6/3: Preem öppnar upp om ursprunget till sin förnybara diesel HVO

För att avgöra om förnybara drivmedel är hållbara måste vi känna till deras ursprung. Detta är särskilt viktigt för förnybar diesel HVO: den tillverkas ofta av palmoljebaserade produkter, vilket enligt EU ökar risken för regnskogsskövling i Sydostasien. Preem lägger nu palmoljekorten på bordet. De offentliggör råvaror och ursprungsländer till all HVO de producerar och säljer.Bildkälla: Wikimedia (oljepalmsplantage och tallplantage)

Gröna Bilister har uppmanat drivmedelsföretagen att öka transparensen kring de råvaror som används till HVO, och dessutom berätta var dessa råvaror kommer från. Preem är det första och hittills enda företaget som hörsammat denna uppmaning.

Av den HVO som Preem producerade år 2019 tillverkades 53 procent av talloljeprodukter och 47 procent av animaliska fettsyror. Preem köper också färdig HVO som de säljer vidare. De sålde ingen HVO baserad på palmolja år 2019. Däremot baserades cirka 10 procent av den HVO de sålde på PFAD. Detta är en förkortning av Palm Oil Fatty Acid, vilket är en biprodukt vid produktion av palmolja. Den PFAD som användes till HVO100 i Preems försäljning kom huvudsakligen från Indonesien, som är ett högriskland när det gäller regnskogsskövling.


Läs mer om råvarorna och råvarornas ursprungsländer till Preems HVO i denna artikel.


– Gröna Bilister vill ge en eloge till Preem för att de berättar öppet om ursprunget till sin HVO, säger Gröna Bilisters ordförande Johanna Grant. Detta är något vi länge har efterlyst. Nu uppmanar vi övriga drivmedelsföretag att följa efter. Inte minst finska Neste, som är den största spelaren på den svenska HVO-marknaden.

Jens Bruno är chef för hållbarhetsutveckling på Preem. Han kommenterar:

– Preem är mycket positiva till ökad transparens, inte minst vad gäller hållbarhet kopplat till råvaror och ursprung. Med det sagt är det viktigt att poängtera att det hör till ovanligheten i vår bransch att öppet kommunicera information kring råvarorna utöver vad lagen ålägger oss. Det försvårar för oss som vill gå längre.

I år skärps de lagstadgade kraven på hållbarhetsrelaterad konsumentupplysning kring drivmedel. Vi kommer snart att få se klimat- och ursprungsdeklaration vid pump, som beskriver leverantörens försäljning i Sverige av det aktuella drivmedlet föregående år.

– Det är viktigt att poängtera att ansvaret för att öka hållbarheten i produkterna inte endast ligger hos producenterna, säger Jens Bruno. Drivmedelsmarknaden styrs i huvudsak av efterfrågan, där kunderna styr utvecklingen. Här har svenska myndigheter och företag ett ansvar att ställa högre krav på produkternas hållbarhet och klimatprestanda.

Klimat- och ursprungsdeklarationen kommer att göra det lättare för drivmedelskunderna att ställa sådana krav. Den kommer också att göra det lättare för företagen att konkurrera med hållbarhet på ett rättvist sätt.

Men deklarationen säger inte allt. Preem tillverkar egna drivmedel med export och försäljning i flera länder. För att bedöma hållbarhetsarbetet i internationella företag räcker det inte att fokusera enbart på den svenska försäljningen – vi måste känna till fördelningen av råvaror och ursprungsländer i produktionen och hela den globala försäljningen. Därför är Preems frivilliga initiativ till ökad transparens kring detta mycket välkommet.

Preem uppger att de i huvudsak allokerar PFAD till den HVO de säljer i ren form under namnet HVO100, främst till de företagskunder som efterfrågar sådan. Under år 2020 planerar de att backa från försäljningen av HVO100 eftersom utbudet på marknaden av HVO100 fri från palmoljebaserade produkter är mycket begränsat, enligt Preem.

Per Östborn är drivmedelsansvarig på Gröna Bilister. Han avslutar:

– Gröna Bilister gläds åt att Preem fasar ut PFAD. Vi hoppas att de ändå kan öka sin försäljning av förnybara drivmedel. Då måste de förverkliga sina planer på att producera mer biodrivmedel av hållbara råvaror från vårt närområde.


Läs mer

Gröna Bilisters artikel med Preems ursprungsinformation om sin HVO

Fördjupande information: Bränslebolagen måste lägga palmoljekorten på bordet

Den svenska klimat-och ursprungsdeklarationen av drivmedel

Gröna Bilisters pressmeddelande EU vill hindra ursprungsdeklaration av drivmedel

Gröna Bilisters rapport Drivmedelsfakta 2019


För ytterligare information, kontakta

Per Östborn, drivmedelsansvarig på Gröna Bilister, per.ostborn@gronabilister.se, 073 819 61 54

Relaterat material
20/1: Avsevärt genomslag hos miljödeklaration av drivmedel
Sedan den 1 oktober 2021 måste alla bränslebolag fästa miljödeklarationer vid pump på större mackar och ge miljöinformation på si......

10/12: Miljöinformation om drivmedel sammanställs i ny rapport från Gröna Bilister
Sedan den 1 oktober ska alla leverantörer redovisa miljöinformation om de drivmedel de sålde föregående år. I rapporten Drivmede......

Varför steg etanolpriset till yttre rymden?
Alla talar om elpriset. Men etanolpriset har också lämnat jordens dragningskraft. Jämförpriset på E85 per liter har som mest vari......

1/10: Miljödeklarationer av drivmedel sätts nu upp på macken
Idag, den 1 oktober 2021, blir det obligatoriskt att visa drivmedlets klimatpåverkan, förnybara andel och råvaror vid pump och ga......

30/8: Fortsatta satsningar på infrastruktur för biogas behövs
Gröna Bilister har svarat på regeringens remiss om ändring av EU-direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa brän......

Uppseendeväckande om HVO
Det är uppseendeväckande att Neste gör reklam om att deras HVO förvandlar dieselbilen till en miljöbil. Lägg korten på bordet i st......

Hållbarhetsdeklaration
Här följer tankar kring hur en standardiserad hållbarhetsdeklaration av drivmedel skulle kunna utformas. Vi visar också konkreta ......