Hur startar man en ny bilpool?

Här levereras några matnyttiga tips för Dig som är intresserad av att starta en egen bilpool.


Organisera arbetet
Gör inte allt arbete själv. Dela t ex upp arbetet på en styrelse, en ekonomigrupp, en informationsgrupp och en bilgrupp. Nu för tiden finns även möjligheten att köpa tjänsten från kommersiella bilpooler.

Undersök de intresserades behov av bil
Gör en liten enkät och fråga när bilarna behövs. Ett tips är att be de intresserade lämna in en fiktiv bokningslista som spänner över t ex ett år. Man blir förvånad över hur sällan bokningskrockar ändå uppstår. Men helgerna är naturligtvis värst.

Gå igenom ekonomin
Hyrpris eller inköpspris och lånevillkor är viktigast för att kunna börja räkna. Försök uppskatta vilka ungefärliga avgiftsnivåer föreningen måste ha. Och trots allas oro över att aldrig få tillgång till dem gemensamma bilarna. Tänk på att ta hänsyn till att det är vanligt att man överskattar sitt bilanvändande.

Utarbeta stadgar och regler
I Sverige är det vanligt att de som är intresserade av dela bil går samman i en ekonomisk förening. Det är en s k associationsform som är lämplig bl a för att den inte utsätter någon enskild medlem för större ekonomiska risker. Medlemmen riskerar endast att förlora sin insats. Om Ni köper tjänsten från en kommersiell bilpool, är det inte säkert att Ni behöver bilda en ekonomisk förening.

Ekonomiska föreningar regleras av Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Grunden för en enskild ekonomisk förening är förutom lagen, dess stadgar. Vill man starta en bilpool är det en god idé att titta hur andra har gjort. Tre exempel på stadgar i cyberrymden är:

  Stadgar för Bergsjöns bilkooperativ ek. för.
  Stadgar för Stockholms bilpool ek. för.
 

Notera att exemplen är godkända av PRV (Patent- och registreringsverket), det vill säga den myndighet som bl a godkänner namn och stadgar samt registrerar ekonomiska föreningar. Det säger att stadgarna upprättats i enlighet med lagen. (Det är dock i värsta fall domstolsutslag som gäller, inte PRVs godkännande.) Tidigare har länsstyrelsen ansvarat för den uppgiften. I vissa fall godkänner ej PRV vad länsstyrelser tidigare godkänt. Med ledning av de nyligen godkända stadgarna för dessa bilföreningar och lagen klarar Du att sätta Dig in i hur stadgarna ska konstrueras.

Det kan dock rekommenderas att Du dessutom konsulterar Gröna Bilister, Kooperativa institutet   eller handboken Starta och driva bilkooperativ (boken är slutsåld i oktober 2004, men leta på ditt bibliotek, eller kontakta ev. Örebro läns kooperativa utvecklingscentrum, tfn 019-17 02 50, och anmäl ditt intresse) .

Lägg upp ett bokningssystem som fungerar bra för faktureringen
Hur bokningssystemet ska se ut varierar efter Era egna behov och förutsättningar. Det kan vara alltifrån enkla system där en bokningsansvarig finns tillgänglig per telefon till alltmer automatiserade system. Det helt underhållsfria systemet finns dock ej! Ta i så fall hellre kollektiva färdmedel, kanske taxi eller köp tjänsten i en kommersiell bilpool.

Läs skriften "Att dela bil - när lönar det sig och hur gör man?"

  [208 kB]

 
 

Vi har några enstaka exemplar av skriften på papper kvar. Skicka ett frankerat C4-kuvert till Gröna Bilister med namn och adress dit Du vill att skriften ska skickas.

Frankeringsguide
(A-post/B-post)
1-2 exemplar 24/22 kr
(4 valörlösa frimärken)

För större beställningar, kontakta kansliet .

 


Personlig rådgivning

Se www.bilpool.nu, en webbplats finansierad av Vägverket.

Per Schillander, Vägverket, Göteborg, bilpool@vv.se, tfn 0771-119 119

Relaterat material
Vad är en bilpool?
En bilpool innebär att ett antal personer, eller organisa-tioner, delar på en eller flera bilar....