8/7: Stort politiskt stöd för att miljö- och energideklarera fordon

Sverige har halkat efter övriga Europa och USA när det gäller miljörelaterad konsument-information om bilar. Under Almedalsveckan lovade Centern och Miljöpartiet att verka för att våra fordon ska miljö- och energideklareras. Även Kristdemokraterna och Vänster-partiet uttryckte stöd för idén. Energiminister Anders Ygeman önskade lycka till i arbetet.


Lorentz Tovatt (Mp) och Rickard Nordin (C) tar i hand på att sparka igång arbetet för att miljö- och energideklarera fordon med ett riksdagsseminarium. Martin Prieto Beaulieu (Gröna Bilister) är nöjd. Foto: Johanna Grant/Gröna Bilister

Hälften av EU:s länder energideklarerar nya bilar på samma sätt som vitvaror, men Sverige är inte ett av dem. Vi uppfyller inte ens 50 procent av riktlinjerna i EU:s fordonsmärkningsdirektiv, att jämföra med 80-90 procent i de flesta andra medlemsländer. Just nu ökar de nya bilarnas förbrukning, så det är hög tid att släppa lös konsumentmakten för att vända utvecklingen åt rätt håll.

En utvärdering av fordonsmärkningsdirektivet har visat att en tydlig energideklaration faktiskt bidrar till att pressa ned förbrukningen, vilket gör det lättare att uppfylla transportsektorns klimatmål. I Frankrike uppskattades energideklarationen ha bidragit med 14 procent av energieffektiviseringen av nya bilar mellan åren 2003 och 2008.

regeringsförklaringen sade Stefan Löfven att svenska konsumenter ska kunna göra hållbara val. Enligt januariavtalet ska en utredning undersöka om alla varor kan få ett produktpass med information om innehåll, ursprung och återvinning.

– Med tanke på löftet att stärka konsumentmakten bör det vara självklart för regeringen att ta fram ett förslag på en miljö- och energideklaration av fordon, säger Per Östborn, som leder Gröna Bilisters kampanj Vi Vill Veta. Det är pinsamt att Sverige inte ens gör hälften av läxorna EU ger när det gäller konsumentupplysning om bilar.

Den 4 juli höll Gröna Bilister ett seminarium i detta ämne under Almedalsveckan i Visby med experter och politiker.

Torbjörn Noaksson från Konsumentverket berättade om deras informationssajt bilsvar.se, och Helene Carlsson från Stockholms stad berättade om sajten miljofordon.se. Både Torbjörn och Helene är positiva till en obligatorisk miljö- och energideklaration.

Jessica Alenius är vice VD på Bil Sweden och representerade biltillverkarna på seminariet. Hon säger inte nej till en fordonsdeklaration, men för att den inte ska bli förvirrande för konsumenterna föredrar hon att avvakta tills den justerade fordonsbeskattningen och den nya testcykeln WLTP kommit på plats. Hon ser också helst en harmonisering av regelverket med resten av EU.

Centerns klimat- och energipolitiske talesperson Rickard Nordin berättade att han arbetat för att skärpa regelverket på EU-nivå, men inte fått de andra länderna med sig. Nu ger han sitt stöd till att ta fram en svensk miljö- och energideklaration av fordon. Det gör även Jessica Thunander från Vänsterpartiet.

Magnus Jacobsson från Kristdemokraterna medgav att hans parti inte hunnit diskutera frågan, och sade att han kom till seminariet med en neutral inställning. Men efter att ha lyssnat på samtalen uttryckte även han sitt stöd för idén.

– Bollen ligger alltså hos regeringen, säger Martin Prieto Beaulieu, generalsekreterare i Gröna Bilister. Det har visat sig att Konsumentverkets allmänna råd till bilhandeln om konsumentinformation är otillräckliga och inte följs. Politikerna måste ge Konsumentverket rätt att utfärda skarpa föreskrifter, och de måste få tydliga instruktioner hur dessa ska se ut.

