18/8: Vi Vill Veta! Så här kan en miljödeklaration av bilar se ut

Sverige har halkat efter andra länder när det gäller miljörelaterad konsumentupplysning om bilar. Men nu har regeringen lagt ett enkelt lagförslag och Energimyndigheten fått uppdrag att utreda frågan vidare. Som inspiration presenterar Gröna Bilister ett förslag till miljödeklaration som skulle göra Sverige bäst i klassen.I USA och Frankrike är det obligatoriskt att klistra miljö- eller energideklarationer på nya bilar och det finns webbplatser med kompletterande, kvalitetssäkrade data. Hälften av EU:s medlemsländer har en obligatorisk energideklaration på nya bilar som liknar energideklarationerna på kylskåp. Detta är en följd av EU:s så kallade fordonsmärkningsdirektiv, som de flesta medlemsländer uppfyller till 80 – 90 procent. Till och med i oljeemiratet Dubai energideklareras alla nya bilar.

I Sverige är efterlevnaden av EU:s fordonsmärkningsdirektiv lägre än 50 procent. Vi har inga juridiskt bindande krav på konsumentinformation om bilar, bara allmänna råd från Konsumentverket. En utvärdering år 2013 visade att bara 3 av 21 bilhallar i Mellansverige följde fler än hälften av råden. Informationen på de svenska sajter som erbjuder konsumentupplysning om bilar är ofta ofullständig eller felaktig.

Sverige har en stolt tradition av konsumentupplysning. Därför är det märkligt att vi är bland de sämsta i klassen när det gäller information om bilar, trots deras stora påverkan klimat, miljö och hälsa.

– Tanken infinner sig att ju starkare en industri är, desto lättare kan den stå emot krav på transparens, säger Per Östborn, som leder Gröna Bilisters projekt Vi Vill Veta.

Som exempel på detta accepterade den gryende biobränsleindustrin EU:s krav på spårbarhet och hållbarhetskriterier, medan den långt mäktigare oljeindustrin lyckades mota bort liknande krav. EU kräver märkning av bilens däck, men inte av själva bilen.

– Svårigheten att få fram vettig information om bilar blir uppenbar när Gröna Bilister samlar underlag till den årliga tävlingen Miljöbästa Bil, säger Per Östborn. Ofta vet inte ens generalagenterna själva besked.

Men nu är saker på gång. Regeringen har skickat ut ett enkelt lagförslag på remiss. Den har också gett Energimyndigheten ett bredare uppdrag att utreda en mer långtgående miljödeklaration som tar hänsyn till fordonets hela livscykel – dess tillverkning, skrotning och eventuella återvinning. Gröna Bilister har tagit fram ett detaljerat förslag till en sådan miljödeklaration.

– Den första oktober blir Sverige först i världen med miljödeklaration av drivmedel efter en lång kampanj av Gröna Bilister, säger föreningens ordförande Marie Pellas. Många länder betraktar oss nyfiket. Låt oss ta ett skutt förbi alla de länder som är bättre än vi på konsumentupplysning om fordon och bli en inspiratör även när det gäller miljödeklaration av bilar.

Gröna Bilister kommer nu att finputsa förslaget inför det remissvar som ska skickas in senast den 6 september.* Vi tar gärna emot synpunkter och idéer.


* UPPDATERING: Gröna Bilister har nu lämnat in sitt remissvar och visar här exempel på finputsade skisser på miljödeklarationer.


Mer information

Detaljerad beskrivning av Gröna Bilisters förslag till miljödeklaration av bilar, avsett som inspiration.

Gröna Bilisters kampanj Vi Vill Veta

Regeringens remitterade förslag

Energimyndighetens utredningsuppdrag

För ytterligare information, kontakta

Per Östborn, projektledare Vi Vill Veta, per.ostborn@gronabilister.se, 073 – 819 61 54Relaterat material
Vi Vill Veta
Hur påverkas klimat, natur och människa av våra val av drivmedel, fordon och färdsätt? Detta måste vi få veta när vi gör våra va......

10/9: Om vi ska miljödeklarera bilar måste vi göra det bra!
Gröna Bilister har svarat på remissen av regeringens förslag att förbättra konsument-upplysningen om bränsleförbrukning och kold......

Förslag till miljödeklaration av bilar
Sverige har halkat efter andra länder när det gäller miljörelaterad konsumentupplysning om fordon. Men nu har regeringen lagt ett......

11/6: Jämförpriser på drivmedel riskerar att förvilla
Konsumentverket har föreslagit att bemannade tankstationer ska visa en lista som jämför priset per körd sträcka på olika drivmedel......

Hållbarhetsdeklarera fordonen
År 2020 kommer drivmedlen att hållbarhetsdeklareras vid pump. Nästa steg är att hållbarhetsdeklarera fordonen. Att visa alla nya ......

8/7: Stort politiskt stöd för att miljö- och energideklarera fordon
Sverige har halkat efter övriga Europa och USA när det gäller miljörelaterad konsument-information om bilar. Under Almedalsvecka......

31/5: Arnold Schwarzenegger hyllar svensk miljölagstiftning och vill sprida den till Kalifornien
Som miljöminister drev Karolina Skog igenom klimat- och ursprungsmärkning av drivmedel vid pump i Sverige. I samband med R20 Aus......