Ett par korta frågor till Lena Smidfelt Rosqvist

Lena Smidfelt Rosqvist är forskningschef på Trivector, och är bland mycket annat expert på sambandet mellan jämställdhet och hållbara transporter. Hon är en av talarna på Gröna Bilisters konferens Mobilitet & Beteende i Karlstad den 6 mars. 


   Lena Smidfelt Rosqvist

På vilket sätt är jämställdhetsperspektivet viktigt för att vi ska nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030? 

Att inkludera ett jämställdhetsperspektiv på utformning och investeringar i vårt transportsystem är viktigt ur minst tre olika jämställdhetsperspektiv; dels av det självklara att både kvinnor och män ska ha samma makt att påverka sina egna liv och samhället, i detta fall transportsystemet, vilket inte är fallet idag. Dels för att just attityder kring transportsektorn skiljer sig mer mellan män och kvinnor än vad de gör för de flesta andra sektorer och dels för att värderingar kring klimatomställningen skiljer sig mellan kvinnor och män vilket gör att ett missat jämställdhetsperspektiv i transportsektorn inte bara missar en omställningspotential för transportsektorn, men även påverkar jämställdheten för klimatomställningen i sig.

Vad är det viktigaste budskapet du vill lyfta fram på Mobilitet & Beteende 2019? 
 
Det absolut viktigaste budskapet skulle jag säga är att vi tillsammans måste normalisera den hållbara mobiliteten. En hållbar mer aktiv mobilitet är inte udda eller konstigt – det är något som är bra för framtiden och bra för de flesta individer med färre negativa hälsoeffekter, minskad klimatpåverkan och med enorm folkhälsonytta.

Intervju av Johanna GrantUnder konferensen deltar Lena Smidfelt Rosqvist i panelsamtalet

Är bilen den nya cigaretten?

Plenum, kl 10.45-11.25

Lena håller dessutom föredraget

Jämställdhet och transportsystemet - Vad säger forskningen?

Session 2, kl 13.15-13-30

Kvinnor och män reser olika, dom tycker olika om transporter och dom har dessutom olika makt. I transportsektorn är skillnaderna större än för andra sektorer – inte minst vad gäller frågor kopplade till klimat, miljö och säkerhet. Mycket talar för att en mer jämställd transportsektor också skulle vara mer hållbar.Läs mer här om konferensen Mobilitet & Beteende 2019, och anmäl dig senast den 26 februari. 
Relaterat material
Mobilitet & Beteende 2020: Filmer och presentationer
Den 16-17 mars genomfördes konferensen Mobilitet & Beteende 2020. Konferensen skulle ha hållits i Jönköping, men på grund av coron......

Mobilitet och Beteende 2020
Från siffror till handling – så når vi en hållbar mobilitet 2030. Anmäl dig senast 13 mars och säkra din plats till Mobilitet & Be......

16/3: Omställning från fysisk till digital konferens på en och en halv arbetsdag - gott exempel på s
Just nu pågår Gröna Bilisters konferens Mobilitet & Beteende 2020. Syftet är att finna vägar till hållbara transporter genom bet......

Mobilitet & Beteende blir digital konferens
På grund av situationen kring coronaviruset beslutade Gröna Bilister den 12 mars att genomföra konferensen Mobilitet & Beteende so......

Susanna Elfors talar på Mobilitet & Beteende 2020
Den 16-17 mars 2020 anordnar Gröna Bilister sin årliga konferens Mobilitet & Beteende i Jönköping. Susanna Elfors Susanna Elfors ä......

Riktlinjer med anledning av coronaviruset
Gröna Bilister ser mycket fram emot konferensen Mobilitet & Beteende 2020, men ser samtidigt allvarligt på spridningen av det nya......

Dani Alsina från Barcelona talar på Mobilitet & Beteende 2020
Den 16-17 mars 2020 anordnar Gröna Bilister sin årliga konferens Mobilitet & Beteende i Jönköping. Dani Alsina från Barcelonas sta......