Projekt

11/7: Regeringen förbereder förslag på obligatorisk hållbarhetsmärkning av drivmedel

Gröna Bilister har i tre års tid drivit kampanjen Jag Vill veta, med målet att alla drivmedel ska klimat- och ursprungsmärkas. Våren 2015 tog St1 det första steget. De andra bränslebolagen har också förbättrat sin konsumentinformation. Men den är fortfarande splittrad, ofullständig och svår att hitta. Därför är det glädjande att regeringen nu förbereder ett lagförslag om standardiserad märkning vid pump.

Vi har länge haft ursprungsmärkning av livsmedel. Sedan några år har vi också lagstadgad klimat- och ursprungsmärkning av el. Därför är det märkligt att vi konsumenter ännu inte ges chansen att göra upplysta val av drivmedel när vi står vid macken. 

Våren 2015 tog St1 det första trevande steget mot detta mål genom att fästa ett klistermärke vid varje pump som uppmanar kunderna att läsa om drivmedlens ursprung på hemsidan. De andra bolagen förbättrade sin konsumentinformation i samma veva.

– Men informationen de ger är ofullständig och den är svår att hitta, säger Per Östborn, drivmedelsansvarig på Gröna Bilister. Varje bolag redovisar dessutom uppgifterna på sitt eget sätt, vilket gör det svårt för konsumenten att göra jämförelser.

En färsk granskning från Gröna Bilister visar att inte mycket nytt har hänt sedan bolagen tog sina första steg förra året mot att ge vettig konsumentinformation.

– Det nya är att St1 numera inte bara redovisar råoljans ursprungsland, utan också vilka oljefält den kommer från, säger Per Östborn. Glädjande är också att Preem har Svanenmärkt sin Evolution diesel, vilket bland annat garanterar viss klimatnytta och att palmolja inte används som råvara.

OKQ8 ger mest information om klimatpåverkan, ursprungsländer och råvaror, men den har inte uppdaterats sedan förra året.

– Det börjar bli uppenbart att bolagen inte har viljan att redovisa all information de har på ett enhetligt, lättillgängligt sätt, säger Per Östborn. Behovet är stort av en standardiserad märkning vid pump.

Gröna Bilister höll nyligen ett seminarium på Almedalen på temat Tankar vid tanken. Ida Lemoine, VD för Beteendelabbet, betonade att hållbarhetsinformation måste ges just där vi gör vårt val för att den ska påverka vårt beteende. I det här fallet innebär det att klimat- och ursprungsinformation om drivmedel måste ges ute vid mack för att den ska styra drivmedelsutbudet i hållbar riktning.

Därför var det glädjande att Karin Svensson Smith (Mp), ordförande i Trafikutskottet, meddelade att regeringen förbereder ett lagförslag om drivmedelsmärkning vid pump. Drivmedlets klimatpåverkan i livscykelperspektiv ska anges, liksom andelen förnybar råvara. Dessutom ska viss annan hållbarhetsinformation ges.

– Gröna bilister ser gärna att en ursprungsmärkning också införs, fortsätter Per Östborn. Men informationen som ges måste vara enkel att ta till sig inte för omfattande, trots att detta är komplexa frågor. Det viktigaste är att märkningen väcker oss konsumenter och får oss att söka fördjupad kunskap som i förlängningen påverkar våra val av fordon och drivmedel.

Drivmedelsbranschens främsta invändning mot att redan nu införa ursprungsmärkning är att det ännu inte finns något internationellt system för att spåra råoljan till dess källa. Gröna Bilister anser att en ursprungsmärkning ändå är meningsfull. Biodrivmedel och el är redan spårbara, och en märkning där det står att ”ursprung okänt” för vissa fossila drivmedelskomponenter skulle öka trycket på branschen att faktiskt spåra dem.

Vi tror att en märkning där informationen till en början är ofullständig är nödvändig för att till slut få fram fullständig information, säger Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister. För att vi ska söka och finna ny kunskap måste vi först bli medvetna om att vi saknar den.


Från vänster: Johanna Grant, ordförande Gröna Bilister; Karin Svensson Smith (Mp), ordförande Trafikutskottet; Ida Lemoine, VD Beteendelabbet; Stefan Samuelsson, affärsområdeschef retail St1, Per Östborn, drivmedelsansvarig Gröna Bilister

Mer information
Läs mer om kampanjen Jag Vill Veta

För ytterligare information kontakta:
Per Östborn, Drivmedelsansvarig, Gröna Bilister
073 - 819 61 54
per.ostborn@gronabilister.se
Relaterat material
20/1: Avsevärt genomslag hos miljödeklaration av drivmedel
Sedan den 1 oktober 2021 måste alla bränslebolag fästa miljödeklarationer vid pump på större mackar och ge miljöinformation på si......

10/12: Miljöinformation om drivmedel sammanställs i ny rapport från Gröna Bilister
Sedan den 1 oktober ska alla leverantörer redovisa miljöinformation om de drivmedel de sålde föregående år. I rapporten Drivmede......

Varför steg etanolpriset till yttre rymden?
Alla talar om elpriset. Men etanolpriset har också lämnat jordens dragningskraft. Jämförpriset på E85 per liter har som mest vari......

1/10: Miljödeklarationer av drivmedel sätts nu upp på macken
Idag, den 1 oktober 2021, blir det obligatoriskt att visa drivmedlets klimatpåverkan, förnybara andel och råvaror vid pump och ga......

30/8: Fortsatta satsningar på infrastruktur för biogas behövs
Gröna Bilister har svarat på regeringens remiss om ändring av EU-direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa brän......

Uppseendeväckande om HVO
Det är uppseendeväckande att Neste gör reklam om att deras HVO förvandlar dieselbilen till en miljöbil. Lägg korten på bordet i st......

Hållbarhetsdeklaration
Här följer tankar kring hur en standardiserad hållbarhetsdeklaration av drivmedel skulle kunna utformas. Vi visar också konkreta ......