19/12 Myten om stadsjeepen- är stora bilar nödvändigtvis säkrare än små? 

Andelen stora bilar i stadstrafiken har ökat lavinartat de senaste åren. Myten om att stadsjeepar är säkrare än andra bilar lever kvar, trots ny forskning som visar motsatsen. Vad stämmer egentligen? I vår guide ”Mobilisten” tar vi hjälp av Anders Kullgren, trafikforskare på Folksam, för att reda ut frågetecknen. 


Varför har myten kring osäkra småbilar uppstått?
 - På 80-talet var småbilarna väldigt mycket sämre än de större. Det fanns inga tydliga riktlinjer för säkerhet och en liten bil var inte tvungen att genomgå samma krocktester som en större berättar Anders. I takt med att biltillverkarna insåg att hög säkerhet är ett bra säljargument höjdes kraven väsentligt. I idag ligger det i biltillverkarens intresse att bilarna ska nå den högsta säkerhetsklassen. 

Stor bil = säker bil? 
En stor bil väger betydligt mer än en mindre och i kollisioner med andra bilar kan tyngden vara en fördel. Folksams forskarteam menar dock att en stor bil inte nödvändigtvis behöver vara säkrare än en mindre. 
 - Säkerhetskraven är desamma för alla typer av bilar. En modern småbil kan till och med vara säkrare än en stor, äldre bil. I singelolyckor klarar sig en mindre bil oftast bättre än en stor. Dels på grund av lägre vikt och dels på grund av kortare stoppsträckor. 

Säkerhet på bekostnad av medtrafikanter
En stadsjeeps egen säkerhetsnivå är inte högre än hos övriga personbilar. I krocktester får stadsjeepar ofta sämre resultat än vanliga personbilar, och vid frontalkollisioner uppnås stadsjeepens fördel alltså endast på bekostnad av motparten. 
 - Trots att många mindre bilar uppnår de allra tuffaste säkerhetskraven kommer de stora stadsjeeparna fortfarande att vara ett hot i trafiken. Suvarna orsakar en kraftigt ökad skaderisk för motpartens passagerare. Dessutom ökar skade- och dödsrisken för oskyddade trafikanter som fotgängare och cyklister. Det bästa vore om alla valde en normalstor personbil säger Anders Kullgren. 

Hur ska man tänka som konsument? 
 - Folksam presenterar årligen tester över olika bilmodellers krocksäkerhet för att underlätta för konsumenten att välja rätt bil. Som konsument måste man även utvärdera sina behov och fundera på hur bilen ska användas. I storstadsområden finns det ingen anledning att välja en stor bil, varken för säkerheten eller för miljön, avslutar Anders. 

Vill du ta del av fler tips och inspiration för att bli en hållbar mobilist?
Här kan du beställa eller ladda ned ditt eget exemplar av guiden ”Mobilisten- Goda idéer för moderna bilister”.   
Relaterat material