Skärpta krav för nominering till Miljöbästa Bil 2021

Gröna Bilister förbereder just nu tävlingen Miljöbästa Bil 2021. Utvecklingen på miljöbilsmarknaden går fort. Därför kan vi skärpa kraven för nominering jämfört med förra gången det begav sig, hösten 2019. Onödigt tunga bilar sorteras bort, liksom laddhybrider med kort räckvidd på el. Här reflekterar projektledaren över de nya kriterierna.

Gröna Bilister har alltsedan föreningen grundades år 1994 rankat nya bilar på den svenska marknaden ur miljösynpunkt. Vi har delat ut pris till de modeller som belastar miljö och hälsa minst, och som samtidigt är praktiska och säkra.

Senaste gången vi genomförde tävlingen Miljöbästa Bil var hösten 2019. Bland 45 nominerade modeller utsågs Kia e-Niro till det bästa valet för privatpersoner och Tesla Model 3 till det bästa valet för företag.

Den snabba utvecklingen på miljöbilsmarknaden gör att vi nu kan skärpa våra urvalskriterier och ändå nominera ungefär lika många modeller som år 2019.

Banta bilen!

Den viktigaste nyheten är att Gröna Bilister nu sätter en gräns för hur mycket en bil får väga för att komma i fråga för tävlingen. Den högsta tillåtna tjänstevikten för en personbil med upp till fem sittplatser blir 2 000 kg.

Våra naturresurser är ändliga, och att processa dem till fordon kräver energi och påverkar klimat och miljö även om en del av råvarorna återvinns. Vi kan tala om en resurseffektivitet som grovt räknat är omvänt proportionell mot bilens vikt.

Trots detta självklara faktum och trots vår tilltagande miljömedvetenhet blir våra bilar allt tyngre. Från år 2008 till år 2017 ökade de nyregistrerade bilarnas genomsnittliga vikt i Sverige med över 100 kg.

Viktuppgången har troligen fortsatt sedan dess på grund av de tunga batterier som krävs i laddbara bilar. Det går dock alldeles utmärkt att konstruera en rymlig elbil med lång räckvidd som klarar Gröna Bilisters viktgräns på två ton.

Ett tungt skäl till våra bilars tilltagande övervikt är SUV-trenden. Den har pågått länge, men verkar snarare eskalera än mattas av. Till exempel slutade VW nyligen att sälja sin klassiska modell Polo i Sverige, med hänvisning till att kunderna föredrog den SUV-liknande livsstilsbilen T-Cross. Dessa båda modeller tillhör samma storleksklass, har ungefär samma invändiga utrymmen, och är utrustade med samma motorer. Men T-Cross väger nästan 100 kg mer, och drar därmed några deciliter mer bensin per 100 km.

Livsstilsbilar används på samma sätt som vanliga bilar, och har sällan förmågan att tillgodose några andra behov. Allt handlar istället om att signalera kraft och välstånd. Vi kan jämföra med ornament och sexuell selektion i evolutionsbiologin. Påfågelsfjädrar och tuppkammar fyller inget praktiskt syfte i den dagliga kampen för överlevnad. 

Otympliga ornament kan snarare minska individens chans att överleva. Så länge fattiga människor hade ont om mat signalerade stor mage företagsamhet och rikedom. Så är det inte längre.

Att åka omkring i överviktiga bilar minskar chansen att uppnå hållbar trafik. Låt oss hoppas att det snart inte längre ska sända några positiva signaler att sitta i en SUV. Att det tvärtom blir ett uttryck för handlingskraft och framtidstro att välja en lätt bil.

Fläskigt elektriskt ornament från Hummer

Laddhybriders räckvidd på el

Senast Gröna Bilister nominerade modeller till Miljöbästa Bil krävde vi att en laddhybrid skulle kunna köras minst 50 km på el enligt körcykeln NEDC. Sedan dess har antalet laddhybrider med längre räckvidd än så exploderat. Därför kan vi nu utöka räckviddskravet till 60 km.

Nu utgår vi dessutom från den nya körcykeln WLTP, som är mer krävande och minskar den angivna räckvidden hos en given laddhybrid med 10 – 20 procent. Därför är skärpningen av kravet på elektrisk räckvidd i realiteten större än 10 km.

Aktiv säkerhet

Gröna Bilister har länge krävt 5 stjärnor vid Euro NCAP:s säkerhetstester för att en bilmodell ska komma i fråga för nominering. Men Euro NCAP:s tester utvecklas med tiden, och kriterierna för att uppnå högsta betyg skärps. En bil som fick 5 stjärnor år 2012 skulle kanske få 3 stjärnor idag.

