Inte bilen under milen

Projektet drivs inom ett samarbete mellan Sjukgymnastförbundet (LSR) och Gröna Bilister (GB). Syftet med projektet är att visa hur olika vardagstransporter med bil kan ersättas med gång, cykel och kollektivtrafik.

Vi vill särskilt slå ett slag för aktiva transporter i samband med att man ska färdas till jobbet, gå till skolan, handla, träffa vänner och liknande vardagsaktiviteter för att få ihop livspusslet. Med samordnade aktiviteter kan vi vinna i både tid, miljö och förbättrad folkhälsa. Bilen är en viktig del av transportsystemet och ska användas där den gör mest nytta, d.v.s. på medellånga avstånd och där kollektivtrafiken inte är tillräckligt tät. 70 procent av alla resor är kortare än 5 km.

Målgrupp för projektet: allmänheten och dess vardagsresor till skola, arbete, fritidsaktiviteter och inhandling av olika förnödenheter. Vi vill hjälpa människor att upptäcka hur de kan kombinera sitt behov av motion och rörelse till aktiva transporter.


Relaterat material
Regeringen kramar dieselbilar (april 2012)
Skatte- och tullavdelningen på Finansdepartementet har i budgetbilagan "Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2013" smu......

16/2: Land Rover, Kia och Volvo ensamma att klimat­kompenser
Land Rover klimatkompenserar alla sina nya bilars utsläpp under 7 500 mil, Volvo gör det med sina miljöbilar, men bara för 1 500 m......

21/10: Kristianstad: Gröna Bilister välkomnar första gasbila
Räddningstjänsten i Kristianstad har köpt sina två första gasbilar. Gröna Bilister välkomnar valet och kommer att hänvisa till Kri......

20/10: Försämra inte miljöbilsparkeringen, Sundsvall!
Sundsvalls parkeringsbolag vill inskränka parkeringsförmånen för miljöbilar så mycket att den i praktiken inte är något värd. Grön......

12/9: Gröna Bilister kritiserar AGA: Högt gaspris förhindrar
AGA påstår att det höga priset på biogas är positivt eftersom det leder till fler aktörer på fordonsgasmarknaden. Gröna Bilister t......

26/8: EU:s avgaslagstiftning: Gynna miljöbilar – men bara om
Ge biltillverkarna bonus för miljöbilar – men bara när de faktiskt körs på rätt bränsle. Slå fast nivåerna 120 gram CO2/km för 201......

14/8: Minska skjutsandet till skolan!
I samband med skolstarten uppmanar Lärarförbundet, Sjukgymnastförbundet och Gröna Bilister till minskat skjutsande med bil till oc......