6/8: Vi Vill Veta – våra drivmedels klimatpåverkan och ursprung redovisas i ny rapport från Gröna Bilister

Nästa år måste drivmedelsbolagen deklarera klimatpåverkan och ursprung hos sina drivmedel på klisterlappar som sätts upp på bränslepumpar, gasmackar och laddstationer. I väntan på detta redovisar Gröna Bilister i en ny rapport dessa uppgifter gällande alla drivmedel i Sverige år 2018.
Enligt klimatlagens mål ska klimatpåverkan från inrikes transporter minska med 70 procent från år 2010 till år 2030. Om man år 2018 tankade etanol E85 istället för bensin minskade man omedelbart sin klimatpåverkan med 46 procent. Med biogas i tanken minskade klimatpåverkan med 85 procent. Om man tankade förnybar diesel HVO100 istället för vanlig diesel blev klimatnyttan hela 89 procent, allt enligt officiella siffror.

Den huvudsakliga källan till de uppgifter Gröna Bilister redovisar i sin nya rapport Drivmedelsfakta 2019 är Energimyndighetens publikation Drivmedel 2018, som bygger på drivmedelsbolagens rapportering till myndigheten gällande deras försäljning år 2018. Gröna Bilister har dessutom samlat in kompletterande information för att ge en så heltäckande bild som möjligt av våra drivmedels hållbarhetsegenskaper.

Det är glädjande att den förnybara andelen av vår drivmedelsanvändning steg till hela 23 procent år 2018. Den genomsnittliga andelen förnybar biogas i fordonsgasen nådde 94 procent. Vi kan också glädja oss åt att användningen av etanol vände uppåt, efter flera års nedgång. I och med introduktionen av Ford Kuga EcoBoost är det återigen möjligt att köpa en ny etanolbil i Sverige. Det är också uppenbart att elektrifieringen skjuter fart, även om det ännu inte finns någon samlad statistik över hur mycket el som används som drivmedel.

– Det bubblar i bränslegrytan och vi slänger i många förnybara ingredienser, säger Martin Prieto Beaulieu, generalsekreterare i Gröna Bilister. Det är bra att gilla olika även när det gäller bilar och bränslen. Om några kör på el, några på biodiesel, några på biogas och andra på etanol maximerar vi chansen att den hållbara produktionen ska hinna möta efterfrågan.

Redan nu hopar sig dock orosmoln kring de förnybara drivmedlens hållbarhet. Förra året importerades 89 procent av råvarorna till våra biodrivmedel. Det håller inte i längden. Palmolja och PFAD utgjorde tillsammans hela 49 procent av råvarorna till förnybar diesel HVO. Detta innebär att 33 procent av alla våra biodrivmedel tillverkades av palmoljeprodukter förra året, och att 7,5 procent av alla drivmedel som användes i Sverige över huvud taget tillverkades av palmoljeprodukter. Den ökande globala efterfrågan på dessa bidrar till skövlingen av regnskog i Sydostasien.

Sedan den 1 juli räknas dock inte längre den viktigaste palmoljeprodukten PFAD som restprodukt. Detta gör den omöjlig på marknaden av skatteskäl, åtminstone tillfälligt.

På den fossila sidan är informationen om råvarornas ursprung mycket bristfällig. Endast ett bolag uppfyllde de formella kriterier som tvingar dem att rapportera ursprunget hos den råolja de raffinerar till bensin och diesel. Därmed kan Energimyndigheten inte redovisa dessa uppgifter, på grund av sekretessregler vid publicering av statistik.

– Ursprungsdeklarationen vid pump kommer att förbättra situationen, säger Per Östborn, drivmedelsansvarig i Gröna Bilister. Den innebär att drivmedelsbolagen öppet måste redovisa ursprungsländerna till sin fossila råvara om de själva vet vilka de är.

Redan nu publicerar flera bolag denna information på frivillig basis, även om den kan vara svår att hitta. I den nya rapporten Drivmedelsfakta 2019 har Gröna Bilister sammanställt sådan information från Preem och St1.

Om drivmedelsbolagen importerar färdiga fossila drivmedel är dock risken stor att de ändå inte kan säga var råoljan kommer från. Det saknas nämligen fortfarande system för att spåra alla fossila drivmedel tillbaka till oljekällan. Utan sådan spårbarhet kan vi inte undvika olja som göder despoter. Vi kan heller inte vara säkra på att slippa okonventionella råvaror som frackad naturgas, oljeskiffer och tjärsand. De förstör naturen och eldar på klimatförändringarna ytterligare.

– Gröna Bilister uppmanar de nytillträdda svenska EU-parlamentarikerna att verka på europeisk nivå för att göra de fossila drivmedlen spårbara på samma sätt som biodrivmedlen redan är, säger Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister. Om vi vill rädda klimatet duger det inte att ställa lägre krav på fossila drivmedel än på förnybara.


Läs mer

Gröna Bilisters nya rapport Drivmedelsfakta 2019

Energimyndighetens rapport Drivmedel 2018

Gröna Bilisters pressmeddelande om den kommande klimat- och ursprungsdeklarationen av drivmedel

Gröna Bilisters kampanj Vi Vill Veta

Gröna Bilisters pressmeddelande om att palmoljeprodukten PFAD inte längre ska räknas som en restprodukt.

Fördjupande information om palmoljebaserade biodrivmedel: Fossilfrihet till varje pris?

Gröna Bilisters debattartikel Dags att söka oljans källa


För ytterligare information kontakta

Per Östborn, drivmedelsansvarig, Gröna Bilister, per.ostborn@gronabilister.se, 073 819 61 54
Relaterat material
20/1: Avsevärt genomslag hos miljödeklaration av drivmedel
Sedan den 1 oktober 2021 måste alla bränslebolag fästa miljödeklarationer vid pump på större mackar och ge miljöinformation på si......

10/12: Miljöinformation om drivmedel sammanställs i ny rapport från Gröna Bilister
Sedan den 1 oktober ska alla leverantörer redovisa miljöinformation om de drivmedel de sålde föregående år. I rapporten Drivmede......

Varför steg etanolpriset till yttre rymden?
Alla talar om elpriset. Men etanolpriset har också lämnat jordens dragningskraft. Jämförpriset på E85 per liter har som mest vari......

1/10: Miljödeklarationer av drivmedel sätts nu upp på macken
Idag, den 1 oktober 2021, blir det obligatoriskt att visa drivmedlets klimatpåverkan, förnybara andel och råvaror vid pump och ga......

30/8: Fortsatta satsningar på infrastruktur för biogas behövs
Gröna Bilister har svarat på regeringens remiss om ändring av EU-direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa brän......

Uppseendeväckande om HVO
Det är uppseendeväckande att Neste gör reklam om att deras HVO förvandlar dieselbilen till en miljöbil. Lägg korten på bordet i st......

Hållbarhetsdeklaration
Här följer tankar kring hur en standardiserad hållbarhetsdeklaration av drivmedel skulle kunna utformas. Vi visar också konkreta ......