Projekt

Vi Vill Veta!

Hur påverkas klimat, natur och människa av våra val av drivmedel, fordon och färdsätt? Detta måste vi få veta när vi gör våra val. Sådan kunskap skulle ge oss konsumenter makt att styra transportsektorn i hållbar riktning. Den beslutade klimat- och ursprungsdeklarationen av drivmedel vid pump är ett bra första steg för att befria konsumentmakten. Nästa steg är att hållbarhetsdeklarera fordonen, både i bilhallarna och i reklamen. 

Miljödeklarationer av etanol E85, bensin och diesel hos Preem


 English version

 Stöd kampanjen genom att gilla den på facebook

Vi kan se i matbutiken var fisken är fångad och var köttdjuren är uppfödda; vi kan se om kakorna innehåller palmolja. Vi kan välja en uppsjö av matvaror med märkningar som KRAV eller Fairtrade.

I transportsektorn är det tyvärr sämre ställt med konsumentinformation. Ändå är konsumentupplysning särskilt viktig just här. Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges klimatpåverkan. Alla reser, alla bidrar till dess klimatpåverkan. Om vi ges chansen till upplysta val kan transportsektorns klimatpåverkan därför minska rejält.

Men klimatpåverkan är inte allt. Omställningen till fossilfrihet släpper lös enorma marknadskrafter i jakten på nya naturresurser. Fritt tillgänglig information är nödvändig för att styra dessa krafter i hållbar riktning. Annars riskerar vi att regnskogen skövlas i jakten på råvaror till biodiesel, eller att barn utnyttjas som arbetskraft i jakten på råvaror till elbilsbatterier.


Vidgad kampanj

Under parollen Jag Vill Veta drev Gröna Bilister kampanj i fem och ett halvt års tid för att vi skulle få klimat- och ursprungsdeklaration av drivmedel vid pump. När regeringen fattade beslut om en sådan hållbarhetsdeklaration i augusti 2018 bestämde vi oss för att vidga perspektivet.

Vi efterlyser nu krav på spårbarhet för fossila drivmedel. Vi efterlyser också en hållbarhetsdeklaration av fordon som liknar den kommande hållbarhetsdeklarationen av drivmedel.

En annan möjlighet är att visa ”jämförpriser” vid köptillfället när det gäller klimatpåverkan och ekonomi för olika val av färdsätt. Fler möjligheter till konsumentupplysning i transportsektorn beskrivs i Konsumentverkets rapport Konsumenterna och miljön 2017: möjligheter att göra val med miljöhänsyn och i underlagsrapporten Konsumenters möjligheter att agera hållbart på bilmarknaden, framtagen i samverkan med Gröna Bilisters medarbetare Fredrik Holm.

Regeringen har nu lagt fram ett förslag till klimatdeklaration av resor, som i första hand enbart är tänkt att gälla flygresor. Deras klimatpåverkan ska anges vid erbjudanden om resor och vid försäljning.


Miljödeklaration av bilar på gång

Under år 2021 utreder Energi-myndigheten möjligheten till en miljö-deklaration som tar hänsyn till utsläpp under bilens hela livscykel. Gröna Bilister har tagit fram ett förslag till en sådan miljödeklaration.

Läs också Gröna Bilisters remissvar på regeringens förslag att implementera EU:s fordonsmärkningsdirektiv - 20 år efter det att det trädde i kraft.
 


Klimatkrisen är global, liksom drivmedels- och fordonsindustrin. För att konsumentmakt ska ha en chans att göra det minst avtryck behövs därför internationella regelverk. Gröna Bilister söker internationella samarbetspartners för att uppnå detta.

Samtal har inletts med Our Horizon, Think Beyond the Pump och the USC Schwarzenegger Institute. De kretsar kring hur drivmedelsmärkning bäst ska utformas för att den ska vinna spridning i världen och vilka politiska strategier som bör användas för att så ska ske.

Den 4 oktober 2021 hölls ett webbinarium för att fira införandet av klimat- och ursprungsmärkning vid pump, gasdispenser och laddstation. Kan sådana märkningar göra skillnad i omställningen? Liknande initiativ i USA och Storbritannien diskuterades också med internationella gäster.

;


Gröna Bilister riktar följande primära uppmaningar till regering, riksdag och tillträdande svenska EU-parlamentariker.

  1. Verka för att en hållbarhetsdeklaration av drivmedel vid pump av svensk typ införs i hela EU.
  2. Verka på EU-nivå för att göra alla fossila drivmedel spårbara, på samma sätt som biodrivmedel redan är. Det skulle förbättra denna hållbarhetsdeklaration.
  3. Verka på EU-nivå för att en standard för livscykelanalys av fordon tas fram, och för att EU ska ålägga tillverkarna att offentliggöra en sådan analys för varje bilmodell.
  4. Inför en svensk hållbarhetsdeklaration av fordon, som ska visas både i bilhallen och i bilreklamen.


