Vår syn på mobilitet

Att känna igen sig i Gröna Bilister både med och utan bil

Gröna Bilister säger inte nej till bilen men för att i fortsättningen kunna köra bil som individuellt resesätt behöver den anpassas till planetens gränser. Det står klart att mycket ska hända på kort tid för att komma till rätta med klimathotet. Vi ser att problemen med bilen i dagens samhälle är fyra:

  • Den släpper ut koldioxid och luftföroreningar
  • Den tar plats
  • Den bullrar
  • Den skapar ohälsa

Dessa problem belyser vi genom att arbeta efter målet om en fossiloberoende fordonsflotta som en ledstjärna samt att lyfta fram alternativ till bilen och verka för ett minskat personligt bilägande. En grön bilist enligt oss är den använder andra reseslag än bilen när det passar samt tar ansvar för bilismens miljöpåverkan vid körning. Vi vill att man ska känna igen sig i Gröna Bilister både med och utan bil.

Mobilitet för oss är tillgänglighet

Mobilitet för oss är möjligheten för enskilda personer att ta sig till en bestämd plats vid en bestämd tidpunkt. Möjligheten att göra detta bör vara reseslags-oberoende. Det bör finnas en valfrihet att välja det reseslag som passar bäst utifrån resenärens preferenser. Vi anser dock att en styrande parameter är att det är ett miljömässigt hållbart alternativ. Mobilitet kan även vara möjligheten att vara resfri. Med det menar vi till exempel möjligheten att genomföra ett möte via webb, telefon eller video.

Olika målgrupper har olika behov av mobilitet

Unga har inte samma behov av att äga och använda bil. De är mer intresserade av att ta sig från A till B på enklaste och smidigaste sättet. De har även ett större intresse att köpa tjänster än produkter. Ett mycket bra exempel på detta är ökningen av streamad musik via Spotify samtidigt som försäljningen av CD-skivor minskar. Samma utveckling kan vi se bland nya innovativa "resetjänster" och det gamla upplägget med att köpa och äga sin egen bil. Gröna Bilister har en roll att se till att dessa unga inte hamnar i samma bilberoende som tidigare generationer. Det är en viktig faktor för våra möjligheter att nå 2030-målet om en fossiloberoende fordonsflotta.

Barnfamiljer ser inte heller bilen som en produkt med ett värde i sig själv utan ett nödvändigt verktyg för att få livspusslet att gå ihop. Finns möjligheten att lösa detta med hjälp av andra reseslag såsom bilpool, samåkning, kollektivtrafik eller cykel så är de intresserade av detta. För att denna målgrupp inte ska välja bilen av slentrian så krävs det ett stort fokus på kommunikation och information om de alternativ som finns.

Vi vill informera dig om utbudet

Utvecklingen av nya tjänster som underlättar flexibelt resande ökar. Flertalet tjänster för bildelning, samåkning, cykellånesystem och billånesystem har startats de senaste åren. En tätare sammankoppling av olika reseslag och reseleverantörer sker även i en högre takt, så kallad Seamless mobility. Exempel på detta i Sverige är resemäklartjänsten UbiGo och SL som tillsammans med Sunfleet erbjuder kollektivtrafikkort och bilpool i samma abonnemang. Västtrafik har startat upp ett arbete med att ta fram ett erbjudande inom Seamless Mobility i början av 2015 och Audi har utvecklat sin egna bilpoolsliknande tjänst Audi Unite.

Denna utveckling leder till att det blir fler leverantörer och ett bredare utbud på resemarknaden. Här ser vi att Gröna Bilister har en viktig roll att fylla genom att vara en aktör som ger opartiskt information om dessa tjänster till konsumenter. En del av denna information sker genom utförande av tester av olika tjänster. Gröna Bilister vill även fylla den lucka som finns när det gäller att jobba med efterfrågan och beteendet kring resor. Myndigheter som arbetar med transportsystemet arbetar näst intill uteslutande med utbudet, dvs fysisk infrastruktur. Privata leverantörer arbetar med efterfrågan men då enbart direkt kopplat till sin produkt. Gröna Bilister vill vara den part i Sverige som arbetar med efterfrågan för hela resan där flera reseslag, tjänster och leverantörer är involverade utifrån ett opartiskt konsumentperspektiv.

Främsta utmaningarna kring hållbar mobilitet?

Gröna Bilister ska tydliggöra problem som påverkar en hållbar mobilitet och verka för att dessa löses. Sådana problem som finns idag är prognosstyrning istället för målstyrning, brist på samordning hos myndigheter, infrastruktur (laddplatser, cykelvägar, cykelparkeringar, infartsparkeringar) parkeringstal, parkeringsregler (främst för bilpool) och förmånsbeskattning (miljöbilar, kollektivtrafik, cykel).

Just nu använder vi följande kanaler för att informera konsumenter och påverka utvecklingen.


Du är välkommen att följa med oss på resan, t.ex. genom att bli medlem eller gilla oss på Facebook.
Relaterat material
Medlemskap
Gröna Bilister har endast privatpersoner som medlemmar. I medlemskapet ingår fina medlemserbjudanden. Dessutom stödjer du vårt arb......

Butik
Här kan du beställa böcker och annat material...

Nyhetsbrevet
Vill du få koll på vad som händer i omställningen till en fossilfri transportsektor? Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Vi sprider in......

Samarbetspartners
Läs mer om våra fantastiska samarbetspartners som på olika sätt verkar för hållbar mobilitet! ...

Min sida - så funkar det
Hur vet jag om jag betalat min faktura? Hur uppdaterar jag mina adressuppgifter? Vart finns mina medlemsrabatter? Nedan får du sva......

6/6: MUU Sverige! Varför tanka för 16 kronor litern när du kan tanka biogas för 12,73 kronor!
Lagom till introduktionen till den nya bonus malus-systemet den 1 juli som ger gasbilar en bonus på 10.000 kronor kan du redan ida......

Integritetspolicy
I denna integritetspolicy hittar du övergripande information om hur Gröna BIlister hanterar personuppgifter enligt gällande lagsti......