15/11: PFAD motas bort som råvara till förnybar diesel

Efter att ha samlat stöd från alliansen och vänsterpartiet har övergångsregeringen idag klubbat igenom en förordning som innebär att PFAD från den 1 juli 2019 inte längre kommer att klassas som restprodukt. Därmed kommer PFAD under en tid att stängas ute från den svenska drivmedelsmarknaden. PFAD är en förkortning för Palm Fatty Acid Distillate och är en biprodukt vid palmoljetillverkning.Bildkälla: Wikimedia Commons

PFAD är den dominerande råvaran till förnybar diesel i Sverige. Den ökande efterfrågan på PFAD ökar trycket på den kvarvarande regnskogen i Indonesien.

Grundtanken bakom den nya förordningen är att definitionen av begreppet restprodukt ska bli snävare och mer precis. Om en råvara till biodrivmedel klassas som restprodukt tilldelas den automatiskt en mycket låg klimatpåverkan och behöver inte gå att spåra längre tillbaka än till fabriken där den uppstod. Detta ger biodrivmedel tillverkade av sådana råvaror stora konkurrensfördelar.

Enligt den nya förordningen ska en råvara få kallas restprodukt bara om dess ekonomiska värde är lågt i förhållande till den primära produkt som tillverkas.

All PFAD som uppstår vid raffinering av palmolja säljs på världsmarknaden som råvara till bland annat tvål, djurfoder och biodrivmedel. Gröna Bilister uppskattar att 15-20 % av all PFAD som tillverkas i världen blir förnybar diesel som används i svenska fordon. Den stora efterfrågan har gjort att priset på PFAD vid årsskiftet hade stigit till hela 97 % av priset på palmolja.

På grund av dess stora värde kommer PFAD därmed inte längre att anses vara en restprodukt. PFAD kommer i praktiken att stängas ute från den svenska marknaden tills den blir spårbar och uppfyller de hållbarhetskriterier för markskydd som ställs på andra råvaror till biodrivmedel. Innan dessa hållbarhetskriterier uppfylls kommer HVO gjord av PFAD nämligen inte att beviljas den skattelättnad som ges till hållbara biodrivmedel. Därmed blir den ekonomiskt omöjlig på marknaden.

Behovet att klassificera om PFAD har blivit akut sedan efterfrågan på HVO skjutit i höjden, och PFAD på kort tid seglat upp som den dominerande råvaran. Detta driver på den överhettade marknaden för palmoljeprodukter ytterligare och bidrar – direkt eller indirekt – till den pågående skövlingen av regnskog i Indonesien.

Naturskyddsföreningen och deras tidning Sveriges Natur har i flera år uppmärksammat den ökande användningen av palmoljeprodukter i svenska drivmedel och dess konsekvenser i Indonesien. Under vinjetten Fossilfrihet till varje pris? har Gröna Bilister i mer än ett års tid drivit kampanj för att PFAD måste klassificeras om. Vi har också erbjudit ett omfattande faktaunderlag på vår hemsida för dem som vill sätta sig in i debatten.

Regeringen hade förberett en omklassificering av PFAD i våras, men en inlaga från Finland till EU-kommissionen gjorde det omöjligt att genomföra beslutet före valet. Finlands protest ska ses i ljuset av att finska staten äger 45 % av Neste, som tillverkar all HVO till vilken PFAD används som råvara.

– Dagens beslut är en stor lättnad, säger Martin Prieto Beaulieu, talesperson för Gröna Bilister. Det är stora ekonomiska intressen på spel, och de som velat fortsätta använda PFAD som råvara till sin biodiesel har bedrivit ett aktivt lobbyarbete. Men fakta och förnuft segrade till slut.

Det stora inflödet av billig PFAD har slagit undan benen på dem som vill investera storskaligt i lite dyrare men mer hållbara råvaror till förnybar diesel, till exempel restprodukter från svenskt skogsbruk och massaindustri. Nu kan det äntligen bli proppen ur för sådana investeringar.

– Omställningen till förnybara drivmedel har dopats med PFAD, säger Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister. Nu har vi istället chansen att bygga en sund marknad för biodrivmedel med hållbara råvaror. Men utan dopingen får vi räkna med att andelen förnybart i tanken kommer att växa lite långsammare än den gjort de senaste åren.


Mer information

Övergångsregeringens eget pressmeddelande

Regeringens remiss av förslaget från början av året

Fördjupande faktamaterial om palmolja och PFAD från Gröna Bilister

Gröna Bilisters enkät före valet om riksdagspartiernas inställning till palmolja och PFAD

För ytterligare information kontakta

Per Östborn, drivmedelsansvarig, Gröna Bilister, per.ostborn@gronabilister.se, 073 819 61 54

Relaterat material
20/1: Avsevärt genomslag hos miljödeklaration av drivmedel
Sedan den 1 oktober 2021 måste alla bränslebolag fästa miljödeklarationer vid pump på större mackar och ge miljöinformation på si......

10/12: Miljöinformation om drivmedel sammanställs i ny rapport från Gröna Bilister
Sedan den 1 oktober ska alla leverantörer redovisa miljöinformation om de drivmedel de sålde föregående år. I rapporten Drivmede......

Varför steg etanolpriset till yttre rymden?
Alla talar om elpriset. Men etanolpriset har också lämnat jordens dragningskraft. Jämförpriset på E85 per liter har som mest vari......

1/10: Miljödeklarationer av drivmedel sätts nu upp på macken
Idag, den 1 oktober 2021, blir det obligatoriskt att visa drivmedlets klimatpåverkan, förnybara andel och råvaror vid pump och ga......

30/8: Fortsatta satsningar på infrastruktur för biogas behövs
Gröna Bilister har svarat på regeringens remiss om ändring av EU-direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa brän......

Uppseendeväckande om HVO
Det är uppseendeväckande att Neste gör reklam om att deras HVO förvandlar dieselbilen till en miljöbil. Lägg korten på bordet i st......

Hållbarhetsdeklaration
Här följer tankar kring hur en standardiserad hållbarhetsdeklaration av drivmedel skulle kunna utformas. Vi visar också konkreta ......