Rapporter

Här kan du ladda ned alla rapporter som Gröna Bilister publicerat, samt några andra rapporter som är relevanta för Gröna Bilisters verksamhet.

2022

Jan Hur mycket miljöinformation om drivmedel har vi fått?
2021

Dec Gör fyrstegsprincipen till fyrstegspraktik
Dec Drivmedelsfakta 2021
Juli Hopp om ökad transparens om biltillverkningens miljöpåverkan
Maj Miljöbästa Bilar 2021
2020

December Drivmedelsfakta 2020
September
Underlag till samtal om budgetpropositionen med Per Bolund

Augusti
Enhetliga betalningslösningar för laddstolpar - underlag till rundabordssamtal med Anders Ygeman

April
Vad vet vi om vår förnybara diesel HVO?

2019

November Gröna kommuner på väg 2019
September Tillverkas våra miljöbilar på ett hållbart sätt?
September Miljöbästa Bilar 2019
Augusti Drivmedelsfakta 2019
Juni Rätt väg framåt! En sammanfattning av Klimatpolitiska rådets rapport 2019

2018

April Miljöbästa Bilar 2018
Februari Effekter av beteendepåverkande åtgärder inom transportplaneringen - en kunskapssammanställning
2017


December Vad säger remissinstanserna om Energimyndighetens promemoria Miljöinformation om drivmedel?
November
Koldioxid från fordon i Sveriges kommuner

April
Miljöinformation om drivmedel (utredning av Energimyndigheten)

2016

Juli Vilken konsumentinformation ger bolagen om drivmedlens klimatpåverkan och ursprung 2016?
2015


September Utvecklingen av säkra bilar

Frankfurts bilmässa 2015 från A-Ö

Drivmedelsfakta 2015

Juli Vilken konsumentinformation ger bolagen om drivmedlens klimatpåverkan och ursprung?

Arbetet i Sveriges kommuner för fossilfria transporter - en trendspaning

Jan Miniatyr-bilmässa i Stockholm
2014

Oktober
Miljöbästa bilar 2015

Augusti
Drivmedelsfakta 2014

Mars The South in the Driving Seat – A global perspective on biofuels and sustainability – The Brazilian road

Genèves bilsalong 2014 – Elbilsledaren blickar framåt

Genèves bilsalong 2014 – Märke för märke

Genèves bilsalong 2014 – toppar och floppar
2013

November Elbilsläget i Amsterdam 2013
Oktober Danska elbilsläget 2013
September
Miljöbästa bilar 2014


Drivmedelsfakta 2013

Maj Underhandskommentarer till N 2012:05 Utredningen om fossilfri fordonstrafik

Så blir din kommun elbilsbäst i Sverige

Mars Hållbara drivmedel i Sverige - nulägesanalys och granskning av drivmedelsbolagen

KomKomKom - kommuners kommunikation om klimatsmarta kommunikationslösningar
Februari Upphandla laddbilar i bilpool

Världens första förarlösa elbuss
2012    
December NAMAs: FN-mekanism för finansiering av klimatsmartare transporter
November El Memo för snabbladdning  
September Elbilslandet - en sann Norgehistoria  
  Miljöbästa bilar 2013  
  Drivmedelsfakta 2012  
Augusti Elbilsupphandlingen granskad  
Juli Miljöbästa hyrbilsfirma 2012  
Juni Rapport från Kommunranking 2012  
Mars  Bilmässan i Genéve  
2011    
September  Rapport från bilmässan i Frankfurt 2011  
Augusti  Göteborgs energi energibolagsgranskning  
Augusti  Elbilsomställning Sverige  
Juli  Medbestämmande Syd - även på engelska.  
Juli  Supermiljöbilspremien  
Juni  Drivmedelsfakta 2011  
Juni  Arbetet i Sveriges kommuner för att minska bilismens miljöpåverkan  
Juni  Pm Elbilsbästa kommun  
Mars  PM Gröna Bilister framtida fordonspolitik 110323  
2010    
December  Trafiksäkerhetsprogram 2010  
Juli  Bränslegranskning juli 2010  
Juli  Miljöbilsbästa parti 2010  
Juni  Kommunranking 2010 - Arbetet i Sveriges kommuner för att minska bilismens miljöpåverkan  
Juni Miljöbästa bilar 2010  
Maj Naturvårdverket: Index över nya bilars klimatpåverkan 2009  
April  Beijing bilsalong april 2010  
Mars   Hyrbilsgranskning 2010  
2009    
Juni  Farväl till fossilerna - så ska bensinbilen bort  
Juni  Bästa fordonsbränsle 2009  
April  Biobränslen fordon i Värmland  
Mars  PM taxi mars 2009   
Feb  PM klimatkompenstation bilagenter  
2008    
Dec  Förslag till skärpt miljöbilsdefinition  
Nov

