10/9: Vi Vill Veta! Om vi ska miljödeklarera bilar måste vi göra det bra

Gröna Bilister har svarat på remissen av regeringens förslag att förbättra konsument-upplysningen om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av bilar. Vi stöder helhjärtat ambitionen bakom förslaget – och uppmanar våra beslutsfattare att ta tillfället i akt att skapa en heltäckande miljödeklaration av bilar.Förslag på etikett att fästas på elbilen Tesla Model 3. I remissvaret visas dessutom exempel på etiketter för laddhybrider, biogasbilar, bränslecellsbilar, etanolbilar, bensinbilar, och dieselbilar som antingen får eller inte får köras på HVO100.


Sverige har en stolt tradition av konsumentupplysning, men har halkat efter de flesta jämförbara länder när det gäller konsumentinformation om bilar. Det är mer än tjugo år sedan EU antog sitt fordonsmärkningsdirektiv, men Sverige har ännu inte implementerat det på ett juridiskt bindande sätt. Att regeringen nu lägger förslag till ny lag och förordning är mycket bra – och mycket senkommet. 

EU kräver i sitt fordonsmärkningsdirektiv att information redovisas om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Flera länder har dock obligatorisk fordonsmärkning som innefattar mer miljörelaterad information än så. I Finland redovisas till exempel utsläpp av kväveoxider och andra luftföroreningar. Energimyndigheten har fått uppdrag att utreda en miljödeklaration som tar hänsyn till fordonets hela livscykel.

Gröna Bilister menar i sitt remissvar att regeringen måste ta höjd för en sådan heltäckande miljödeklaration i lagtext och förordningstext. I remissvaret presenteras ett detaljerat förslag till miljödeklaration av bilar som kan användas som inspiration. Där för vi in livscykelperspektivet på ett tydligare sätt än i våra tidigare förslag.

– Den första oktober blir Sverige först i världen med miljödeklaration av drivmedel efter en lång kampanj av Gröna Bilister, säger föreningens ordförande Marie Pellas. Många länder betraktar oss nyfiket. Låt oss ta ett skutt förbi alla de länder som är bättre än vi på konsumentupplysning om bilar och bli en inspiratör även på detta område.


Läs mer

Gröna Bilisters remissvar på promemorian Tillgång till information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar

Gröna Bilisters förslag till miljödeklaration, med exempel på etiketter för åtta olika biltyper

Gröna Bilisters kampanj Vi Vill Veta

För ytterligare information, kontakta

Per Östborn, projektledare Vi Vill Veta, per.ostborn@gronabilister.se073 – 819 61 54
Relaterat material
Vi Vill Veta
Hur påverkas klimat, natur och människa av våra val av drivmedel, fordon och färdsätt? Detta måste vi få veta när vi gör våra va......

18/8: Vi Vill Veta! Så här kan en miljödeklaration av bilar se ut
Sverige har halkat efter andra länder när det gäller miljörelaterad konsumentupplysning om bilar. Men nu har regeringen lagt ett ......

Förslag till miljödeklaration av bilar
Sverige har halkat efter andra länder när det gäller miljörelaterad konsumentupplysning om fordon. Men nu har regeringen lagt ett......

11/6: Jämförpriser på drivmedel riskerar att förvilla
Konsumentverket har föreslagit att bemannade tankstationer ska visa en lista som jämför priset per körd sträcka på olika drivmedel......

Hållbarhetsdeklarera fordonen
År 2020 kommer drivmedlen att hållbarhetsdeklareras vid pump. Nästa steg är att hållbarhetsdeklarera fordonen. Att visa alla nya ......

8/7: Stort politiskt stöd för att miljö- och energideklarera fordon
Sverige har halkat efter övriga Europa och USA när det gäller miljörelaterad konsument-information om bilar. Under Almedalsvecka......

31/5: Arnold Schwarzenegger hyllar svensk miljölagstiftning och vill sprida den till Kalifornien
Som miljöminister drev Karolina Skog igenom klimat- och ursprungsmärkning av drivmedel vid pump i Sverige. I samband med R20 Aus......