7/2: EU vill hindra ursprungsdeklaration av drivmedel – Sverige böjer sig, men ger sig inte

I höstas meddelade EU-kommissionen att den kommande svenska ursprungsdeklarationen av drivmedel utgör ett indirekt handelshinder och strider mot EUF-fördraget. Sveriges regering backar nu: den vill inte längre att ursprungslandet ska anges vid pump, utan endast på drivmedelsbolagets webbplats.

Bildkälla: Wikimedia Commons 

Den 9 augusti 2018 beslutade den förra regeringen att ändra drivmedelsförordningen så att drivmedlens klimatpåverkan, råvaror och dessa råvarors ursprungsländer ska deklareras vid pump, gasdispenser eller laddstation. Sverige är det första landet i världen som tagit beslut om sådan konsumentinformation.

I oktober 2019 satte dock EU käppar i hjulet. Då skrev den dåvarande kommissionären för inre marknad och industri Elżbieta Bieńkowska ett detaljerat utlåtande som pekar ut deklarationen av ursprungsland som ett indirekt handelshinder. Därmed skulle den strida mot Artikel 34 i EUF-fördraget. 

Som motivering anges att konsumenter ofta har fördomar mot utländska varor. Eftersom ursprungsdeklarationen ger svenska bilister möjlighet att välja bort drivmedel från andra länder inom EU eller EES, kommer drivmedel från dessa länder att missgynnas av deklarationen.

En nationell åtgärd som strider mot Artikel 34 i EUF-fördraget kan rättfärdigas om det ligger i allmänhetens intresse, enligt Artikel 36 i samma fördrag.

– Ett drivmedels ursprungsland säger mycket om dess hållbarhet, kommenterar Per Östborn, drivmedelsansvarig på Gröna Bilister. Att känna till ursprungslandet ligger helt klart i det allmänna intresse som motiverar den svenska klimat- och ursprungsdeklarationen.

Miljö- och klimatpåverkan vid produktionen av fossila drivmedel beror i hög grad på var utvinningen och raffineringen av råoljan sker. Enorma mängder olja läcker ut i Sibiriens känsliga natur, och vi är många som minns Shells rovdrift på natur och människor i Nigeria. Vissa EU-länder tillåter utvinning av naturgas med hydraulisk spräckning – med de miljö- och hälsorisker detta medför – andra inte. Risken för regnskogsskövling är större om palmoljeprodukter till HVO-diesel kommer från Indonesien än från Thailand. En studie från KTH visade att ett drivmedels sociala hållbarhet beror mer på dess ursprungsland än på vilket slags drivmedel det rör sig om. 

I sitt svar på EU-kommissionens utlåtande tar den svenska regeringen upp ursprungslandets relevans. De väljer ändå att backa: de föreslår nu att ursprungsländerna endast ska anges på leverantörens webbplats. Förordningen förtydligas så att det görs klart att det ska finnas en hänvisning dit på klimat- och råvarudeklarationen vid pump.

På detta vis gömmer sig regeringen till hälften bakom EU:s omarbetade förnybartdirektiv. Det anger att biodrivmedlens geografiska ursprung ska offentliggöras på leverantörers eller myndigheters webbplatser. I Sverige föreslås alltså detta gälla alla drivmedel – även de fossila.

Nu väntar den svenska regeringen på EU-kommissionens reaktion på det nya förslaget. Detta innebär att hållbarhetsdeklarationen av drivmedel blir fördröjd. Förordningen skulle ha trätt i kraft den 1 maj 2020. Nu kommer deklarationerna tidigast upp i oktober, enligt Energimyndigheten. De ska också hinna ta fram detaljerade föreskrifter om hur de ska se ut.

Gröna Bilister har tillsammans med många andra aktörer kämpat under lång tid för att få till stånd obligatorisk ursprungsdeklaration av drivmedel vid pump. Sådan ursprungsdeklaration finns redan på kött och andra livsmedel – på EU:s eget initiativ.

– I vår senaste Novus-undersökning uppger 7 av 10 svenskar att de skulle göra ett annat val om information om drivmedlens ursprung fanns, säger Gröna Bilisters ordförande Johanna Grant. Därför finns det goda skäl att ta konsumentmakten på allvar. Vi beklagar att Sverige nu backar inför EU. Det är absurt att relevant kunskap om en produkt som syftar till att hjälpa konsumenter att göra upplysta val ska ses som ett handelshinder.

Johanna Grant fortsätter:

– Gröna Bilister önskar att Sverige står på sig, även om det skulle leda ända till EU-domstolen. Vår ursprungsdeklaration av drivmedel skulle bli ett intressant prejudicerande fall. Det skulle visa att Sverige står i omställningsarbetets frontlinje. Uppmärksamheten skulle inspirera till fler initiativ kring hållbarhetsrelaterad konsumentupplysning.

Det är värt att upprepa att den svenska regeringen inte lagt sig platt inför EU-kommissionen. Den framhärdar i att alla drivmedels ursprungsländer ska deklareras på leverantörernas webbplatser. 

– Tyvärr är det si och så med kunskapen om de fossila drivmedlens ursprung, säger Gröna Bilisters generalsekreterare Martin Prieto Beaulieu. Med kravet på ursprungsdeklaration kommer denna kunskapsbrist upp i ljuset. Sverige bör ta tillfället i akt att trycka på EU så att de gör fossila drivmedel spårbara på samma sätt som biodrivmedel redan är. Det frö Sverige sått måste nu vattnas och drivas upp tills vi kan skörda kunskapens frukt.


Mer information

Gröna Bilisters kampanj Vi Vill Veta

Gröna Bilisters debattartikel Dags att söka oljans källa (SvD 12/11 2018)

EU-kommissionen godkände våren 2018 den svenska ursprungsdeklarationen ur en annan juridisk synvinkel.

För ytterligare information, kontakta

Per Östborn, drivmedelsansvarig på Gröna Bilister, per.ostborn@gronabilister.se, 073 819 61 54

Relaterat material
20/1: Avsevärt genomslag hos miljödeklaration av drivmedel
Sedan den 1 oktober 2021 måste alla bränslebolag fästa miljödeklarationer vid pump på större mackar och ge miljöinformation på si......

10/12: Miljöinformation om drivmedel sammanställs i ny rapport från Gröna Bilister
Sedan den 1 oktober ska alla leverantörer redovisa miljöinformation om de drivmedel de sålde föregående år. I rapporten Drivmede......

Varför steg etanolpriset till yttre rymden?
Alla talar om elpriset. Men etanolpriset har också lämnat jordens dragningskraft. Jämförpriset på E85 per liter har som mest vari......

1/10: Miljödeklarationer av drivmedel sätts nu upp på macken
Idag, den 1 oktober 2021, blir det obligatoriskt att visa drivmedlets klimatpåverkan, förnybara andel och råvaror vid pump och ga......

30/8: Fortsatta satsningar på infrastruktur för biogas behövs
Gröna Bilister har svarat på regeringens remiss om ändring av EU-direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa brän......

Uppseendeväckande om HVO
Det är uppseendeväckande att Neste gör reklam om att deras HVO förvandlar dieselbilen till en miljöbil. Lägg korten på bordet i st......

Hållbarhetsdeklaration
Här följer tankar kring hur en standardiserad hållbarhetsdeklaration av drivmedel skulle kunna utformas. Vi visar också konkreta ......