Etanol och biodiesel från alger – är Qatar rätt ställe?

”Vi har mikroalger naturligt längs våra kuster, vi har mycket sol, hög, jämn temperatur och massor av plats. Detta är det perfekta stället att göra biobränslen”, säger Hareb Mohammed Al Jabri som leder Qatar Universitys satsning på att göra biobränsle av alger.

Tankade alger

I samband med klimatförhandlingarna presenterade Qatar de första 1500 literna av biobränsle gjort av mikroalger. Algerna finns naturligt längs Qatars kust, men har i laboratoriemiljö odlats fram för att välja ut de som ger mest fettsyror och kolhydrater och växer snabbast. Dessutom har man odlat fram olika alger för heta somrar och svalare vintrar. Däremot har man avvisat tankar om att genmanipulera algerna. ”De har utvecklats i tre miljoner år, så det finns inget vi kan förbättra.”

Algerna lever i tankar med saltvatten från havet och tillförs solenergi, koldioxid från atmosfären och urea som kasserats för annan användning. Fettsyrorna omvandlas och raffineras till biodiesel medan kolhydraterna tillsätts jäst och blir etanol. En restprodukt blir högvärdiga proteiner som tänks användas i fiskodlingar.

En demoanläggning byggs nu, för att producera 25 000 liter om året. Den tar mycket plats eftersom odlingsdammarna bara kan vara två decimeter djupa för att solljuset ska tränga ner. ”Men vi har plats”, säger Hareb – Doha är omgiven av stenöken med mycket liten biologisk mångfald. I ett tredje steg, ska kommersiell produktion på 1,5 miljoner liter per år inledas om något år.

Flyg och bilar

Både biodieseln och etanolen kan omvandlas till flygbränsle, som Qatar Airways kommer att använda, i samarbete med Boeing. ”Hur vi till slut tillverkar bränslena avgörs av vad som fungerar bäst ekonomiskt, och på samma sätt kommer vi att bedöma om vi också ska använda biodieseln och etanolen för låginblandning i diesel och bensin.”

Greenwash?

Hareb Mohammed Al Jabri har många gånger fått frågan om inte detta är greenwash från en oljediktatur som vill putsa på sitt anseende.
- Vi är inte bara ett olje- och gasland, utan måste tänka på vår miljö också. Vi måste minska vår oljeanvändning, bland annat genom att använda biodiesel för att producera el. Hela världen pratar om biobränslen och vi kan inte stå utanför.

Mattias Goldmann

Se en intervju med Hareb Mohammed Al Jabri här.

Relaterat material
Medbestämmande Syd
Gröna Bilisters projekt för global hållbarhet på biobränsleområdet...

10/12: Gröna Bilister om FN:s klimattoppmöte
Ett drygt dygn försenat klubbades klimattoppmötet av. Doha levererar inte de nödvändiga utsläppsminskningarna, men utvecklingen ......

NAMAs: FN-finansiering av klimatsmartare transportlösningar (dec 2012)
Hur mycket påverkas trafiken och fordonsbränslena av FN-överenskommelserna? Inte särskilt mycket kan man tro, eftersom Kyotoavtal......

Slutspurt för COP18: hur går det? (dec 2012)
...

Nedslag i Doha (nov 2012)
Gröna Bilister bevakar FN:s klimatkonferens i Doha ur ett grönt bilistperspektiv....

Biobränsleproduktion vid Mount Kenya (dec 2011)
Vid Mount Kenyas fot samlar småbönder in frön från träden croton och castor, både från skogen och från de egna markerna....

Blogg: Jakob Lagercrantz i Brasilien (maj 2010)
Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz bloggar från sin vistelse i Brasilien. Jakob talar, som ende svensk, tisdag den 11 ma......