Gröna kommuner på väg 2021

För att nå transportsektorns klimatmål för år 2030 måste kommunerna gå före, liksom de gjorde när de låg bakom miljö­bils­- och biogasboomen. Det är lika viktigt att ge dem verktyg och uppmuntran i detta arbete som att följa upp med statistiska indikatorer att något verkligen händer. Genom detta projekt vill Gröna Bilister bidra med bådadera.
I två tidigare projekt i denna serie har Gröna Bilister skrivit böcker, tagit fram kommunala 2030-indikatorer, och använt dessa för utspel och rapporter. Nu fortsätter vi detta arbete. Vi publicerar fördjupande reportage om ambitiösa kommunala insatser, denna gång med särskilt fokus på mindre kommuner. Arbetet i det förra projektet kring hållbar mobilitetsplanering och fyrstegsprincipen ledde till att våra förslag plockades upp i regeringens klimatpolitiska handlingsplan. Detta följs nu upp.

Vi utvecklar också de kommunala 2030-indikatorerna. Nytt är till exempel en avdelning där tillgången till alternativa drivmedel kan analyseras i detalj på kommunal nivå. Datamaterialet är framtaget i samarbete med Miljöfordon Sverige, och hämtas från deras app Tanka Grönt. Underlaget till indikatorerna kring laddinfrastrukturen kommer från Power Circle.Kvalitet viktigare än kvantitet för cykelvägar

Det finns ett samband mellan mängden cykelvägar i kommunen och hur nöjda invånarna är med dem, men andra faktorer är viktigare. På landsbygden spelar dock mängden cykelväg stor roll för att göra befolkningen nöjd. Det visar Gröna Bilisters kommunala 2030-indikatorer.
Gör fyrstegsprincipen till fyrstegspraktik

Onödigt dyra investeringar i infrastrukturen gör att viktiga åtgärder hamnar på väntlistan. Ett blame game mellan Regeringen och Trafikverket går ut över säkerhet, miljö, hälsa och stadsbyggnad. Med tre enkla åtgärder kan problemen rättas till.

Läs hur i Gröna Bilisters nya PM!
Milstolpe i elektrifieringen

Antalet laddstationer i Sverige har tiodubblats sedan 2014 och passerade 2 600 i november 2021. Antalet bensinmackar hade sjunkit till knappt 2 700 i januari. När som helst möts kurvorna. Men laddstationerna är skevt fördelade över landet.
Så skapades en cykelstad

Västerås hamnar alltid i topp bland större svenska städer vad gäller hur nöjda invånarna är med sina gång- och cykelvägar. Men hur började det egentligen? Hur gick det till när gc-banorna beslutades och byggdes ut?
Glesbygden och storstaden leder omställningen av transportsektorn

Statistiken tyder på att transporternas klimatpåverkan minskar snabbast i de stora städerna. Men hack i häl följer glesbygdskommunerna, före andra kommuntyper.
Den banbrytande reseappen i Skattungbyn

– Det blir aldrig någon fart på den lokala utvecklingen om det krävs att var och en ska ha bil, säger Kåre Olsson, en av initiativtagarna till appen.
Bilder från Borgvik

Den 6 september avgjordes tävlingen Miljöbästa Bil 2021 i Borgvik, som ligger i Grums kommun i Värmland. Gröna Bilister ville fira och uppmärksamma våra bästa miljöbilar. Vi talade också om möjligheter till hållbar mobilitet på landsbygden.

Kontaktperson
Per Östborn
per.ostborn@gronabilister.se
073 - 819 61 54

Projektet Gröna kommuner på väg 2021 stöds ekonomiskt genom Trafikverkets bidrag till ideella organisationer.
Relaterat material
9/2: Kvalitet viktigare än kvantitet för cykelvägar
Skillnaderna är stora mellan kommunerna vad gäller utbudet av cykelvägar och hur nöjda invånarna är med dem. Det finns ett samban......

17/12: Milstolpe i elektrifieringen: nu växer antalet laddstationer förbi antalet mackar
Antalet laddstationer i Sverige har tiodubblats sedan 2014 och passerade 2 600 i november. Antalet bensinmackar hade sjunkit til......

Gör fyrstegsprincipen till fyrstegspraktik
Onödigt dyra investeringar i infrastrukturen gör att viktiga åtgärder hamnar på väntlistan. Ett blame game mellan Regeringen och......

Så skapades en cykelstad
År 2018 skrev Gröna Bilister om Västerås och dess ständigt höga placeringar bland större svenska städer vad gäller hur nöjda invån......

5/11: Glesbygden och storstaden leder omställningen av transportsektorn
Vi tar ofta för givet att tätbefolkade områden går före i omställningen till fossilfria transporter, och att glesbygden släpar ef......

Den banbrytande reseappen i Skattungbyn
I norra Dalarna, arton kilometer utanför Orsa, ligger Skattungbyn. En plats där skog sträcker sig så långt ögat skådar och något......

28/11: Fler åker kollektivt. Börjar bussarna och tågen bli fullsatta?
En allt större andel av våra resor görs med kollektivtrafik. Sträckan vi färdas kollektivt ökar också långsamt. Gröna Bilisters ......