Om Gröna Bilister

Föreningen grundades 1994 med stöd av Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF.

Gröna Bilister har under 20 års tid varit en stark röst i debatten och satt frågan om en grönare bilism på agendan. Vi säger inte nej till bilen utan värnar om den frihet den ger, men anser att bilismen måste bära sina kostnader fullt ut. Den måste anpassas till ett långsiktigt hållbart samhälle så väl vad gäller klimat och miljö som hälsa, säkerhet och stadsplanering.

I ett normalt hushåll står transporterna för den största klimatpåverkan. Av den anledningen ser Gröna Bilister en stor potential att arbeta konsument- och individinriktat för att minska utsläppen av växthusgaser. Därvid utgår vi från de tre B:na Beteendet, Bränslet och Bilen.

Vår styrka är att vi inte är bundna till något bränsle, någon teknisk lösning, eller politiskt parti. Vi är inte ens bundna till något trafikslag, och talar lika gärna om cyklar, kollektivtrafik och virtuella resor som om bilar. Vi kan därför ge trovärdig, oberoende konsumentinformation och vara påtryckare för de förändringar som gör det lättare för konsumenten att göra rätt.

Upplysning ges exempelvis genom rankningar, tester, kampanjer, tidningen Trafik &Miljö, hemsida och sociala medier. Vi får många frågor från allmänheten per telefon och e-post som vi svarar på efter bästa förmåga. Därtill skriver vi även årligen ett antal remissvar på politiska beslutsunderlag och syns i sammanhang där utvecklingen sker.

Vi vill att du ska känna igen dig i Gröna Bilister, med eller utan bil.


I korthet

Gröna Bilister…

  • …vill vara en part i Sverige som arbetar med efterfrågan för hela resan där flera reseslag, tjänster och leverantörer är involverade utifrån ett opartiskt konsumentperspektiv.
  • …vill tydliggöra problem som påverkar en hållbar mobilitet och verka för att dessa löses.
  • …vill ha en miljöanpassad utveckling av trafiken, samt att samhällsplaneringen inte skall skapa onödig biltrafik utan istället främja kollektivtrafik samt individuell transport genom cykling och gång.
  • …påverkar bilindustrin, transportnäringen, myndigheter och politiker via rapporter, remissvar, uppvaktningar och skrivelser
  • …klimatkompenserar vår verksamhet samt erbjuder klimatkompensation till externa parter
  • ger ut tidningen Trafik & Miljö

Verksamheterna beskrivs närmare under respektive rubrik i menyn till vänster, samt under rubriken Våra projekt i menylisten ovan.

Relaterat material
Medlemskap
Gröna Bilister har endast privatpersoner som medlemmar. I medlemskapet ingår fina medlemserbjudanden. Dessutom stödjer du vårt arb......

Butik
Här kan du beställa böcker och annat material...

Nyhetsbrevet
Vill du få koll på vad som händer i omställningen till en fossilfri transportsektor? Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Vi sprider in......

Samarbetspartners
Läs mer om våra fantastiska samarbetspartners som på olika sätt verkar för hållbar mobilitet! ...

Min sida - så funkar det
Hur vet jag om jag betalat min faktura? Hur uppdaterar jag mina adressuppgifter? Vart finns mina medlemsrabatter? Nedan får du sva......

6/6: MUU Sverige! Varför tanka för 16 kronor litern när du kan tanka biogas för 12,73 kronor!
Lagom till introduktionen till den nya bonus malus-systemet den 1 juli som ger gasbilar en bonus på 10.000 kronor kan du redan ida......

Integritetspolicy
I denna integritetspolicy hittar du övergripande information om hur Gröna BIlister hanterar personuppgifter enligt gällande lagsti......