20/1: Avsevärt genomslag hos miljödeklaration av drivmedel

Sedan den 1 oktober 2021 måste alla bränslebolag fästa miljödeklarationer vid pump på större mackar och ge miljöinformation på sin webbplats. Miljödeklarationer finns nu på cirka 70 procent av alla tankstationer i Sverige, men på bara två procent av laddstationerna. I en ny rapport analyserar Gröna Bilister hur bolagen genomfört kraven, och hur regelverket kan förbättras.


Obligatorisk miljödeklaration av drivmedel är ett kliv framåt för konsumentmakten. Och Sverige är först att ta detta kliv. Ett helt nytt varuslag omfattas nu av krav på hållbarhetsrelaterad information vid försäljningsstället.

Den deklarerade informationen innefattar drivmedlets klimatpåverkan i livscykelperspektiv (well-to-wheels), dess förnybara andel, dess råvaror, och dessa råvarors ursprungsländer.

Gröna Bilister har fått bekräftelse på att miljödeklarationer nu finns på 1 740 tankstationer i Sverige. Vi uppskattar att de finns på ytterligare 200 – 400 av Sveriges cirka 2 900 stationer. Genomslaget är därmed relativt gott.

Flera stora bolag som Circle K, Ingo, OKQ8, Preem och Tanka har valt att märka alla sina tankstationer, även de små säljställen där miljödeklarationer är frivilliga. Många små leverantörer av fordonsgas eller biodiesel har gjort likadant.

Det florerar en feltolkning av drivmedelsförordningen som innebär att de leverantörer som bara driver små tankstationer utan krav på märkning inte heller behöver lämna miljöinformation på sin webbplats. Därför saknar vi miljöinformation helt och hållet från många leverantörer, däribland den relativt stora aktören FordonsGas. Regelverket måste förtydligas på denna punkt.

Gröna Bilister har kännedom om miljödeklarationer av el på 57 av Sveriges drygt 2 600 laddstationer. Den låga täckningsgraden beror på att miljödeklarationer bara måste fästas på laddstolpar som drivs av traditionella bränslebolag, och som är placerade vid en stor tankstation med krav på märkning.

– Med tanke på den snabba elektrifieringen är regelverket kring miljöinformationen föråldrat redan när det införs, säger Per Östborn, projektledare på Gröna Bilister. Vi föreslår krav på miljödeklaration på alla snabbladdningsstationer, oavsett vem som driver dem. Deklarationen måste gälla klimatpåverkanhos den el leverantören faktiskt erbjuder, och eventuella ursprungsgarantier. Idag redovisas endast en schablon.

Det är för tidigt att utvärdera effekterna av miljödeklarationen, men tecken på att den spelar roll kan skönjas. Den miljöinformation som deklarerades för första gången hösten 2021 motsvarar leverantörens försäljning av det aktuella drivmedlet år 2020.

Ryssland har länge varit Preems viktigaste importland för råolja, och stod år 2019 för 41 procent av importvolymen. Men år 2020 minskade den ryska andelen hastigt till 6 procent, till förmån för råolja från Norge. Den minskade importen från Ryssland motsvarar hälften av Sveriges årliga drivmedelsanvändning, eller hela vår kärnkraftsproduktion. Om Preem inte gjort denna rockad hade de varit tvungna att deklarera Ryssland som det viktigaste ursprungslandet för sin bensin och diesel.

OKQ8 valde år 2020 för första gången bort palmoljederivatet PFAD som råvara till den HVO100 de köper in från Neste, medan andra leverantörer fick Nestes standardkvalitet innehållande 25 procent PFAD.

– Vi vet inte vilken roll miljödeklarationen spelade för Preem när de ströp oljeimporten från Ryssland, eller för OKQ8 när de nobbade PFAD, säger Gröna Bilisters ordförande Marie Pellas. Men en sak vet vi: miljödeklarationen tvingar leverantörerna att tänka efter före, annars kommer surt efter, i form av miljöinformation som avskräcker kunderna.


Läs mer

Gröna Bilisters nya rapport Hur mycket miljöinformation har vi fått? Utvärdering av genomförandet av kravet på miljödeklaration

Gröna Bilisters rapport Drivmedelsfakta 2021 ger möjlighet att jämföra miljöinformation från olika bränslebolag. Rapporten är nu korrigerad, sedan det framkommit att den oljeskiffer som rapporterats som fossil råvara av St1 (för år 2019) och Preem (för år 2020) egentligen är konventionell råolja som utvunnits i USA genom fracking. Sådan råolja kallas ibland skifferolja, därav sammanblandningen med oljeskiffer. Fracking kan medföra lokala miljö- och hälsoproblem, och det går emot Preems egen uppförandekod att använda råolja utvunnen på detta sätt.

Gröna Bilisters kampanj Vi Vill Veta

För ytterligare information, kontakta

Per Östborn, projektledare, per.ostborn@gronabilister.se, 073 - 819 61 54

Relaterat material
10/12: Miljöinformation om drivmedel sammanställs i ny rapport från Gröna Bilister
Sedan den 1 oktober ska alla leverantörer redovisa miljöinformation om de drivmedel de sålde föregående år. I rapporten Drivmede......

Varför steg etanolpriset till yttre rymden?
Alla talar om elpriset. Men etanolpriset har också lämnat jordens dragningskraft. Jämförpriset på E85 per liter har som mest vari......

1/10: Miljödeklarationer av drivmedel sätts nu upp på macken
Idag, den 1 oktober 2021, blir det obligatoriskt att visa drivmedlets klimatpåverkan, förnybara andel och råvaror vid pump och ga......

30/8: Fortsatta satsningar på infrastruktur för biogas behövs
Gröna Bilister har svarat på regeringens remiss om ändring av EU-direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa brän......

Uppseendeväckande om HVO
Det är uppseendeväckande att Neste gör reklam om att deras HVO förvandlar dieselbilen till en miljöbil. Lägg korten på bordet i st......

Hållbarhetsdeklaration
Här följer tankar kring hur en standardiserad hållbarhetsdeklaration av drivmedel skulle kunna utformas. Vi visar också konkreta ......

24/2: Regler för miljödeklaration av drivmedel träder i kraft idag
Energimyndighetens föreskrifter om hur drivmedel ska miljödeklareras träder nu i kraft. Senast den 1 oktober ska miljödeklaratione......