Statsmobilitet

Användarvänligt mobilitetssystem för städerSyftet är att skapa ett utvecklingsarbete för att göra kollektivtrafiken så attraktiv att den kan konkurrera med privat biltrafik i städer. Två viktiga innovationer har stor potential; nya mobilitetstjänster samt utvecklingen av autonoma fordon. Det fortsatta projektarbetet struktureras i tre delar: I.) Utformningen av transporttjänster där informations-, boknings- och betalsystem kopplas samman i sömlöst. II.) Utveckling av ett användarvänligt gränssnitt. III.) Design och utformning av fordon och andra fysiska komponenter i det integrerade mobilitetssystemet.

Nya mobilitetstjänster kan göra det möjligt för resenären att hitta smartaste rutten från dörr till dörr. Det kan vara en kombination av traditionell kollektivtrafik, hyrcykel, hyrbil/bilpool, taxi och taxiliknande tjänster, delad bil och samåkning. Utan förarkostnad kan små, flexibla och bekväma förarlösa fordon som är tillgängliga vid tider och platser då efterfrågan är lägre, bli ekonomiskt försvarbara att komplettera traditionella kollektivtrafiken. Det är en förutsättning för att det nya smarta sömlösa transportsystemet utan den privata bilen ska kunna förverkligas.

Projektgruppen består av forskare och aktörer från företag/intressegrupper. Stockholms stad och SLL har också deltagit. Projektledaren och två av projektmedlemmarna är designers med User Design-inriktning. Syftet har varit att identifiera möjligheter och hinder för att förverkliga det nya mobilitetssystemet. Pågående forsknings- och utvecklingsarbete har inventerats. Scenariostudier, rollspel och workshops har genomförts. Särskild vikt har lagts vid användarens behov. Resultatet är en gemensam bild och ett ramverk för en projektplan om hur det fortsatta arbetet ska bedrivas som också inbegriper idéer för affärsmodeller och drift av mobilitetssystemet.

Projektägare är forskningscentret Integrated Transport Research Lab (ITRL) finansierat av Scania, Ericsson och KTH . I projektet medverkade Gröna Bilister, Berge Consulting AB , First Rent A Car AB/Hertz och Keolis Sverige AB. Dessutom har följande myndigheter deltagit i viss utsträckning; Stockholms Stad och SLL - Trafikförvaltningen (medverkat i slutskedet). Projektet finansierades av Vinnova.
Relaterat material