Länkar

till andra organisationer, myndigheter och företag


Organisationer och miljöprojekt - i bokstavsordning

Active Driving 365. Trafiksäkerhets- och miljöutbildningar www.activedriving.se
bil.coop (Org. bilpooler)

www.bil.coop

Bilnorge.se - Miljösida www.bilnorge.no/vis_oversikt.php3?type=89
bilpool.nu (om att starta bilpool)

www.bilpool.nu

BIL Sweden

www.bilsweden.se

Biogas Mitt wwwbiogasmitt.se 
Biogas Öst www.biogasost.se
Däckbranschens informationsråd www.dackinfo.nu
Ecoprofile - För en miljömässigt hållbar livsstil www.ecoprofile.se
Elbilslista - jämför tekniska specifikationer på elbilar på den svenska marknaden elbilslista.se
Elbyte - en sajt som ger möjlighet att jämföra elbolagen utifrån priser, miljövänlighet och kundnöjdhet, och som ger information om elbilar och laddning elbyte.se
Ekoplus www.ekoplus.se
Ekovaruhus - Sveriges största ekovaruhus www.gemenskapgron.se
Energigas Sverige www.energigas.se
Föreningen Elbil Sverige www.elbilsverige.se
Föreningen Etanol.nu www.etanol.nu
European Federation for Transport and Environment www.transportenvironment.org  
EVguide - nordisk vägvisare för elbilsintresserade

www.evguide.nu

EV World - amerikansk elbils-guide www.evworld.com
forumgas.se www.forumgas.se
Gasbilen.se www.gasbilen.se

Håll Sverige Rent (www.hsr.se)

- Miljömedvetet bilägande

KlimatSmart.se www.klimatsmart.se
Kommuner som prövar att satsa på spårbilar www.podcar.org/kompass
Konsumentverket www.konsumentverket.se/bilar/ 
Laddsmart - hjälper elbilsägare och BRF:er att ta in offerter på laddboxar laddsmart.se
Hur miljövänlig är din bilpark? GreenPlan har lösningen. www.leaseplan.se
Medveten konsumtion www.medvetenkonsumtion.org
Medvetna val www.medvetnaval.se
Miljöbilar i Stockholm www.miljobilar.stockholm.se
Miljöbilscentralen: Hjälper organisationer med system för att låta anställda disponera miljöbilar privat via arbetsgivaren www.miljobilscentralen.se
Miljöfordon.se www.miljofordon.se
Miljöfordon Syd www.miljofordonsyd.se
Miljömålsportalen (Naturvårdsverket) miljomal.nu
Motormännens Riksförbund
M:s webbplats om sparsam körning

www.motormannen.se
www.snalbil.se

MyBike - uthyrning av ihopfällbara cyklar www.mybike.se
Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) www.ntf.se
NCCF, Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom, Örebro Universitet. www.oru.se/NCFF
Naturskyddsföreningen www.naturskyddsforeningen.se
Norstart - Norsk Elbilforening www.elbil.no
NTF - Sparsam körning Klicka här!
PendlarService.se www.pendlarservice.se
Resenärsforum www.resenarsforum.se
Scandinavian Biogas Fuels AB www.scandinavianbiogas.se

Smart driving
- Utbildning i sparsam körning

www.smartdriving.se
Snålbil.se www.snalbil.se
Svenska Bilsportförbundet www.sbf.se
Svenska elfordonsföreningen www.sweva.org

Swentec, Sveriges miljöteknikråd

www.swentec.se
Taxi 020 AB www.taxi020.se
Uppladdning.nu www.uppladdning.nu
Världsnaturfonden (WWF) www.wwf.se
Ölandsbron.com - Miljökampen på Öland www.olandsbron.com


Myndigheter och liknande - i bokstavsordning

Bilprovningen www.bilprovningen.se

Konsumentverket

- Bilsidor
- Råd & Rön

Miljödepartementet

www.regeringen.se/sb/d/1471

Naturvårdsverket

www.naturvardsverket.se

Statistiska centralbyrån, SCB

www.scb.se

Trafikverket www.trafikverket.se
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

www.vti.se

Relaterat material
Att dela bil (bilpooler)
Här hittar Du länkar till bilpooler, bilkooperativ och bilföreningar. Länkar till bilpoolernas bransch-organisationer finner du un......

Att samåka
Här hittar Du länkar till samåknings- och samtransport-förmedlingar....

Tankställen
...