Tankställen för förnyelsebara drivmedel

Näraliggande information: Lag om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel (SFS-nummer 2005:1248)


Sverige

Samtliga drivmedelsslag utom syntetisk diesel www.miljofordon.se

Samma information, kompletterad med mer information om respektive bränsle, finns på följande webbplatser:

EcoPar (syntetisk diesel som idag tillverkas ur naturgas men i framtiden kan komma att framställas med biomassa) Sven Johanssons Olje AB , Kungsängsgatan 63, Uppsala
Nuvarande o planerade tankställen för gas i Sverige; tankställen för gas i utlandet www.fordonsgas.seTankställen för gas i utlandet

- Norge
- Italien
- Schweiz
- Österrike
- Övriga Europa (i första hand Tyskland)

www.statoil.com
www.guidametano.com
 
www.omv.com  
www.erdgasfahrzeuge.de


Tankställen för etanol i utlandet

Europa - etanol www.etanol.nu

- Norge

www.statoil.com

Relaterat material
Myndigheter, org. o företag
till andra organisationer, myndigheter och företag...

Att dela bil (bilpooler)
Här hittar Du länkar till bilpooler, bilkooperativ och bilföreningar. Länkar till bilpoolernas bransch-organisationer finner du un......

Att samåka
Här hittar Du länkar till samåknings- och samtransport-förmedlingar....