Charlotta Faith-Ell talar om jämställdhet i transportsektorn på Mobilitet & Beteende 2019

Den 6 mars anordnar Gröna Bilister sin årliga konferens Mobilitet & Beteende i Karlstad. En av talarna är Charlotta Faith-Ell, ordförande i Nätverket Jämställdhet i transportsektorn och forskningsansvarig på WSP. Här kan du läsa mer om henne och hennes föredrag på sessionen om jämställdhet.


   Charlotta Faith-Ell


Att integrera jämställdhetsmålet i Agenda 2030 i transportplaneringen

Session 2, kl 13.40-13.55

Flera av de 17 globala hållbarhetsmål som går under namnet ”Agenda 2030” som introducerades av FN i september 2015, går att applicera på transportsystemet och bör således verksamhetsanpassas till transportplaneringen.

Transportsystemet är en av de sektorer som bidrar mest till klimatpåverkan och berör i hög grad de internationella miljömålen, men transportsystemet bidrar också till maktfördelningen i samhällen och möjliggör människors mobilitet vilket kan vara avgörande för tillgången till arbete och välfärd. På så vis handlar transportplanering även om ekonomisk och social rättvisa.

I en ny bok som kommer under 2019 presenterar forskarna Charlotta Faith-Ell och Lena Levin en systematisk metod för verksamhetsanpassning av Agenda 2030-målen i transportplaneringen. Författarnas bedömning är att denna metod går att tillämpa på ett flertal av de globala hållbarhetsmålen.

Denna presentation syftar till att med utgångspunkt i det femte hållbarhetsmålet som handlar om jämställdhet och det tionde målet som handlar om att minska ojämställdhet, visa exempel på hur de globala hållbarhetsmålen kan tillämpas i transportplaneringen på regional och lokal nivå.

Om Charlotta

Charlotta Faith-Ell är ordförande i Nätverket Jämställdhet i transportsektorn och Forskningsansvarig på WSP. Hon forskar och skriver om jämställdhetsintegrering i transportplaneringen och har tillsammans med Lena Levin på VTI tagit fram en modell för hur man kan operationalisera de jämställdhetspolitiska målen i transportplaneringen. Hon har bland annat skrivit böckerna Kön i trafiken och Transportplanering i förändring – en handbok om jämställdhetskonsekvensbedömning.


Läs mer här om konferensen Mobilitet & Beteende 2019, och anmäl dig senast den 26 februari. 


Relaterat material
Mobilitet & Beteende 2020: Filmer och presentationer
Den 16-17 mars genomfördes konferensen Mobilitet & Beteende 2020. Konferensen skulle ha hållits i Jönköping, men på grund av coron......

Mobilitet och Beteende 2020
Från siffror till handling – så når vi en hållbar mobilitet 2030. Anmäl dig senast 13 mars och säkra din plats till Mobilitet & Be......

16/3: Omställning från fysisk till digital konferens på en och en halv arbetsdag - gott exempel på s
Just nu pågår Gröna Bilisters konferens Mobilitet & Beteende 2020. Syftet är att finna vägar till hållbara transporter genom bet......

Mobilitet & Beteende blir digital konferens
På grund av situationen kring coronaviruset beslutade Gröna Bilister den 12 mars att genomföra konferensen Mobilitet & Beteende so......

Susanna Elfors talar på Mobilitet & Beteende 2020
Den 16-17 mars 2020 anordnar Gröna Bilister sin årliga konferens Mobilitet & Beteende i Jönköping. Susanna Elfors Susanna Elfors ä......

Riktlinjer med anledning av coronaviruset
Gröna Bilister ser mycket fram emot konferensen Mobilitet & Beteende 2020, men ser samtidigt allvarligt på spridningen av det nya......

Dani Alsina från Barcelona talar på Mobilitet & Beteende 2020
Den 16-17 mars 2020 anordnar Gröna Bilister sin årliga konferens Mobilitet & Beteende i Jönköping. Dani Alsina från Barcelonas sta......