Mobilitet & Beteende 2019

Gröna Bilisters årliga konferens hålls i Karlstad den 6 mars 2019. Konferensen tjuvstartar redan eftermiddagen den 5 mars med möjlighet att provåka Karlstads nya elektriska snabbusslinje och äta middag med Gröna Bilister och inbjudna gäster. Keynote speaker den 6 mars är Christophe Najdovski, vice borgmästare i Paris. Läs allt om konferensen och talarna här. Anmäl dig via länken nedan senast den 26 februari.---> Gröna Bilisters filmer från alla seminarier: Se här

---> Filmer från UR Samtiden: Se här


Tema: Att bryta bilberoendet

För att lyckas bryta bilberoendet måste vi ändra ingrodda vanor som stelnat till beroenden och rucka på könsrollerna. Men vi behöver också ny infrastruktur och nya mobilitetstjänster. Både det inre och yttre landskapet behöver ritas om. Att börja med det ena underlättar det andra – oavsett var vi börjar.

På Gröna Bilisters konferens Mobilitet & Beteende 2019 nystar vi i båda ändarna. Läs mer om två spännande marsdagar i Karlstad på denna sida.

Fråga: Går det att jämföra bilberoende med nikotinberoende? 

Det är aldrig nyttigt att röka, men ibland kan bilen göra stor nytta. På landsbygden finns än så länge få alternativ. Bör vi skilja på bilberoende och bilbehov? Och kan vi unna oss en skön biltur ibland, liksom vi kan unna oss en god cigarr?


Datum: 6 mars 2019
Plats: Elite Stadshotellet, Karlstad
Pris: 2 600 kr exkl. moms

Anmälan senast 26 februari:
Anmäl dig här. Du väljer om du vill delta i studiebesök och middag den 5 mars. Läs mer här.

Programblad med deltagarlista: Ladda ned här

Detaljerat program med tider: Se här

Hållbara resvägar till Karlstad: Se här (inklusive speciell samåkningsgrupp)
Mobilitet & Beteende 2019 arrangeras i samarbete med Karlstads kommun och Region Värmland, och konferensen klimatkompenseras av Zeromission.
          

Arnold skickar en hälsning:


Ett skäl till att årets upplaga av Mobilitet & Beteende är förlagd till Karlstad är att Sveriges första elektriska snabbusslinje (BRT) invigdes här den 8 december.

Studiebesök med provåkning den 5 mars med start kl. 16.15 på Elite Stadshotellet, där Mathias Lindgren och Jan Söderberg ger en introduktion. Läs mer här.
 
Mattias Bergh, planeringschef i Region Värmland, berättar mer under konferensdagen den 6 mars om den elektriska snabbusslinjen och dess roll i den kommunala samhällsplaneringen.
 
Keynote speaker den 6 mars är Christophe Najdovski, vice borgmästare i Paris.

Hör honom berätta om hur Paris politiker och invånare tar tillbaka staden från bilarna och rensar luften.

Läs en exklusiv intervju med Christophe.

Läs också ett längre reportage om omdaningen av Paris.        

Var är det lättast att bryta bilberoendet? Per Östborn från Gröna Bilister analyserar resvaneunder-sökningar från 160 kommuner.
 
Vad finns att lära av arbetet att minska tobaksberoendet? Ulrika Torell, forskare i kulturhistoria, har studerat hur rökande framställs i veckopress och reklam. Hon delar med sig av viktiga lärdomar att växla in i arbetet för att minska bilåkandet i städerna.


Är bilen den nya cigarretten? En expertpanel samtalar. Med Ulrika Torell, Lena Smidfelt Rosqvist, Oskar Henrikson och Lars Strömgren.

Vad har marknadsföring betytt för människors rökande förr och nu? Vad har varit avgörande för att ändra attityderna kring rökning och vad kan vi lära oss?

Sluta tvärt eller trappa ned?
Bör vi fimpa bilen - och är det möjligt?

Coolt ska med coolt fördrivas?
 När produktplaceras den första elcykeln i en bondfilm?

Förnuft eller känsla?
Vad lyssnar vi mest på - information eller varningar?

Tobaksskatter och trängselavgifter
Lyssnar vi inte alls - är pengar det enda som räknas?

Rökfria restauranger och bilfria stadskärnor
Bryr vi oss inte ens om våra pengar - krävs det förbud? Hur reagerar vi då?


Efter lunch kan konferensdeltagarna välja mellan två sessioner. Sessionerna avslutas med workshops för alla deltagare.

SESSION 1: MIKROMOBILITET OCH NYA MOBILITETSTJÄNSTER

VOI Sveriges nya elsparkcyklar
Erik Bergqvist, VOI shared scooters

Mikromobilitet i städer - Utmaningar och utveckling
Liridona Sopjani, KTH

LandsbygdsMaas - KomILand
Åsa Hult, IVL Svenska Miljöinstitutet

Så här gör vi i Karlstad - utmaningar med att bli en fossilfri kommun och skapa en attraktiv stadskärna
Mikael Haster, Malin Hedlund och Johanna Hedqvist, Karlstads kommun/Värmlandstrafik


SESSION 2: JÄMSTÄLLDHET - HUR PÅVERKAR DET OMSTÄLLNINGEN TILL ETT HÅLLBART TRANSPORTSYSTEM?

