Case Atea: Ambitiösa klimatmål med goda resultat

Atea är nordens största och Europas näst största IT-konsultföretag med inriktning på IT-infrastruktur, med huvudkontor i Kista Science City.

Andreas Rydell, chef för kvalitet och miljö på Atea, tog emot utmärkelsen, Grönt Föredöme 2016 av Johanna Grant, Ordförande Gröna Bilister.

   Atea i siffror:
  • Utarbetade en handlingsplan via CERO-metoden som skulle omfatta en total CO2-besparing på 20 % och motsvarande 2 MSEK fram till 2014. Resulterade i en faktisk CO2-besparing på 21 %.
  • Minskat koldioxidutsläppen med 26 % per anställd sedan 2007.
  • Nytt mål om 50 % koldioxidminskning fram till 2020, branschens tuffaste klimatmål.


Sedan lanseringen av Kista Commute, ett projekt som genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer ska minska de negativa effekterna från transporter till och från Kista, har Atea legat i framkant genom att sätta ambitiösa utsläppsmål. Målet var att till 2014 minska företagets egna utsläpp från transporter med 20 procent, vilket överträffades då man i slutet av projektperioden minskat med hela 21 procent och därmed nådde sina klimatmål två år i förtid.

Ateas satsning genomfördes genom användning av metoden CERO (Climate and Economic Research in Organizations) för reducering av CO2-utsläpp i samband med resor. Konkreta åtgärder var att man exempelvis erbjöd sina anställda fria SL- biljetter för resor i tjänsten, införde obligatorisk utbildning i ecodriving”, införde tuffare bilpolicy och reserverade de bästa parkeringsplatserna för elbilar/elhybrider.

Som ledande It-företag med hållbar ledartröja har Atea lockat andra företag till att minska sina utsläpp, vilket visar att Atea agerat föredömligt och därmed inspirerat andra organisationer.

Nu sätter Atea nya mål. Till år 2020 ska koldioxidutsläppen halveras, vilket är branschens tuffaste klimatmål.

Som bolag tar vi klimatfrågan på största allvar. Att vi når målet i förtid är ett kvitto på att vi gör rätt saker och med stöd i det miljöprogram vi har utvecklat är jag övertygad om att vi även når vårt nya mål, säger Andreas Rydell, chef för kvalitet och miljö på Atea.

Kontakt: 
Andreas Rydell, chef för kvalitet och miljö.
Direkt: +46 8 633 68 57
Mobil: +46 72 244 87 84
andreas.rydell@atea.se

Kontakt:
Alfred Andersson / Gröna Bilister
Mobil: +46 73 344 46 82
alfred.andersson@gronabilister.se
Relaterat material