Blogg 14/12: Miljöbästa bilist 2016 - en cyklist?

Den 1 februari koras Miljöbästa bil 2016. Men den miljöbästa bilisten sitter inte alltid i miljöbästa bil.

I över 20 års tid har Gröna Bilister årligen granskat och rankat marknadens utbud av bilar ur miljösynpunkt med mål att ge konsumenter underbyggd information om vilka bilar som är mindre skadliga för miljön än andra. Att välja en bil från Gröna Bilisters lista Miljöbästa bilar ska leda till att man som bilist minskar sin påverkan på klimat och hälsa.

Redan år 1999, den tidigaste granskningen som finns tillgänglig på vår hemsida, utfärdas en varning för dieselbilar på grund av de höga utsläppen av kväveoxider och hälsovådliga partiklar. Därtill beskrivs problematiken kring hur biltillverkare försöker kommarunt den angivna bränsleförbrukningen enligt EU:s körcykel och att denna börses över samt följas upp av oberoende stickprov.

Inför korandet av 2016 års Miljöbästa bil kan man konstatera att stora kliv har skett när det gäller startfältet som idag består av enbart fossiloberoende bilar i jämförelse med år 1999 års granskning. Då fick en miljöbästa bensinbil i storbilsklassen dra upp till 9,2l/100 km på ett finalfält som dominerades av fossilbilar, men som faktiskt även inkluderade fem elbilar med en snitträckvidd på ca 60-80 km och en maxhastighet på 90 km/h. Det ger perspektiv. Den idag högaktuella frågan kring bilindustrins mixtrade utsläppssiffror till konsumenten har däremot snarare förvärrats sedan 90-talet med ett häpnadsväckande ökat gap mellan de officiella siffrorna och den verkliga bränsleförbrukningen.

I ljuset av att utsläppen från vägtrafiken ökar då allt fler konsumenter, trots rådande klimathot, väljer bränsleslukande fyrhjulsdrivna fordon för sitt resebehov, kan listan Miljöbästa bilar tyckas vara mer aktuell än någonsin. De bilar som säljs idag kommer att vara i drift i minst 15 års tid, vilket i dagsläget inte är förenligt med målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030, eller det historiska klimatavtal världens länder enades om i Paris i helgen. Om vi menar allvar med att lämna den fossila eran bakom oss nu bör ett slutår för försäljningen av fossilberoende bilar sättas så snart som möjligt.

Idag kan vi även konstatera att det bästa valet av bil för att minimera miljöbelastningen beror på var i landet man befinner sig. För en person på skånska landsbygden kan det bästa valet vara en gasbil, i Norrland kanske en elbil där mackdöden gör att laddning vid det egna hemmet är den smartaste lösningen? I en stad med ett större utbud av mobilitetslösningar sker den miljöbästa och bekvämaste resan kanske inte ens i bilen man äger själv, utan istället i kollektivtrafiken, i bilpoolsbilen eller på cykeln. Framtidens bilism handlar mer om att ha tillgång till en tjänst än om eget ägande. Bilen, Bränslet och Beteendet är tre ben som måste gå åt samma håll. De bilar som idag nominerats till tävlingen Miljöbästa bil 2016 har möjlighet att göra fler bilister till gröna bilister, men vi får inte glömma beteendet. Fler bilister kan mycket väl även bli smarta mobilister.

Johanna Grant
Ordförande, Gröna Bilister
Relaterat material