Att samåka

Här hittar Du länkar till samåknings- och samtransport-förmedlingar.


Sverige


Mobile Together: mobiletogether.wordpress.com

Samlastning: www.samlast.se


Skjutsgruppen: www.skjutsgruppen.nu


Internationellt      

BlaBlaCar (finns i flera länder, välj land på sajten): https://www.blablacar.co.uk/

Taxistop (Gent):  www.taxistop.be

Relaterat material
Myndigheter, org. o företag
till andra organisationer, myndigheter och företag...

Att dela bil (bilpooler)
Här hittar Du länkar till bilpooler, bilkooperativ och bilföreningar. Länkar till bilpoolernas bransch-organisationer finner du un......

Tankställen
...