Några korta frågor till Per Östborn, som talar på Mobilitet & Beteende 2020

Den 16-17 mars 2020 anordnar Gröna Bilister sin årliga konferens Mobilitet & Beteende i Jönköping. Per Östborn är projektledare på Gröna Bilister och ansvarar för de kommunala 2030-indikatorerna. Finns några tecken i statistiken på att bilberoendet är på väg att brytas?   Per är inbjuden till Mobilitet & Beteende 2020 för att berätta vad statistiken säger om beteendeförändringar i trafiken.


 

Foto: Mi Lennhag
 

Läs mer här om konferensen Mobilitet & Beteende 2020, och anmäl dig senast den 11 mars. 

Det är femte året vi arrangerar Mobilitet & Beteende, där du varje år presenterar statistik kring hur det ser ut med vårt bilberoende i ljuset av klimatmålen.

Hur ser utvecklingen ut idag jämfört med fem år sedan?

Vi är lika fastklistrade i våra bilar nu som då. Men bryter vi ned utvecklingen på lokal och regional nivå kan vi se intressanta tendenser: bilkörandet minskar faktiskt långsamt i tätbefolkade områden. Men denna minskning vägs upp av att körsträckorna ökar på landsbygden, trots klagomål på stigande bränslepriser.

Vilka ljusglimtar kan man ta fasta på utifrån statistiken?

I mellanstora städer och i pendlingskommuner finns stora skillnader i resvanor mellan likartade kommuner. Det är ett tecken på att resvanorna går att förändra.

Om vi verkligen bryter bilberoendet i mellanstora städer och i pendlingskommuner är mycket vunnet, för där bor ungefär hälften av Sveriges befolkning. Bilarna som är registrerade här står också för cirka hälften av den sammanlagda körsträckan i Sverige.

Vad behöver hända och vem måste göra det?

För att bryta bilberoendet i tätbefolkade områden krävs målmedveten trafikplanering. Här spelar kommunerna en nyckelroll med sitt planmonopol.

Vi måste också satsa på kollektivtrafiken. Resesträckan per person i kollektivtrafiken bara ökat med sju procent sedan år 2010 i landet som helhet. Men det inger det hopp att den ökar snabbare i enskilda län - bland annat i Jönköping.

I slutändan är ansvaret för att bryta bilberoendet vårt eget. Vi måste helt enkelt få ändan ur vagnen. 

Relaterat material
Mobilitet & Beteende 2020: Filmer och presentationer
Den 16-17 mars genomfördes konferensen Mobilitet & Beteende 2020. Konferensen skulle ha hållits i Jönköping, men på grund av coron......

Mobilitet och Beteende 2020
Från siffror till handling – så når vi en hållbar mobilitet 2030. Anmäl dig senast 13 mars och säkra din plats till Mobilitet & Be......

16/3: Omställning från fysisk till digital konferens på en och en halv arbetsdag - gott exempel på s
Just nu pågår Gröna Bilisters konferens Mobilitet & Beteende 2020. Syftet är att finna vägar till hållbara transporter genom bet......

Mobilitet & Beteende blir digital konferens
På grund av situationen kring coronaviruset beslutade Gröna Bilister den 12 mars att genomföra konferensen Mobilitet & Beteende so......

Susanna Elfors talar på Mobilitet & Beteende 2020
Den 16-17 mars 2020 anordnar Gröna Bilister sin årliga konferens Mobilitet & Beteende i Jönköping. Susanna Elfors Susanna Elfors ä......

Riktlinjer med anledning av coronaviruset
Gröna Bilister ser mycket fram emot konferensen Mobilitet & Beteende 2020, men ser samtidigt allvarligt på spridningen av det nya......

Dani Alsina från Barcelona talar på Mobilitet & Beteende 2020
Den 16-17 mars 2020 anordnar Gröna Bilister sin årliga konferens Mobilitet & Beteende i Jönköping. Dani Alsina från Barcelonas sta......