Läs mer

Jag Vill Veta

Gröna Bilisters tidigare kampanj bidrog till den kommande klimat- och ursprungsdeklarationen av drivmedel vid pump. Läs mer här.

Läs gärna den vindlande historien bakom beslutet ur Gröna Bilisters perspektiv.
        
Tillverkas våra miljöbilar på ett hållbart sätt?

Läs Gröna Bilisters nya rapport om livscykelanalys av fordon, som togs fram i samband med tävlingen Miljöbästa Bil 2019.

Släpp lös konsumentmakten i arbetet för hållbara transporter

Gröna Bilisters upprop i Altinget: Läs mer här. 

Dags att söka oljans källa

Gröna Bilisters debattartikel i SvD: Läs mer här. 

Miljödeklaration av fordon

Nu ser det ut som om politikerna vaknar.

Livscykelanalys av biltillverkning är en viktig komponent i sådan information.

Samarbete

Gröna Bilister har inlett samarbete med Our Horizon och Think Beyond the Pump, som propagerar för ”warming labels” på bränslepumpar i USA och Kanada som liknar varningsmärken på cigarettpaket. Arnold Schwarzenegger har framfört liknande idéer, och vi har också inlett samarbete med USC Schwarzenegger Institute.

Effekter av att hållbarhetsdeklarera drivmedel

Vilka för- och nackdelar har den kommande drivmedels-deklarationen? Kommer den att påverka marknaden? Läs mer.


Kampanjen ger eko

Tillsammans med Our Horizon och Think Beyond the Pump lyfts Gröna Bilister och vår kampanj som föredöme på sidan cool4climate.org, som drivs av Oxford Climate Policy och Environmental Change Institute.


Är ansvaret för omställningen till fossilfrihet personligt eller politiskt?

Gröna Bilister anser att frågan är felställd. Den är ett utslag av ett antingen-eller-tänkande som är alltför vanligt i debatten.

Ska vi förlita oss på konsumentmakt eller på radikala politiska beslut? Ska vi satsa på klimatåtgärder i Sverige eller utomlands? Ska folk sluta åka bil eller ska vi göra bilarna mindre belastande för miljön? Är snålare bilar eller förnybara drivmedel vägen framåt? Är det elbilar som gäller eller bilar som går på biodrivmedel? Etanol eller HVO? Naturligtvis måste alla åtgärder och alla tekniska lösningar som kan bidra till en hållbar mobilitet bejakas.

I bästa fall korsbefruktar olika åtgärder och lösningar varandra. Stärkt konsumentmakt genom klimat- och ursprungsdeklaration av drivmedel kommer att bidra till att befolkningen blir kunnigare och mer engagerad. Detta driver politikerna framåt och underlättar de radikala besluten, som att på sikt förbjuda fossila drivmedel. Det går alltså inte att ställa det personliga ansvaret mot det politiska. Det ena underlättar det andra.

Till och med i oljeemiratet Dubai energideklareras bilarna. Varför görs det ännu inte i Sverige? Läs mer här. Foto: Jesper Johansson/Gröna Bilister


Media

ENDS Europe 20/3 2018: Swedish fuel pumps to get eco-labels

Bloomberg Environment 17/8 2018: Sweden's gas pumps must soon include climate impact labels

Mobility Lab 10/10 2018: We put warning labels on cigarettes. Why not on gas pumps?

Future fuel strategies 11/10 2018: Climate warning labels on fuel pumps: A taste of the future?

SVD 12/11 2018: Låt dem som tankar välja bort ful olja

The Daily Californian 12/2 2019: California needs to add eco-labels to gas pumps

San Francisco Chronicle 18/2 2019: Warming labels needed at the gas pump 

Altinget 4/3 2019: Släpp lös konsumentmakten i arbetet för hållbara transporter

International Labtag 21/3 2019: Promoting climate change awareness with labels

TT (SvD, SDS, HD, Aftonbladet, m.fl.) 7/8 2019: Rapport: hälften av all bensin har okänt ursprung

SR Ekot 7/8 2019: Hälften av all bensin och diesel har okänt ursprung

Huffington Post Canada 29/8 2019: Doug Ford's Right. Show Ontarians The Full Price They're Paying At The Pumps.

