30/6: Bra förslag att ge skattelättnad för förmånsscyklar, men mer behövs

Gröna Bilister har svarat på en remiss från finansdepartementet där skattelättander föreslås för dem som tar emot cyklar som anställningsförmån. Vi stöder förslaget, men vill att det breddas och görs mer generöst.

Gröna Bilister tycker det är bra med en skattelättnad för cykelförmån. Ska vi nå en hållbar mobilitet måste antalet resor med bil minska och cykeln är många gånger ett utmärkt val. För att stötta en ökad cykling föreslår Finansdepartementet skattelättnader för förmånscyklar. Gröna Bilister ser den goda tanken men anser att skattelättnaden kunde vara betydligt mer förmånlig, dels i dess storlek men även för vad den medger.

Först av allt behövs ALL hållbar mobilitet, inte endast cykel. Det vore därför bättre att satsa på en mobilitetsförmån där flertransportmedel ingår, exempelvis kollektivtrafik.

Vidare innebär förslaget att cykelkärror, sidvagnar och cykelväskor exkluderas från skattelättnaden. Pendling till jobbet med cykel är inte nödvändigtvis är en resa för en ensam person från punkt A till punkt B. Att lämna barn på förskola och skola samt att göra enklare ärenden innan eller efter jobbet är vanligt i vardagen. För detta kan just cykelkärror, sidvagnar och cykelväskor vara viktiga hjälpmedel.

Slutligen anser Gröna Bilister att skattelättnaden kunde vara betydligt mer generös, där taket gott kunde höjas.


Läs mer

Ladda ned Gröna Bilisters remissvar

För ytterligare information, kontakta

Marie Pellas, Gröna Bilisters ordförande, marie.pellas@gronabilister.se

Relaterat material
15/9: Gröna Bilister har svarat på remissen av utredningen “Stärkt planering för hållbar utveckling”
Gröna Bilister är mycket positiva till att bilens särställning och därmed prioritering i lagstiftningen utmanas i utredningen. A......

Link eldriven kick-bike
Det får väl ses som ett positivt tecken att det kommit en ny delningstjänst för elsparkcyklar – då är pandemins isolering förhop......

Kinto bilpool
En bil står i snitt oanvänd 96 procent av tiden, och många av oss behöver ingen bil i vardagen – särskilt efter pandemins signal ......

26/3: Gröna Bilister och Klimatpolitiska rådet överens
Klimatpolitiska rådet presenterade igår sin årliga rapport som utvärderar regeringens politik i relation till klimatmålen. Gröna ......

29/1: Gröna Bilister: Trafikverkets infrastrukturplanering missar klimatmålen
Trafikverkets transportinfrastrukturplanering måste utgå från klimatmålen. Att välja gång, cykel och kollektivtrafik måste bli li......

17/4: Mobilisten i fokus när Gröna Bilister lanserar ny guide i hållbart resande
För att nå de svenska klimatmålen behöver vart tredje bil plockas bort från storstäderna till 2030 enligt Trafikverket. I den ny k......

Mobilisten- goda idéer för moderna bilister
Mobilisten är en guide för dig som vill få inspiration att ta dig ur ett bilberoende och resa mer hållbart. Men också för dig som ......