Jämställdhet och transportsystemet - Vad säger forskningen?
Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector

Alla ska med
Eftersnack om normer och attityder med psykolog Oskar Henrikson och Lena Smidfelt Rosqvist

Att integrera jämställdhetsmålet i Agenda 2030 i transportplaneringen
Charlotta Faith-Ell, WSP

Så jobbar Malmö stad
Daniel Svanfelt, Malmö stad


Dagen avrundas med ett panelsamtal med politiker från lokal, regional och nationell nivå. Vi lyfter tankar och idéer som kommit fram under dagens föredrag och workshops. Från Region Värmland deltar regionråd Stina Höök (M), och från Karlstads kommun deltar kommunalråd Monika Bubholz (Mp). Deltagare politiker på nationell nivå annonseras inom kort.


Presentation av talare

Charlotta Faith-Ell
Ordförande i Nätverket Jämställdhet i transportsektorn och forskningsansvarig på WSP

Läs mer om Charlotta och hennes föredrag.
Christophe Najdovski
Vice borgmästare i Paris med ansvar för transporter och allmänna platser

Läs mer i en exklusiv med Christophe.
Daniel Svanfelt
Trafikplanerare, Malmö stad

Läs mer om Daniel och hans föredrag.
Erik Bergqvist
Ansvarig för marknadsutveckling och partnerskap på VOI shared scooters

Läs mer om Erik och hans föredrag.
Emma Berginger
Riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson för miljöpartiet
Jan Söderberg
Projektledare på Karlstads kommun för byggnationen av Karlstadsstråket där den elektriska snabbusslinjen går
Johanna Hedqvist
Projektledare Hållbart resande i ett växande Värmland, Värmlandstrafik

Läs mer om Johanna och hennes föredrag.
Lars Strömgren
Ordförande i Cykelfrämjandet och vice ordförande i Europeiska cykelförbundet
Lena Smidfelt Rosqvist
Forskningschef på Trivector. Expert på kopplingen mellan jämställdhet och hållbara transporter, bland mycket annat.

Läs mer om Lena och hennes föredrag.
Liridona Sopjani
KTH, Kungliga Tekniska Högskolan
Malin Hedlund
Projektledare Hållbart resande i ett växande Värmland, Karlstads kommun

Läs mer om Malin och hennes föredrag.
Mathias Lindgren
Trafikchef tätort, Region Värmland Kollektivtrafik
Mattias Bergh
Planeringschef och biträdande Trafikdirektör, Region Värmland Kollektivtrafik
Mikael Haster
Handläggare trafikfrågor/mobility management, Karlstads kommun

Läs mer om Mikael och hans föredrag.
Monika Bubholz
Kommunalråd (Mp) i Karlstads kommun
Oskar Henrikson
Legitimerad psykolog, expert på beteendeförändringar
Per Östborn
Projektledare på Gröna Bilister, ansvarig för de kommunala 2030-indikatorerna
Stina Höök
Regionråd (M) i Värmland
Ulrika Torell
Forskare i kulturhistoria och intendent på Nordiska museet som har studerat hur rökning framställs i veckopress och reklam.

Läs mer om Ulrika och hennes föredrag.
Åsa Hult
Projektledare på IVL Svenska miljöinstitutet
 

Kontaktpersoner


Konferens-general
Ida Bohman

ida.bohman
@gronabilister.se
Verksamhets-ansvarig
Martin Prieto
Beaulieu

martin.prieto.
beaulieu
@gronabilister.se
Moderator
Jesper Johansson

jesper.johansson
@gronabilister.se
Moderator
Johanna Grant

johanna.grant@
gronabilister.seRelaterat material
Mobilitet & Beteende 2020: Filmer och presentationer
Den 16-17 mars genomfördes konferensen Mobilitet & Beteende 2020. Konferensen skulle ha hållits i Jönköping, men på grund av coron......

Mobilitet och Beteende 2020
Från siffror till handling – så når vi en hållbar mobilitet 2030. Anmäl dig senast 13 mars och säkra din plats till Mobilitet & Be......

16/3: Omställning från fysisk till digital konferens på en och en halv arbetsdag - gott exempel på s
Just nu pågår Gröna Bilisters konferens Mobilitet & Beteende 2020. Syftet är att finna vägar till hållbara transporter genom bet......

Mobilitet & Beteende blir digital konferens
På grund av situationen kring coronaviruset beslutade Gröna Bilister den 12 mars att genomföra konferensen Mobilitet & Beteende so......

Susanna Elfors talar på Mobilitet & Beteende 2020
Den 16-17 mars 2020 anordnar Gröna Bilister sin årliga konferens Mobilitet & Beteende i Jönköping. Susanna Elfors Susanna Elfors ä......

Riktlinjer med anledning av coronaviruset
Gröna Bilister ser mycket fram emot konferensen Mobilitet & Beteende 2020, men ser samtidigt allvarligt på spridningen av det nya......

Dani Alsina från Barcelona talar på Mobilitet & Beteende 2020
Den 16-17 mars 2020 anordnar Gröna Bilister sin årliga konferens Mobilitet & Beteende i Jönköping. Dani Alsina från Barcelonas sta......