Program Mobilitet & Beteende 2019

Läs mer om konferensen och talarna här, och anmäl dig senast den 26 februari! Läs mer om sidoeventet här.

SIDOEVENT 5 MARS: KARLSTADS NYA ELEKTRISKA SNABBUSSLINJE
16.15-17.00 Introduktion till Sveriges första BRT-linje (Bus Rapid Transit)
Mathias Lindgren, Region Värmland Kollektivtrafik, och Jan Söderberg, Karlstads kommun
17.00-18.00 Provåkning av den nya busslinjen
19.00- MIDDAG

KONFERENS 6 MARS: MOBILITET & BETEENDE 2019
09.30-09.35 Inledning
Johanna Grant och Jesper Johansson, Gröna Bilister 
09.35-09.50 Var är det lättast att bryta bilberoendet? Analys av resvaneundersökningar från 160 kommuner
Per Östborn, Gröna Bilister
09.50-10.05 Karlstads nya snabbussar - en del i den kommunala samhällsplaneringen
Mattias Bergh, Region Värmland Kollektivtrafik         
10.05-10.20 Om vi vill minska bilberoendet - vad kan vi lära oss av arbetet att minska tobaksberoendet? 
Ulrika Torell, Nordiska museet 
10.20-10.45 FIKA och samtal med utställare
10.45-11.25  Är bilen den nya cigaretten?
En expertpanel samtalar i förmiddagssoffan om reklam, information, varningar, attitydförändringar, skatter och förbud. Ulrika Torell, Nordiska museet
Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector
Oskar Henrikson, Psykologifabriken
Lars Strömgren, Cykelfrämjandet
11.25-12.15  Redesigning public spaces in Paris
Christophe Najdovski, deputy mayor of Paris
12.15-13-15  LUNCH 
13.15-15.00 SESSION 1: MIKROMOBILITET OCH NYA MOBILITETSTJÄNSTER
13.15-13.30  VOI - Sveriges nya elsparkcyklar
Erik Bergqvist, VOI shared scooters     
13.30-13.45 Mikromobilitet i städer - utmaningar och utveckling
Liridona Sopjani, KTH     
13.45-14.00 LandsbygdsMaas - KomILand
Åsa Hult, IVL     
14.00-14.15 Så här gör vi i Karlstad - utmaningar med att bli en fossilfri kommun och skapa en attraktiv stadskärna
Mikael Haster, Malin Hedlund och Johanna Hedqvist, Karlstads kommun/Värmlandstrafik
14.15-15.00 Workshop: De tre viktigaste frågorna som behöver lyftas till politisk nivå för att vi ska lyckas minska bilberoendet 
13.15-15.00  SESSION 2: JÄMSTÄLLDHET - HUR PÅVERKAR DET OMSTÄLLNINGEN TILL ETT HÅLLBART TRANSPORTSYSTEM? 
13.15-13.30 Jämställdhet och transportsystemet - Vad säger forskningen?
Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector     
13.30-13.40 Alla ska med
Eftersnack om normer och attityder med psykolog Oskar Henrikson och Lena Smidfelt Rosqvist
13.40-13.55 Att integrera jämställdhetsmålet i Agenda 2030 i transportplaneringen
Charlotta Faith-Ell, WSP
13.55-14.10
Så jobbar Malmö stad
Daniel Svanfelt, Malmö stad
14.10-15.00 Workshop: De tre viktigaste frågorna som behöver lyftas till politisk nivå för att vi ska lyckas minska bilberoendet
15.00-15.20 FIKA och samtal med utställare
15.20-16.00 Panelsamtal: Hur kan politiken på lokal, regional och nationell nivå hantera de frågor som lyfts under workshops på de två sessionerna?
Monika Bubholz (Mp), kommunalråd i Karlstad
Stina Höök (M), regionråd i Värmland
Emma Berginger (Mp), trafikpolitisk talesperson (via länk)
16.00-16.10  Summering och avslutning
Johanna Grant och Jesper Johansson, Gröna Bilister

Mobilitet & Beteende 2019 arrangeras i samarbete med Karlstads kommun och Region Värmland, och konferensen klimatkompenseras av Zeromission.
          
Relaterat material
Mobilitet & Beteende 2020: Filmer och presentationer
Den 16-17 mars genomfördes konferensen Mobilitet & Beteende 2020. Konferensen skulle ha hållits i Jönköping, men på grund av coron......

Mobilitet och Beteende 2020
Från siffror till handling – så når vi en hållbar mobilitet 2030. Anmäl dig senast 13 mars och säkra din plats till Mobilitet & Be......

16/3: Omställning från fysisk till digital konferens på en och en halv arbetsdag - gott exempel på s
Just nu pågår Gröna Bilisters konferens Mobilitet & Beteende 2020. Syftet är att finna vägar till hållbara transporter genom bet......

Mobilitet & Beteende blir digital konferens
På grund av situationen kring coronaviruset beslutade Gröna Bilister den 12 mars att genomföra konferensen Mobilitet & Beteende so......

Susanna Elfors talar på Mobilitet & Beteende 2020
Den 16-17 mars 2020 anordnar Gröna Bilister sin årliga konferens Mobilitet & Beteende i Jönköping. Susanna Elfors Susanna Elfors ä......

Riktlinjer med anledning av coronaviruset
Gröna Bilister ser mycket fram emot konferensen Mobilitet & Beteende 2020, men ser samtidigt allvarligt på spridningen av det nya......

Dani Alsina från Barcelona talar på Mobilitet & Beteende 2020
Den 16-17 mars 2020 anordnar Gröna Bilister sin årliga konferens Mobilitet & Beteende i Jönköping. Dani Alsina från Barcelonas sta......