Gröna Bilisters styrelse

Du kan skicka e-post till alla styrelseledamöter genom fornamn.efternamn@gronabilister.se


Marie Pellas
Ordförande, Sala
Styrelseledamot sedan 2020. Marie har en master i kulturgeografi och drivs av att utmana olika normer för att arbeta mot målet om det hållbara samhället. Marie arbetar vid Västerås stad som hållbar mobilitetsplanerare där hon arbetar tillsammans med flera aktörer för att uppmuntra och möjliggöra för en hållbar mobilitet. Hon anser att arbetet för en hållbar mobilitet inte endast behöver göras genom en smart infrastruktur, minst lika viktigt är att få med individen och dennes behov, vanor och värderingar. Marie äger ingen bil utan väljer färdmedel efter behov. Fritiden spenderas gärna utomhus och med familjens lådcykel görs flera utflykter.

Christoffer Aalhuizen
Ledamot, Uppsala
Styrelseledamot sedan 2021. Christoffer doktorerar inom elektromobilitet vid Uppsala universitet, mer specifikt om laddning med höga effekter. Christoffer har en civilingenjörsexamen i energisystem och drivs av att arbeta med frågor kring hur vi skapar ett hållbart resande. Han anser att vi behöver utveckla alla olika tekniker för resande som vi har idag för att kunna uppnå våra miljömål, och inte snåra in oss på bara en typ av lösning. På sin fritid föredrar Christoffer att spela musik, padel eller golf.

Tobias Persson
Ledamot, Stockholm
Styrelseledamot sedan 2021. Tobias är News Desk Manager på Voi Technology. Han har tidigare varit frilansjournalist och forskare med fokus på hållbar affärsverksamhet och finans.

Karin Ryberg
Ledamot, Göteborg
Styrelseledamot sedan 2021. Karin har en civilingenjörsexamen i rymdteknik, inriktning atmosfärfysik, vid Luleå Tekniska Universitet. Hennes intressen och kompetens finns inom hållbar mobilitet/hållbara transporter med fokus på beteende och påverkan. Frågor som genomsyrar Karins arbete är bl.a. - Varför reser vi inte mer hållbart? Hur gör vi hållbart resande till norm? Hur gör vi resandet mer jämlikt? Vi måste helt enkelt göra det lätt att göra rätt och då är beteende en viktig pusselbit.

Simon Strandvik
Ledamot, Varberg
Styrelseledamot sedan 2021. Simon är agronom och Msc Environmental Science. Han är VD på Greentime AB och intresserar sig generellt för hur hur transportsektorn ska minska utsläppen för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Han har jobbat mycket med hur evenemangsarrangörer kan motivera besökare och deltagare att resa mer klimatsmart till och från stora evenemang.

Jens Strömberg
Ledamot, Västerås
Styrelseledamot sedan 2021. Jens är utbildad miljövetare och arbetar idag som konsult hos HUAros AB. Jens har jobbat med miljöfrågor sedan 2010, primärt inom offentlig sektor. Transporter och mobilitet har varit en viktig del i arbetet hittills. Jens ser fram emot att fortsätta praktisera och bidra till hållbar mobilitet i arbetet och privat. Går, springer, cyklar och åker kollektivt för det mesta.

Alrik Söderlind
Ledamot, Sundbyberg
Styrelseledamot sedan 2021. Alrik är chefredaktör på auto motor & sport sedan 2002 – motorjournalist sedan 1984. Fick sin dåvarande tidning att köpa en elbil 1993, för att driva på utvecklingen. Alrik har ett stort intresse för ren och hållbar bilism.

Beatrice Torgnyson Klemme
Ledamot, Uppsala
Styrelseledamot sedan 2020. Beatrice har en master i biologi och har arbetat med hållbar utveckling i över 20 år. Hon har ett brett nätverk inom offentlig sektor, näringsliv och akademi. Beatrice har ett stort engagemang för en fossilfri transportsektor och mångårig erfarenhet av att driva detta arbete i ledande positioner. Sedan 2013 är hon VD för den storregionala samverkansorganisationen BioDriv Öst. Hon bor på landsbygden och när det inte fungerar att åka kollektivt så kör hon självklart biogasbil!

Sonja Forward
Suppleant, Motala
Styrelsesuppleant sedan 2021. Sonja är doktor i psykologi och forskare vid Statens Väg och Transportforskningsinstitut (VTI). Hon har sedan 1992 arbetet inom området transportpsykologi och varit projektledare för en rad olika projekt både nationellt och internationellt. Under åren har hon utvecklat god kunskap inom området hållbar mobilitet/hållbara transporter. Fokus har främst varit på vilka mekanismer som styr beteendet och hur de kan påverkas med hjälp av utbildning och information.

Relaterat material
Årsmöte 2021
...

4/6: Ny ordförande för Gröna Bilister
Marie Pellas är föreningens nya ordförande....

19/4: Gröna Bilisters ordförande Marie Pellas får sällskap av flera nya styrelseledamöter
Vid Gröna Bilisters årsmöte den 14 april valdes sju nya ledamöter med djup och bred kompetens in i styrelsen. Marie Pellas fick ......

Årsmöte 2020
På grund av coronaviruset kommer Gröna Bilisters årsmöte skjutas upp till den 28 maj 2020 kl 17.00-19:00. Mötet kommer ske digital......