 Etanolförsäljning okt - nov 2008.xls

 
Nov  PM konvertering etanol nov 2008  
Nov  Miljöbilsförsäljning kommunvis okt 2008
 Miljöbilsförsäljning kommunvis okt 2008
 
Okt   Bilutställning Paris okt 2008  
Okt

Naturvårdsverket: Index över nya bilars klimatpåverkan 2008

 
Sep   Östersunds biogaslansering  
Sep   CO2 and cars - Swedish Assoc of Green Motorists  
Aug Reducing CO² Emissions from New Cars: A Study of Major Car Manufacturers Progress in 2007 . European Federation for Transport and Environment (T&E)  
Juni   Gröna Bilisters hyrbilsgranskning juni 2008.pdf  
Feb   EU-kommissionens förslag om begränsningar av CO2-utsläppen från nya bilar.pdf  
Jan

  Miljöbilar kommunvis 2007-2008
  Miljöbilar kommunvis 2007-2008

 
2007    
Dec   PM etanolkonvertering  
Dec   Gröna Bilisters trafiksäkerhets-program - Dags för en ny Nollvision  
Nov   Enkät oljebolag    
Okt   Gröna Bilisters resepolicy  
Juni   Stiftens miljöbilsinnehav  
Maj   Hyrbilsranking maj 2007    
Mars    International Conference on Biofuels Standards - Sammanfattning  
Jan Tystare parker och friluftsområden. Rapporten kan beställes hos kansliet - 190 kr inkl. porto.   Tystare parker 1,5 Mb  
  Samman-fattning [82 kB]
Jan   Resultat trängselenkät 070128  
2006    
Sep   Riksdagsledamöterna och miljöbilen [42 kB]
  Rådata [317 kB]
  Tabellbilaga [15 kB]
Mars Ethanol Production from Sugar Cane in Brazil [1,6 MB]
060509 Telefonenkät Stockholmsförsöket [46 kB]
060330 När kommer oljebolagen uppfylla lagen?  [45 kB]
Mars Rankning av hyrbilsföretag [96 kB]
Jan Miljötaxi på Arlanda – nuläget och fortsättningen

[41 kB]

Jan

Cars of the future . The Netherlands Society for Nature and Environment (SNM) and DHV Consultancy

2005    
Dec 2005 Cleaner is Cheaper . European Federation for Transport and Environment (T&E)  
Sep 2005 Utmaning 2010 - handbok för miljövänligare bilism i kommunerna (100 sidor)
Jan 2005

Reducing CO2 Emissions from New Cars. Svensk sammanfattning som pdf.

Hela rapp. på eng. [183 kB]
Relaterat material
Remissvar
Under de senaste åren har Gröna Bilister lämnat synpunkter på följande utredningar och rapporter:...

Remissvar: Gröna parkeringsköp
Gröna Bilister har svarat på en remiss från Stockholms stad av en motion om att inrätta gröna parkeringsköp och en mobilitetsfond.......

Remissvar: Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år
Gröna Bilister har svarat på Miljödepartementets remiss av promemorian "Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år". Vi avst......

9/1: Fossiloberoende och energieffektivitet måste vara baskrav vid offentlig upphandling av bilar
Gröna Bilister har svarat på regeringens remiss om miljö- och säkerhetskrav för myndigheters bilar. Enligt förslaget ska laddbar......