7/9: Alliansen splittrad om palmoljeprodukter i biodrivmedel

Den nuvarande regeringens plan att klassa om palmoljeprodukten PFAD så att den inte längre räknas som restprodukt fördröjdes av Finlands notifiering till EU-kommissionen. Det blir upp till nästa regering att ta detta beslut. Gröna Bilister har frågat alla åtta riksdagspartier om de vill klassa om PFAD. Vi frågade också hur de vill hantera palmoljeprodukter som råvara till biodrivmedel i ett vidare perspektiv. Alliansen är splittrad. 


Bildkälla: Wikimedia Commons

Användningen av palmoljeprodukter (PFAD och palmolja) som råvaror till biodrivmedel har ökat explosionsartat i Sverige. År 2017 stod de för 44% av råvarorna till biodiesel. Det motsvarar cirka 30 % av alla biodrivmedel och 7 % av alla drivmedel i vägtrafiken. En ökande efterfrågan på palmoljeprodukter ökar trycket på den kvarvarande regnskogen i Sydostasien. Gröna Bilister menar därför, liksom många andra, att denna utveckling måste vändas.

Av denna anledning ställde Gröna Bilister två frågor till de åtta riksdagspartierna:

1) Om ditt parti kommer i regeringsställning efter valet, avser ni att införa en förordning som innebär att PFAD inte längre kommer att klassas som restprodukt?

En förordning med denna effekt planerades under innevarande mandatperiod, men blev uppskjuten, bland annat på grund av Finlands notifiering till EU-kommissionen.

2) Kommer ditt parti att verka för ytterligare begränsningar på nationell nivå i användandet av palmoljeprodukter som råvara till biodrivmedel?

Svaren från de åtta partierna kan läsas på denna sida.

Den mest brännande frågan är om Sveriges nya regering kommer att fullfölja planerna på att klassa om PFAD så att den inte längre räknas som en restprodukt. Då kommer denna palmoljeprodukt att stängas ute från den svenska marknaden tills den blir spårbar och uppfyller de hållbarhetskriterier som ställs på andra förnybara råvaror. Annars kommer PFAD att förbli den dominerande råvaran till biodiesel HVO under överskådlig framtid, eftersom det är den billigaste råvaran som är tillgänglig på världsmarknaden.

Centern, Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet svarar ja på frågan om de villa klassa om PFAD. Kristdemokraterna och Moderaterna svävar på målet. Sverigedemokraterna vill klassa om PFAD bara om deras förslag på att göra om reduktionsplikten genomförs.

Gröna Bilister kan konstatera att det är osäkert om en Alliansregering efter valet kommer att klassa om PFAD så att den inte längre räknas som en restprodukt. Det är olyckligt eftersom tiden är knapp när det gäller att rädda de kvarvarande regnskogarna i Sydostasien. Åtgärder för att hejda den ökande efterfrågan på palmoljeprodukter behövs nu.

Mer information

Svaren från alla åtta riksdagspartier på Gröna Bilisters frågor om deras inställning till palmoljeprodukter som råvara till biodrivmedel

Fördjupande material från Gröna Bilister om palmolja och PFAD som råvara till biodrivmedel

PFAD är en förkortning av Palm oil Fatty Acid Distillate. Ämnet särskiljs från palmoljan vid raffineringen.

 

För ytterligare information kontakta

Per Östborn, drivmedelsansvarig, Gröna Bilister, per.ostborn@gronabilister.se

Relaterat material
20/1: Avsevärt genomslag hos miljödeklaration av drivmedel
Sedan den 1 oktober 2021 måste alla bränslebolag fästa miljödeklarationer vid pump på större mackar och ge miljöinformation på si......

10/12: Miljöinformation om drivmedel sammanställs i ny rapport från Gröna Bilister
Sedan den 1 oktober ska alla leverantörer redovisa miljöinformation om de drivmedel de sålde föregående år. I rapporten Drivmede......

Varför steg etanolpriset till yttre rymden?
Alla talar om elpriset. Men etanolpriset har också lämnat jordens dragningskraft. Jämförpriset på E85 per liter har som mest vari......

1/10: Miljödeklarationer av drivmedel sätts nu upp på macken
Idag, den 1 oktober 2021, blir det obligatoriskt att visa drivmedlets klimatpåverkan, förnybara andel och råvaror vid pump och ga......

30/8: Fortsatta satsningar på infrastruktur för biogas behövs
Gröna Bilister har svarat på regeringens remiss om ändring av EU-direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa brän......

Uppseendeväckande om HVO
Det är uppseendeväckande att Neste gör reklam om att deras HVO förvandlar dieselbilen till en miljöbil. Lägg korten på bordet i st......

Hållbarhetsdeklaration
Här följer tankar kring hur en standardiserad hållbarhetsdeklaration av drivmedel skulle kunna utformas. Vi visar också konkreta ......