9/8: Regeringen beslutar att alla drivmedel ska klimat- och ursprungsdeklareras vid pump

Idag tar regeringen beslut om att införa ett krav i drivmedelsförordningen på att alla drivmedel ska klimat- och ursprungsdeklareras vid pump från och med år 2020. Sverige kommer att bli först i världen med sådan konsumentinformation.


Gröna Bilisters idéskisser till hur en miljödeklaration av drivmedel kan utformas. Energimyndigheten får uppdraget av regeringen att utforma detaljerna i de verkliga miljödeklarationerna.

---> PRESS RELEASE IN ENGLISH

Kraven på miljödeklaration av drivmedel vid pump kommer att införas den 1 januari 2020. [UPPDATERING: införandet skjuts upp, förmodligen till oktober 2021.] Alla leverantörer av flytande eller gasformiga drivmedel ska ge översiktlig information om drivmedlens klimatpåverkan, råvaror och ursprungsländer direkt vid pump eller gasdispenser. En sådan miljödeklaration ska även finnas på de laddstationer för el som finns uppställda hos dessa leverantörer.

Mer detaljerad miljöinformation ska erbjudas på leverantörens hemsida. Undantag från krav på miljödeklaration vid pump ges för små säljställen med en försäljningsvolym som understiger 1 500 m3 flytande drivmedel och 1 000 000 m3 gasformigt drivmedel. Detta är samma gräns som berättigar till undantag från den så kallade pumplagen, som kräver att förnybara drivmedel ska tillhandahållas.

Miljödeklarationen ska bygga på leverantörernas årliga redovisning till Energimyndigheten av de drivmedel som såldes föregående år, enligt de rapporteringskrav som ursprungligen utformats av EU. För att undvika att konsumenterna vilseleds ska det framgå på miljödeklarationen att informationen gäller leverantörens försäljning av det aktuella drivmedlet föregående år snarare än just de droppar som tankas. Detta är samma system som tillämpas vid ursprungsdeklarationen av el på våra elräkningar.

Det är fortfarande omöjligt att spåra vissa fossila drivmedel. Om leverantören inte kan redovisa ursprungslandet hos råvaran till den fossila bensinen eller dieseln i rapporteringen till Energimyndigheten ska detta framgå på miljödeklarationen. Att det ibland kommer att stå "ursprungsland okänt" eller liknande på miljödeklarationen kommer att skapa ett tryck för att förbättra den fossila bensinens och dieselns spårbarhet.

– Gröna Bilister har kämpat för klimat- och ursprungsdeklaration av drivmedel vid pump i över fem års tid, säger Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister. Därför är vi mycket glada för regeringens beslut. Förordningen stämmer väl överens med Gröna Bilisters idéer om hur sådan konsumentinformation bör utformas.

Den heta, torra sommaren och alla skogsbränder har påmint oss om att klimatförändringar är på riktigt. De är inte bara modellberäkningar och bekymrade forskare. De drivmedel som vi använder i våra personbilar står för cirka 20 procent av Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser. Att minska klimatpåverkan från dessa drivmedel är alltså väsentligt i Sveriges klimatarbete.

– Den konsumentmakt vi släpper lös genom att klimatdeklarera drivmedlen kommer att bidra till att pressa ned deras klimatpåverkan, säger Per Östborn, drivmedelsansvarig på Gröna Bilister. Men allt ansvar kan inte lämpas över på konsumenterna. Vi måste också ha ekonomiska styrmedel som gynnar de bästa drivmedlen och regleringar som motar bort de sämsta.

Det finns fler värden än låg klimatpåverkan och fossilfrihet. Utvinningen av råvaror till drivmedel kan skada både natur och människor. Det är mycket olyckligt att över 30 procent av alla biodrivmedel i Sverige år 2017 tillverkades av palmoljeprodukter som påskyndar skövlingen av regnskog i Sydostasien. Ursprungslandet hos den råolja som används till vår bensin och diesel spelar stor roll för dess sociala hållbarhet

– Gröna Bilister är därför mycket glada över att miljödeklarationen också ska ge information om drivmedlens råvaror och ursprungsländer, säger Per Östborn. För att slippa skylta med det kommer drivmedelsbolagen i det längsta att undvika drivmedel som bidrar till regnskogsskövling eller göder förtryckarregimer. Om de trots allt importerar sådana drivmedel kommer konsumenterna att vända dem ryggen.

I slutändan är det dock så att en miljödeklaration av drivmedel bara kan ge avtryck på den globala drivmedelsmarknaden om många länder inför liknande konsumentinformation. Det svenska systemet är utformat så att alla EU-länder i princip kan införa samma slags miljödeklaration redan i morgon. EU-kommissionens generaldirektorat för forskning och utveckling har visat intresse för det svenska initiativet. Det har även representanter för Kaliforniens miljövårdsmyndighet.

– Nu kommer vi i Gröna Bilister att göra vårt bästa för att inspirera fler länder att följa Sveriges exempel, avslutar Johanna Grant.


Mer information
Den nya förordningen om miljödeklaration av drivmedel

---> UPPDATERING: Införandet av förordningen skjuts upp till 1 maj 2020.

Gröna Bilisters kampanj Jag Vill Veta

Den 20 juni 2018 röstade riksdagen igenom den ändring av drivmedelslagen som möjliggjorde dagens regeringsbeslut.

Myndigheterna riskerar att skapa förvirring kring redovisningen av elens klimatpåverkan

Gröna Bilisters och SPBI:s argument för och emot miljödeklaration av drivmedel vid pump

För ytterligare information kontakta
Per Östborn, drivmedelsansvarig, Gröna Bilister
per.ostborn@gronabilister.se, 073 819 61 54
Relaterat material
20/1: Avsevärt genomslag hos miljödeklaration av drivmedel
Sedan den 1 oktober 2021 måste alla bränslebolag fästa miljödeklarationer vid pump på större mackar och ge miljöinformation på si......

10/12: Miljöinformation om drivmedel sammanställs i ny rapport från Gröna Bilister
Sedan den 1 oktober ska alla leverantörer redovisa miljöinformation om de drivmedel de sålde föregående år. I rapporten Drivmede......

Varför steg etanolpriset till yttre rymden?
Alla talar om elpriset. Men etanolpriset har också lämnat jordens dragningskraft. Jämförpriset på E85 per liter har som mest vari......

1/10: Miljödeklarationer av drivmedel sätts nu upp på macken
Idag, den 1 oktober 2021, blir det obligatoriskt att visa drivmedlets klimatpåverkan, förnybara andel och råvaror vid pump och ga......

30/8: Fortsatta satsningar på infrastruktur för biogas behövs
Gröna Bilister har svarat på regeringens remiss om ändring av EU-direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa brän......

Uppseendeväckande om HVO
Det är uppseendeväckande att Neste gör reklam om att deras HVO förvandlar dieselbilen till en miljöbil. Lägg korten på bordet i st......

Hållbarhetsdeklaration
Här följer tankar kring hur en standardiserad hållbarhetsdeklaration av drivmedel skulle kunna utformas. Vi visar också konkreta ......