Några frågor till Oskar Henrikson, leg psykolog, inför Mobilitet & Beteende2018

Oskar Henrikson är legitimerad psykolog och grundare av Psykologifabriken. Han är en av talarna på Gröna Bilisters konferens Mobilitet & Beteende i Eskilstuna den 22 mars.

 Oskar Henrikson

Du ska tala om hur beteendeförändring och kontroll över våra vanor kan hjälpa
oss att rädda planeten. Kan du ge ett smakprov på en strategi för att bryta
mönster och ändra resvanor?

Det pratas ofta om att det saknas motivation men tänk om motivation bara beror på
två saker: svårighetsgrad och belöning? För att ändra vanor behöver vi sänka
svårighetsgraden och öka belöningen. Till exempel genom att provcykla rutten till
jobbet en lördag när det finns gott om tid och göra det med en vän så att det blir
trevligt. 
 
Som många av oss upplevt och du beskriver kan en individuell
beteendeförändring vara svår, men det blir lättare att göra framsteg med stöd
av ett sammanhang och inte minst “ett grupptryck”. På vilka vis tror du
samhällsplaneringen kan vara med och skapa ett önskat grupptryck?  

Nationalekonomen Elinor Ostrom vann ekonomipriset till Alfred Nobels minne 2009
för att hon hittat åtta principer med vilka det går att designa ett hållbart samarbete
som inte förstör gemensamma resurser. Dessa principer, bland annat om att önskat
beteende måste följas upp, tror jag har stor potential för samhällsplaneringen. 
 
Vilka framtida möjligheter ser du i ditt arbete, som kan understödja
ansträngningarna för att ändra medborgares resvanor och val av färdsätt?

Jag hoppas att vi med Psykologifabriken kan sprida psykologi som både ger individer kunskap om att förändra egna vanor och makthavare att skapa ett positivt grupptryck

Intervjuad av Martin Gelinder
Relaterat material
Mobilitet & Beteende 2020: Filmer och presentationer
Den 16-17 mars genomfördes konferensen Mobilitet & Beteende 2020. Konferensen skulle ha hållits i Jönköping, men på grund av coron......

Mobilitet och Beteende 2020
Från siffror till handling – så når vi en hållbar mobilitet 2030. Anmäl dig senast 13 mars och säkra din plats till Mobilitet & Be......

16/3: Omställning från fysisk till digital konferens på en och en halv arbetsdag - gott exempel på s
Just nu pågår Gröna Bilisters konferens Mobilitet & Beteende 2020. Syftet är att finna vägar till hållbara transporter genom bet......

Mobilitet & Beteende blir digital konferens
På grund av situationen kring coronaviruset beslutade Gröna Bilister den 12 mars att genomföra konferensen Mobilitet & Beteende so......

Susanna Elfors talar på Mobilitet & Beteende 2020
Den 16-17 mars 2020 anordnar Gröna Bilister sin årliga konferens Mobilitet & Beteende i Jönköping. Susanna Elfors Susanna Elfors ä......

Riktlinjer med anledning av coronaviruset
Gröna Bilister ser mycket fram emot konferensen Mobilitet & Beteende 2020, men ser samtidigt allvarligt på spridningen av det nya......

Dani Alsina från Barcelona talar på Mobilitet & Beteende 2020
Den 16-17 mars 2020 anordnar Gröna Bilister sin årliga konferens Mobilitet & Beteende i Jönköping. Dani Alsina från Barcelonas sta......