Norska MOTOR 1/9 2019: Norge nöler med svensk drivstoff-merking

Mobility Lab 27/9 2019: How environmental warning labels at gas pumps could change our transportation culture

Miljömagasinet 17/2 2020: Klimatvarningar på bensinpumpar

The Environmental Magazine 3/3 2020: Pumping gas: Hazardous to your health and the planet

Huffington Post 19/3 2020: Should gasoline come with a climate change warning label? These cities think so.

BMJ (British Medical Journal) 31/3 2020: We need health warning labels on points of sale of fossil fuels

The Sunday Times 31/3 2020: Plea for cigarette-style warnings on fuel pumps

The Guardian 31/3 2020: Climate-damaging products should come with smoking-style warnings

Ny Teknik 2/4 2020: Förslaget: sätt varningstext på bränslepumpar

Popular Mechanics 5/4 2020: Climate Experts Want Fossil Fuel Warning Labels At the Pump

Automotor Hungary 6/4 2020: Svédországban energiacímkét kapnak a töltőpisztolyok (Svenska bränslepumpar får energimärkning)

Altinget 17/4 2020: Jens Holm (V): Inför ursprungsmärkning av drivmedel - sluta göm er bakom Bryssel

Stuff (New Zealand) 24/4 2020: Could eco-warning labels on petrol pumps cut emissions?

Sydsvenskan 2/7 2020: Kraftringen i Lund först i världen med att miljödeklarera drivmedel

Extinction Rebellion 28/8 2020: This is an health emergency! Doctors spark mass flyposting of petrol pumps with graphic health warnings across UK

The Independent 28/8 2020: Extinction Rebellion: Tens of thousands of warning labels stuck on petrol pumps across UK as part of new campaign

Dagens Nyheter 31/10 2020: Klimatmärkning av bränsle ska ge mer konsumentmakt

NBC Boston 19/11 2020: Cambridge to place carbon emission warning labels on gas pumps

The Earthbound Report 4/12 2020: It's time for full transparency about petrol

The Guardian 25/12 2020: Massachusetts city to post climate change warning stickers at gas stations

CleanTechnica 25/12 2020: Cambridge To Post Warning Stickers On Gas Pumps

Woxx (Luxemburg) 26/12 2020: Klimawarnung an Zapfsäulen

7News WHDH Boston 30/12 2020: Cambridge becomes first city in America to put climate warning labels on gas pumps

Forbes 31/12 2020: We Need To Start Being More Aware Of The Harm We Do When We Fill Our Tanks

The Independent 31/12 2021: Cambridge, MA is first place in US to have climate warning labels at gas pumps

Aktuell Hållbarhet 24/2 2021: Miljödeklaration vid pumpen på plats i sommar

James R. Brooks, Kristie L. Ebi, Global Challenges, published online 21/7 2021: Climate Change Warning Labels on Gas Pumps: The Role of Public Opinion Formation in Climate Change Mitigation Policies 

Treehugger 22/7 2021: Gas Pump 'Warming Labels' Could Galvanize Support for Decarbonization Policies

The Guardian 1/10 2021: Swedish fuel retailers required to display eco-labels at pumps

Cedrec - Legislation made simple 4/10 2021: Eco-labels on fuel pumps in Sweden 

Curation. 8/10 2021: Sweden begins using eco-labels for transport fuels

Relaterat material
10/9: Om vi ska miljödeklarera bilar måste vi göra det bra!
Gröna Bilister har svarat på remissen av regeringens förslag att förbättra konsument-upplysningen om bränsleförbrukning och kold......

18/8: Vi Vill Veta! Så här kan en miljödeklaration av bilar se ut
Sverige har halkat efter andra länder när det gäller miljörelaterad konsumentupplysning om bilar. Men nu har regeringen lagt ett ......

Förslag till miljödeklaration av bilar
Sverige har halkat efter andra länder när det gäller miljörelaterad konsumentupplysning om fordon. Men nu har regeringen lagt ett......

11/6: Jämförpriser på drivmedel riskerar att förvilla
Konsumentverket har föreslagit att bemannade tankstationer ska visa en lista som jämför priset per körd sträcka på olika drivmedel......

Hållbarhetsdeklarera fordonen
År 2020 kommer drivmedlen att hållbarhetsdeklareras vid pump. Nästa steg är att hållbarhetsdeklarera fordonen. Att visa alla nya ......

8/7: Stort politiskt stöd för att miljö- och energideklarera fordon
Sverige har halkat efter övriga Europa och USA när det gäller miljörelaterad konsument-information om bilar. Under Almedalsvecka......

31/5: Arnold Schwarzenegger hyllar svensk miljölagstiftning och vill sprida den till Kalifornien
Som miljöminister drev Karolina Skog igenom klimat- och ursprungsmärkning av drivmedel vid pump i Sverige. I samband med R20 Aus......