Detta gör det svårt för Gröna Bilister att formulera rättvisa säkerhetskrav. Vi väljer nu villkoret att en bilmodell måste ha testats år 2014 eller senare med högsta betyg. Skälet till valet av år 2014 som brytpunkt är att Euro NCAP då började testa aktiva säkerhetssystem som autobroms. Vi tillåter oss att göra undantag för bilmodeller som fått högsta säkerhetsbetyg av Euro NCAP år 2013, och som idag säljs med autobroms.

Autobroms har visat sig förebygga en betydande mängd trafikolyckor. Autobroms för bil minskar risken för upphinnandeolyckor med 30 – 40 procent, enligt ett flertal studier i Europa, USA och Australien. Autobroms för fotgängare och cyklister ser ut att minska risken för påkörning med 15 – 20 procent enligt preliminära data från Folksam, som dock inte är statistiskt signifikanta ännu.

Säkerhet för kvinnor

Gröna Bilister kan tyvärr ännu inte ställa krav på krocktester som tar hänsyn till kvinnors anatomi, eftersom de dockor som används vid säkerhetstesterna i huvudsak har manliga attribut. Det finns behov av att bättre optimera bilens säkerhetsegenskaper för kvinnor. Till exempel löper kvinnor idag tre gånger högre risk att drabbas av whiplashskador än män. Professor Astrid Linder forskar kring dessa frågor på VTI, och arbetar för att förbättra regelverken för krocktester. Gröna Bilister följer utvecklingen.

Till och med i oljeemiratet Dubai energi- och miljödeklareras bilarna - men ännu inte i Sverige.

Miljödeklaration av bilar

Varför avslöjar Gröna Bilister inte vilka bilmodeller vi nominerat, när vi nu avslöjar kriterierna för att välja ut dem? Det beror på att vi först måste leta fram all relevant information om bilarna, och sedan kvalitetssäkra dessa data i dialog med generalagenterna. I denna arbetskrävande process kan en del bilmodeller tillkomma – och andra falla ifrån.

Det finns ambitiösa sajter som miljofordon.se och bilsvar.se som erbjuder fyllig och överskådlig konsumentinformation. Problemet är att informationen inte alltid går att lita på, och ibland är ofullständig.

Skälet är att de företag som levererar data inte själva har tillgång till primärdata från bilarnas typgodkännande, utan måste leta fram sekundäruppgifter från bilbroschyrer och generalagenter. Och dessa har ibland själva dålig koll på siffrorna. Testningen enligt WLTP är komplex och genererar en stor mängd data. De är inte alltid lätta att tolka, och kan lätt blandas ihop.

Det ska inte behöva vara på detta vis. En miljömedveten bilköpare ska inte behöva göra källkritisk research för att kunna jämföra olika modeller. En offentlig databas med relevanta miljörelaterade primärdata om alla bilmodeller behövs. En sådan finns till exempel i Frankrike.

Sedan bör ett urval av dessa data presenteras på en standardiserad energi-och miljödeklaration som visas i bilrutan i bilhallen, på bilföretagens webb, i reklam, och gärna i instruktionsböckerna. Sverige har halkat efter många andra länder i detta avseende. Vi har bara en vag vägledning om konsumentupplysning från Konsumentverket – som bilföretagen sällan följer.

Per Östborn

projektledare Miljöbästa Bil 2021 


Urvalskriterier för nominering till Miljöbästa Bil 2021

Miljöbil

För att nomineras ska en bilmodell vara en miljöbil. Enligt definitionen som ges i förordning 2020:486 är detta liktydigt med en klimatbonusbil. Detta är en bil som får bonus vid inköp enligt bonus malus-systemet, och definieras i förordning 2017:1334 som en bil som släpper ut högst 60 gram koldioxid per kilometer ur avgasröret, eller är utrustad med teknik för drift med annat gasbränsle än gasol. Om bilen har avgasrör ska den uppfylla kraven på avgasrening enligt normerna Euro 5 eller Euro 6.

I praktiken innebär detta att alla nya elbilar är miljöbilar, liksom alla nya bilar som drivs av fordonsgas eller vätgas. Alla nya laddhybrider som släpper ut högst 60 g CO2/km enligt testcykeln WLTP är också miljöbilar.

Laddhybriders räckvidd på el

En laddhybrid nomineras bara om dess räckvidd på el är minst 60 km enligt testcykeln WLTP. Om laddhybriden är godkänd för att köras på ett till största delen förnybart bränsle då elen är slut sänks kravet på elektrisk räckvidd till 50 km. I praktiken blir detta sänkta krav aktuellt om laddhybriden är godkänd för etanol E85, HVO100 eller fordonsgas.

