Program Mobilitet & Beteende 2018

9.30-9.35 Inledning
Johanna Grant och Jesper Johansson, Gröna Bilister 
9.35-9.45 Vad säger den kalla statistiken om mobilitetsarbetet?
Per Östborn, Gröna Bilister
9.45-10.00 Stadsmiljöavtal
Håkan Johansson, Trafikverket 
10.00-10.20 Att våga ta steget
Oskar Henrikson, Psykologifabriken 
10.20-10.45 FIKA 
10.45-11.00  Barn som själva tar sig till skolan är mer nöjda och presterar bättre
Jessica Westman, Karlstads Universitet
11.00-11.15  Vilka steg tar Eskilstuna mot hållbar mobilitet?
Kristina Birath och Olov Åslund, Eskilstuna kommun
11.15-11.50      Pontevedra: How a city in Spain got rid of its cars
César Mosquera, Vice President of the Deputación de Pontevedra, and Gómez Vinas, Engineer
11.50-12.10      Questions from the audience about Eskilstuna and Pontevedra: The psychology of change
Kristina Birath, César Mosquera and Oskar Henrikson
12.10-13-10  LUNCH 
13.10-14.45 SESSION 1: BETEENDE
13.10-13.20  Mobility as a service - A challenge from Sweden
Jesper Johansson, Swedish Incubators and Science park (SISP) 
13.20-13.35      Så här ändrar vi våra anställdas resebeteende - struktur och nudging
Maria Stikå, Gävle kommun 
13.35-13.50 Målgruppsanpassade budskap för att ändra beteende
Alfred Andersson, Lunds Tekniska Högskola 
13.50-14.05 Don't ask for behaviour change, involve users in designing for change
Liridona Sopjani, Kungliga Tekniska Högskolan
14.05-14.45 Workshop: De fem viktigaste punkterna som behöver lyftas till politisk nivå för att vi ska nå 2030-målet 
13.10-14.45  SESSION 2: FYRSTEGSPRINCIPEN 
13.10-13.20 Varför blir steg ett och två så lätt tre och fyra?
Fredrik Holm, Gröna Bilister 
13.20-13.35      Identifiering av hinder för steg ett- och två-åtgärder
Linnéa Lindemann, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
13.35-13.50     
Inventering av steg ett- och två-åtgärder med fokus på cykel
Karin Bagge, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
13.50-14.05     
Praktikerns perspektiv på fyrstegsprincipen
Petter Skarin, Eskilstuna kommun 
14.05-14.45  Workshop: De fem viktigaste punkterna som behöver lyftas till politisk nivå för att vi ska nå 2030-målet  
14.45-15.15  FIKA 
15.15-15.30
Mobilitet & Beteende ur ett regeringsperspektiv: Vad gör vi för att nå 2030-målet med hjälp av beteendeförändringar?
Karolina Skog, miljöminister 
15.30-16.00 Panelsamtal: Politiker från nationell, regional och lokal nivå diskuterar de punkter som lyfts från workshops på de två sessionerna
Karolina Skog, miljöminister
Anna Wåhlström, folkhälso- och miljölandstingsråd i Landstinget Sörmland
Sarita Hotti, ordförande, Stadsbyggnadsnämnden, Eskilstuna kommun
16.00-16.10  Summering och avslutning
Johanna Grant och Jesper Johansson, Gröna Bilister     

Relaterat material
Mobilitet & Beteende 2020: Filmer och presentationer
Den 16-17 mars genomfördes konferensen Mobilitet & Beteende 2020. Konferensen skulle ha hållits i Jönköping, men på grund av coron......

Mobilitet och Beteende 2020
Från siffror till handling – så når vi en hållbar mobilitet 2030. Anmäl dig senast 13 mars och säkra din plats till Mobilitet & Be......

16/3: Omställning från fysisk till digital konferens på en och en halv arbetsdag - gott exempel på s
Just nu pågår Gröna Bilisters konferens Mobilitet & Beteende 2020. Syftet är att finna vägar till hållbara transporter genom bet......

Mobilitet & Beteende blir digital konferens
På grund av situationen kring coronaviruset beslutade Gröna Bilister den 12 mars att genomföra konferensen Mobilitet & Beteende so......

Susanna Elfors talar på Mobilitet & Beteende 2020
Den 16-17 mars 2020 anordnar Gröna Bilister sin årliga konferens Mobilitet & Beteende i Jönköping. Susanna Elfors Susanna Elfors ä......

Riktlinjer med anledning av coronaviruset
Gröna Bilister ser mycket fram emot konferensen Mobilitet & Beteende 2020, men ser samtidigt allvarligt på spridningen av det nya......

Dani Alsina från Barcelona talar på Mobilitet & Beteende 2020
Den 16-17 mars 2020 anordnar Gröna Bilister sin årliga konferens Mobilitet & Beteende i Jönköping. Dani Alsina från Barcelonas sta......