Ursprunget till Preems förnybara diesel HVO

För att avgöra om förnybara drivmedel är hållbara måste vi känna till deras ursprung. Detta är särskilt viktigt för förnybar diesel HVO: den tillverkas ofta av palmoljeprodukter, vilket ökar risken för regnskogsskövling i Sydostasien. Preem tar nu ett viktigt steg mot ökad transparens genom att offentliggöra råvaror och ursprungsländer till all HVO de producerar och säljer. De berättar också om sina framtidsplaner.Bildkälla: Wikimedia (oljepalmsplantage och tallplantage)

Läs också Gröna Bilisters pressmeddelande i detta ämne.

I år kommer vi att få klimat- och ursprungsdeklaration av drivmedel vid pump, gasdispenser och laddstation. Där kommer leverantören att berätta om klimatpåverkan och råvarufördelning hos den mängd drivmedel av den aktuella typen som bolaget sålde i Sverige under föregående år. Förhoppningsvis kommer även ursprungsländerna att anges, även om EU vill förhindra detta.

Denna deklaration vid pump ger drivmedelsbolagen möjlighet att konkurrera med hållbarhet på ett rättvist sätt. Förhoppningsvis ökar den möjligheten att sälja en mer hållbar produkt till ett något högre pris, ungefär som eko-mat.

Informationen som ska anges vid pump beskriver drivmedelsbolagets försäljning i Sverige. Vissa bolag tillverkar egna drivmedel och säljer dem i flera länder. För att bedöma sådana bolags hållbarhetsarbete måste vi känna till fördelningen av råvaror och ursprungsländer i hela deras produktion och globala försäljning.

Detta är viktigt inte minst för förnybar diesel HVO, med tanke på problematiken kring palmoljeprodukter som råvara. Gröna Bilister har tidigare uppmanat bolagen att lägga palmoljekorten på bordet. Därför ger vi en eloge till Preem för deras transparens. 

Preems nuvarande produktion och framtidsplaner

Preem producerar idag drygt 200 000 kubikmeter förnybara drivmedel per år. Deras första mål är att utöka produktionskapaciteten till 2000 000 kubikmeter år 2024. På tio års sikt är produktionsmålet 5 000 000 kubikmeter. Detta motsvarar ungefär hälften av all drivmedelsenergi som idag används för inrikes transporter i Sverige.

Preem menar att de kommer att få större inflytande över vilka råvaror som används i takt med att produktionen ökar. En större andel av råvarorna kommer då att hämtas från Sverige med omnejd, enligt Preem, med större fokus på skogliga restprodukter och råvaror från lantbruket.

Preems HVO

År 2019 fördelade sig råvarorna och deras ursprungsländer i Preems egen produktion av förnybara drivmedel enligt följande. TOFA står för Tall Oil Fatty Acid. Den förnybara produktionen bestod nästan uteslutande av HVO.Preem har ännu inte har tillräcklig produktionskapacitet för att täcka efterfrågan på biodrivmedel. Därför köper de också färdiga produkter från hela världen som de sedan säljer vidare. Försäljning sker i dagsläget till Sverige och Norge. År 2019 fördelade sig råvarorna och deras ursprungsländer i Preems sammanlagda försäljning av förnybara drivmedel enligt följande.Tallolja, animaliskt fett (slakterivafall) och PFAD används till förnybar diesel HVO. Raps används till biodiesel FAME. Sockerbetor, majs, vete och råg används till etanol.

Preem säljer ingen HVO baserad på palmolja. Däremot baserades cirka 10 procent av den HVO de sålde år 2019 av PFAD (Palm Oil Fatty Acid), vilket är en biprodukt vid raffineringen av palmolja. Den PFAD som användes till Preems HVO kom huvudsakligen från Indonesien, som är ett högriskland när det gäller regnskogsskövling. Preem säger sig arbeta hårt för att hålla nere försäljningen av HVO baserad på palmoljeprodukter.

Preem uppger att de i huvudsak allokerar råvaran PFAD till den HVO de säljer i ren form under namnet HVO100, främst till de företagskunder som efterfrågar sådan. Under år 2020 planerar de att backa från försäljningen av HVO100 eftersom utbudet på marknaden av HVO100 fri från palmoljeprodukter är mycket begränsat, enligt Preem. Detta innebär i så fall att mängden HVO tillverkad av PFAD i deras försäljning kommer att minska drastiskt.


Läs mer

Gröna Bilisters pressmeddelande om Preems initiativ

Fördjupande information: Bränslebolagen måste lägga palmoljekorten på bordet

Den svenska klimat-och ursprungsdeklarationen av drivmedel

Gröna Bilisters pressmeddelande EU vill hindra ursprungsdeklaration av drivmedel

Gröna Bilisters rapport Drivmedelsfakta 2019
Relaterat material
20/1: Avsevärt genomslag hos miljödeklaration av drivmedel
Sedan den 1 oktober 2021 måste alla bränslebolag fästa miljödeklarationer vid pump på större mackar och ge miljöinformation på si......

10/12: Miljöinformation om drivmedel sammanställs i ny rapport från Gröna Bilister
Sedan den 1 oktober ska alla leverantörer redovisa miljöinformation om de drivmedel de sålde föregående år. I rapporten Drivmede......

Varför steg etanolpriset till yttre rymden?
Alla talar om elpriset. Men etanolpriset har också lämnat jordens dragningskraft. Jämförpriset på E85 per liter har som mest vari......

1/10: Miljödeklarationer av drivmedel sätts nu upp på macken
Idag, den 1 oktober 2021, blir det obligatoriskt att visa drivmedlets klimatpåverkan, förnybara andel och råvaror vid pump och ga......

30/8: Fortsatta satsningar på infrastruktur för biogas behövs
Gröna Bilister har svarat på regeringens remiss om ändring av EU-direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa brän......

Uppseendeväckande om HVO
Det är uppseendeväckande att Neste gör reklam om att deras HVO förvandlar dieselbilen till en miljöbil. Lägg korten på bordet i st......

Hållbarhetsdeklaration
Här följer tankar kring hur en standardiserad hållbarhetsdeklaration av drivmedel skulle kunna utformas. Vi visar också konkreta ......