Energieffektivitet

Energiförbrukningen vid körning av en personbil med upp till 5 sittplatser (4 sittplatser utöver föraren) ska vara högst 60 kWh/100 km. Detta motsvarar en förbrukning per 100 km på cirka 6,9 l bensin, 9,4 l E85 eller 4,3 kg metangas. För fordon med fler än 5 sittplatser för vuxna sätts den övre gränsen till 75 kWh/100 km. Alla dessa värden antas uppmätta enligt testcykeln WLTP.

Resurseffektivitet

Våra naturresurser är ändliga, och att processa dem till fordon kräver energi och påverkar klimat och miljö även om en del av råvarorna återvinns. Vi kan tala om en resurseffektivitet som grovt räknat är omvänt proportionell mot bilens vikt.

Tjänstevikten för en nominerad bilmodell med upp till 5 sittplatser (4 sittplatser utöver föraren) får vara högst 2 000 kg. För bilmodeller med fler än fem sittplatser för vuxna finns ingen övre viktgräns.

Kravet på resurseffektivitet siktar in sig på tillverkningen av bilen, medan kravet på energieffektivitet siktar in sig på användningen av bilen.

Livscykelanalys

En bilmodell nomineras endast om Gröna Bilister får se en livscykelanalys av dess tillverkning, eller om generalagenten motiverar varför de inte kan eller vill ge oss en sådan analys.

Säkerhet

För att nomineras ska modellen ha tilldelats 5 stjärnor i det senaste testet av modellen i fråga av Euro NCAP. Detta test ska ha utförts år 2014 eller senare. Kravet på att det senaste testet ska vara relativt nytt beror på att säkerhetstesterna hos Euro NCAP utvecklas med tiden och bedömningskriterierna skärps. Skälet till valet av året 2014 som äldsta tillåtna test är att Euro NCAP då började testa aktiva säkerhetssystem som autobroms.

Autobroms har visat sig förebygga en betydande mängd trafikolyckor. Autobroms för bil minskar risken förupphinnandeolyckor med 30 – 40 procent, enligt ett flertal studier i Europa, USA och Australien. Autobroms för fotgängare och cyklister ser ut att minskarisken för påkörning med 15 – 20 procent enligt preliminära data från Folksam. De är dock inte statistiskt signifikanta ännu.

En bilmodell som testats av Euro NCAP med 5 stjärnor år 2013 kan godkännas om modellen är utrustad med autobroms. En bilmodell som inte testats av Euro NCAP men som genom oberoende intyg har visats klara motsvarande krav kan godkännas.

Leverans

Modellen ska vara i produktion och vara möjlig att beställa från fabrik till svensk kund under första halvåret 2021 för leverans senast tredje kvartalet 2021

Relaterat material
Ny miljöbilsdefinition – igen?
Den 1 juli 2020 fick Sverige en ny miljöbilsdefinition. Den styr myndigheternas fordonsupphandling, men påverkar också kommuners......

Bilder från Borgvik
Den 6 september avgjordes tävlingen Miljöbästa Bil 2021 i Borgvik, som ligger i Grums kommun i Värmland. Gröna Bilister ville fir......

6/9: SKODA ENYAQ är Miljöbästa Bil 2021. Polestar är bäst på livscykelanalys och transparens
Sju finalister i Gröna Bilisters tävling Miljöbästa Bil 2021 fick idag diplom i den värmländska byn Borgvik. Juryn utsåg SKODA EN......

Miljöbästa Bilar 2021
Gröna Bilister nominerar 40 bilmodeller till utmärkelsen Miljöbästa Bil 2021. De är alla fossiloberoende, energieffektiva och säkr......

31/8: Välkommen på prisutdelning till Miljöbästa Bil 2021 den 6 september i Borgvik
Den 6 september kl 15.00 bjuder Gröna Bilister in till prisutdelning i tävlingen Miljöbästa Bil 2021. Evenemanget hålls i Borgvik......

14/7: Hopp om ökad transparens om biltillverkningens miljöpåverkan
Idag förväntas EU-kommissionen lämna besked om skärpta krav på CO2-utsläpp ur avgasröret. Gröna Bilister anlägger i stället ett li......

21/6: Sju finalister gör upp om titeln Miljöbästa Bil 2021
En expertjury har valt ut sju finalister bland de fyrtio bilmodeller Gröna Bilister nominerat till utmärkelsen Miljöbästa Bil 202......