Är bilen den nya cigaretten? Kulturhistoriker Ulrika Torell medverkar på Mobilitet & Beteende 2019

Den 6 mars anordnar Gröna Bilister sin årliga konferens Mobilitet & Beteende i Karlstad. Vi frågar oss om arbetet att att minska bilberoendet kan jämföras med arbetet att minska tobaksberoendet. Ulrika Torell har forskat kring hur rökning framställts i veckopress och reklam och delar med sig av sina kunskaper.


   Ulrika Torell

Om vi vill minska bilberoendet - vad kan vi lära oss av arbetet att minska tobaksberoendet?

Plenum, kl 10.05-10.20

Från självklar statusmarkör till rättslös stinkpinne i det sociala livet. Så kan cigarettens moderna historia beskrivas. Vad var det som hände? Hur kunde värden, ideal och vanor kring rökningen förändras så dramatiskt och genomgripande i offentligheten under en relativt kort period? Här ges en exposé över helomvändningen och drivkrafterna bakom samhällets synvända på rökandet, riskerna och det goda livet under 1900-talets sista decennier.

Efter detta föredrag deltar Ulrika i panelsamtalet

Är bilen den nya cigaretten?

Plenum, kl 10.45-11.25

Om Ulrika

Ulrika Torell är forskare i kulturhistoria och intendent på Nordiska museet. Hon har studerat hur rökning framställs i veckopress och reklam, och har bland annat skrivit boken Den rökande människan.


Läs mer här om konferensen Mobilitet & Beteende 2019, och anmäl dig senast den 26 februari. 
Relaterat material
Mobilitet & Beteende 2020: Filmer och presentationer
Den 16-17 mars genomfördes konferensen Mobilitet & Beteende 2020. Konferensen skulle ha hållits i Jönköping, men på grund av coron......

Mobilitet och Beteende 2020
Från siffror till handling – så når vi en hållbar mobilitet 2030. Anmäl dig senast 13 mars och säkra din plats till Mobilitet & Be......

16/3: Omställning från fysisk till digital konferens på en och en halv arbetsdag - gott exempel på s
Just nu pågår Gröna Bilisters konferens Mobilitet & Beteende 2020. Syftet är att finna vägar till hållbara transporter genom bet......

Mobilitet & Beteende blir digital konferens
På grund av situationen kring coronaviruset beslutade Gröna Bilister den 12 mars att genomföra konferensen Mobilitet & Beteende so......

Susanna Elfors talar på Mobilitet & Beteende 2020
Den 16-17 mars 2020 anordnar Gröna Bilister sin årliga konferens Mobilitet & Beteende i Jönköping. Susanna Elfors Susanna Elfors ä......

Riktlinjer med anledning av coronaviruset
Gröna Bilister ser mycket fram emot konferensen Mobilitet & Beteende 2020, men ser samtidigt allvarligt på spridningen av det nya......

Dani Alsina från Barcelona talar på Mobilitet & Beteende 2020
Den 16-17 mars 2020 anordnar Gröna Bilister sin årliga konferens Mobilitet & Beteende i Jönköping. Dani Alsina från Barcelonas sta......