17/4: Mobilisten i fokus när Gröna Bilister lanserar ny guide i hållbart resande

För att nå de svenska klimatmålen behöver vart tredje bil plockas bort från storstäderna till 2030 enligt Trafikverket. I den ny konsumentinriktade guiden “Mobilisten- goda idéer för moderna bilister” vill Gröna Bilister inspirera fler bilister att resa mer hållbart.


Att bilen måste bli ren och fossilfri är en central uppgift som förmodligen inte någon ifrågasätter i ljuset av klimathotet. Men den största mobilitetsutmaningen i städer handlar inte om vad som kommer ut ur bilens avgasrör, eller om den körs på el. Det handlar om den enorma mängd utrymme som bilarna kräver, både i drift och när de står parkerade. Inte minst de påtagliga problemen med ohälsa, luftföroreningar och för tidig död som privatbilismen orsakar. De flesta resor är dessutom korta och sker inne i samhällen där alternativ till bil är tillgängliga och många gånger mer smidigt.
 
– Bilen fyller en viktig funktion i vårt avlånga land, men vi vet också att en bilism som är långsiktigt hållbar ser rejält annorlunda ut än dagens bilism. För att växande städer ska behålla sin vitalitet behövs definitivt inte fler bilister, snarare fler ”mobilister” som reser klimatsmart och är medvetna om att val av färdsätt påverkar både andra människors hälsa och samhället i stort säger Johanna Grant, tidigare ordförande för Gröna Bilister.
 
Med den nya guiden ”Mobilisten- goda idéer för moderna bilister” vill föreningen inspirera privatpersoner att resa mer hållbart genom att lyfta fram fördelarna med några av de resurseffektiva och klimatsmarta alternativ till privatbilen som finns tillgängliga idag. Här samlas forskning, tekniklösningar och konkreta tips från både användare av olika färdmedel och experter. Samtidigt etableras begreppet ”mobilist”, en typ av resenär som Gröna Bilister hoppas ska tilltala fler medvetna konsumenter. 
 
– En mobilist är inte fast i ett bilberoende utan drar nytta av hela sin respalett. Det kan handla om allt från att använda digitala tjänster för att mötas och välja cykeln när det är möjligt, till att använda kollektivtrafik och köpa mobilitet som tjänst säger Johanna Grant. 
 
Trots ett specifikt mål om att minska vägtrafikens utsläpp med 70 procent till 2030, går utvecklingen mot fossilfrihet för sakta. Det beror framförallt på att körsträckorna ökar samtidigt som allt fler nybilsköpare väljer större energikrävande bilar för sitt vardagsresande. I svenska städer är det inte heller ovanligt för en bilist att spendera över två veckor om året i en bilkö. 

– Ett ändrat beteende är nyckeln för att nå både klimatmål och utveckla mer levande och hållbara städer. Som mobilist är man en viktig del av lösningen säger Johanna Grant.
 
”Mobilisten- Goda idéer för moderna bilister” är finansierad med hjälp av Trafikverkets stöd för ideella organisationer och kommer initialt att finnas tillgänglig digitalt för kostnadsfri nedladdning i Gröna Bilisters kanaler.
 

För frågor, kontakta:

Marie Pellas, ordförande Gröna Bilister, marie.pellas@gronabilister.se
Relaterat material
15/9: Gröna Bilister har svarat på remissen av utredningen “Stärkt planering för hållbar utveckling”
Gröna Bilister är mycket positiva till att bilens särställning och därmed prioritering i lagstiftningen utmanas i utredningen. A......

Link eldriven kick-bike
Det får väl ses som ett positivt tecken att det kommit en ny delningstjänst för elsparkcyklar – då är pandemins isolering förhop......

Kinto bilpool
En bil står i snitt oanvänd 96 procent av tiden, och många av oss behöver ingen bil i vardagen – särskilt efter pandemins signal ......

30/6: Bra förslag att ge skattelättnad för förmånsscyklar, men mer behövs
Gröna Bilister har svarat på en remiss från finansdepartementet där skattelättander föreslås för dem som tar emot cyklar som anstä......

26/3: Gröna Bilister och Klimatpolitiska rådet överens
Klimatpolitiska rådet presenterade igår sin årliga rapport som utvärderar regeringens politik i relation till klimatmålen. Gröna ......

29/1: Gröna Bilister: Trafikverkets infrastrukturplanering missar klimatmålen
Trafikverkets transportinfrastrukturplanering måste utgå från klimatmålen. Att välja gång, cykel och kollektivtrafik måste bli li......

Mobilisten- goda idéer för moderna bilister
Mobilisten är en guide för dig som vill få inspiration att ta dig ur ett bilberoende och resa mer hållbart. Men också för dig som ......