagar många över de kötider de får stå ut med. Så gott som alla vill att trafiken skall flyta smidigare, men vem skall ta det första steget?

Gröna Bilister, med uppbackning av Naturvårdsverket, inleder nu initiativet Skippa Bilen Under Milen: Ett försök där bilpendlare får utmana sig själva och sina förutfattade meningar kring hur man tar sig till och från sin arbetsplats. 

- Med den här kampanjen vill vi få bilpendlare att pröva gång, cykling, kollektivtrafik, jobba-hemma-dagar eller andra alternativ. Alla erfarenheter visar att man också blir gladare och friskare av mer egen rörelse - samtidigt som staden blir trevligare att leva i, säger Fredrik Holm, talesperson för Skippa Bilen Under Milen.

Med stöd av varandra, i grupper och via sociala medier, hjälps deltagarna åt att bryta invanda mönster. Med hjälp av appen Commute Greener (till IPhone och Android) kan deltagarna hålla kolla på vad den nya pendlingen innebär för miljön och för sin egen hälsan. På Facebook kan deltagarna publicera sina resultat och stötta varandra. 

- Vi har smugit igång kampanjen efter Trettonhelgen och har redan fått in anmälningar, men fler är välkomna att delta, säger Caroline Lundström Ek, assisterande projektledare för Skippa Bilen Under Milen. 

Intresserade kan gå in på hemsidan www.skippabilenundermilen.se och anmäla sig eller besöka Facebooksidan

För mer information, kontakta Fredrik Holm, Gröna bilister, tel: 0733-30 81 58, fredrik@skippabilenundermilen.se , eller Caroline Lundström Ek, Assisterande projektledare och presskontakt, tel: 073-539 33 85, caroline@skippabilenundermilen.se .


Om Gröna Bilister

Gröna Bilister är organisationen för dig som inser att bilen både innebär fantastiska möjligheter och vållar avsevärda problem. Sedan starten 1994 har vi verkat för att minska vägtrafikens skador på miljö och hälsa. Vi har kämpat för renare och snålare bilar och för förnybara bränslen och för el som drivmedel. Vi har också slagits för att minska behovet av bil i vardagen. Bättre gång-, cykel- och kollektivtrafik kan ersätta en stor del av dagens alla korta men många bilresor. Det kräver såväl en bättre stadsplanering som rejäla satsningar på kollektivtrafik. Men det handlar också om att bryta med invanda resmönster: Att komma på att promenaden, cykelturen eller bussresan inte är så omöjlig som den kan verka, att den ger bättre hälsa, bättre välbefinnande, renare luft och – faktiskt – mer tid över. År 2030 är det meningen att Sverige ska ha en fossilfri fordonsflotta. Gröna Bilister menar att det är ett fullt möjligt mål att nå! Redan med dagens bästa bilar och bränslen, och med morgondagens smarta resmönster, kan vi klara omställningen utan större merkostnader.

Skippa Bilen Under Milen är en början på framtidens smarta resande. Följ oss i kampanjen – Skippa Bilen Under Milen! Och gå med i Gröna Bilister och arbetet för en framtida trafik med minimala miljöproblem!

www.gronabilister.se 

Relaterat material