Från regeringssidan deltog Lorentz Tovatt, som är klimat- och energipolitisk talesperson för Miljöpartiet. Även han vill se en miljö- och energideklaration av fordon. Regeringskansliet har dock ännu inte börjat arbeta med denna fråga.

Tillsammans med Rickard Nordin uttrycker han dock hopp om att vi ska ha ett system på plats i slutet av mandatperioden. De tog i hand på att sparka igång processen med ett riksdagsseminarium i höst. I en videohälsning önskar energiminister Anders Ygeman lycka till i arbetet.

För att bli helt rättvisande bör en hållbarhetsdeklaration av fordon innefatta information om klimatpåverkan, miljöpåverkan och resursanvändning vid tillverkningen. Detta är dock omöjligt i ett första skede, eftersom ett standardiserat system för livscykelanalys av fordonstillverkning saknas.

Gröna Bilister uppmanar de svenska partierna och deras Europaparlamentariker att arbeta på EU-nivå för att en gemensam metod för livscykelanalys etableras i samverkan med bilindustrin, säger Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister.

– Det är mycket glädjande att fordonsindustrin nu svänger mot elektrifiering, fortsätter Johanna Grant. Men konsumenterna måste ges möjlighet att hålla en hand på ratten. Annars är risken stor att vi svänger ned i ett dike av ohållbart utnyttjande av barnarbete och naturresurser i jakten på råvaror till batterier.

Martin Prieto Beaulieu (Gröna Bilister) diskuterar miljö- och energideklaration av fordon med Lorentz Tovatt (Mp), Rickard Nordin (C), och Magnus Jacobsson (Kd). Jessica Thunander (V) kunde endast delta via telefon på grund av sjukdom.Läs mer

Pressmeddelande från Gröna Bilister: Vi Vill Veta: Hög tid att miljö- och energideklarera fordon

EU:s fordonsmärkningsdirektiv: en utvärdering från 2016

Gröna Bilisters kampanj Vi Vill Veta för bättre konsumentupplysning om trafikens påverkan på klimat, natur och människa.

Konsumentverkets sajt bilsvar.se, som innefattar ett klimatindex för alla bilmodeller på den svenska marknaden.

De tre storstädernas sajt miljofordon.se, som ger fyllig information om alla nya bilar som i någon mening kan kallas "miljöbilar".

För ytterligare information kontakta

Per Östborn, projektledare Vi Vill Veta, per.ostborn@gronabilister.se,073 819 61 54

Relaterat material
Vi Vill Veta
Hur påverkas klimat, natur och människa av våra val av drivmedel, fordon och färdsätt? Detta måste vi få veta när vi gör våra va......

10/9: Om vi ska miljödeklarera bilar måste vi göra det bra!
Gröna Bilister har svarat på remissen av regeringens förslag att förbättra konsument-upplysningen om bränsleförbrukning och kold......

18/8: Vi Vill Veta! Så här kan en miljödeklaration av bilar se ut
Sverige har halkat efter andra länder när det gäller miljörelaterad konsumentupplysning om bilar. Men nu har regeringen lagt ett ......

Förslag till miljödeklaration av bilar
Sverige har halkat efter andra länder när det gäller miljörelaterad konsumentupplysning om fordon. Men nu har regeringen lagt ett......

11/6: Jämförpriser på drivmedel riskerar att förvilla
Konsumentverket har föreslagit att bemannade tankstationer ska visa en lista som jämför priset per körd sträcka på olika drivmedel......

Hållbarhetsdeklarera fordonen
År 2020 kommer drivmedlen att hållbarhetsdeklareras vid pump. Nästa steg är att hållbarhetsdeklarera fordonen. Att visa alla nya ......

31/5: Arnold Schwarzenegger hyllar svensk miljölagstiftning och vill sprida den till Kalifornien
Som miljöminister drev Karolina Skog igenom klimat- och ursprungsmärkning av drivmedel vid pump i Sverige. I samband med R20 Aus......