Gröna kommuner på väg 2017

För att nå transportsektorns klimatmål för år 2030 måste kommunerna gå före, liksom de gjorde när de låg bakom miljö­bils­- och biogasboomen. Det är lika viktigt att ge dem verktyg och uppmuntran i detta arbete som att följa upp med statistiska indikatorer att något verkligen händer. Genom detta projekt vill Gröna Bilister bidra med bådadera.
Alla publikationer inom ramen för detta projekt nås via menyn till vänster. De senaste nyheterna visas också i listan till höger.

Vänd Pyramiden! Planera för en hållbar mobilitet
Som ett led i Gröna Bilisters föregående projekt Gröna kommuner på väg 2015 skrev Fredrik Holm reportageboken Hållbar mobilitet från Umeå till Malmö. Från detta arbete tog han med sig iakttagelsen att fyrstegsprincipens två första steg ofta betonas av kommunala chefer och i policydokument, medan de åtgärder som verkligen genomförs oftare bär prägel av de två sista stegen. I sin nya bok Vänd Pyramiden! Planera för en hållbar mobilitet analyserar Fredrik Holm hur denna skillnad mellan policy och åtgärd uppstår - och hur den kan undvikas.Men den nya boken innehåller mycket mer än så. Vänd pyramiden! Planera för en hållbar mobilitet ger en god introduktion till den hållbara mobiliteten och hur den kan gestaltas. Boken ger både bakgrundsfakta och konkreta exempel från såväl Sverige som utomlands. Den vänder sig till såväl lokala trafikpolitiker och tjänstemän som till alla medborgare som bryr sig om den egna tätorten och dess gatumiljö.

Vänd pyramiden! Planera för en hållbar mobilitet utkom den 29 augusti 2019. Läs mer. Boken har lanserats i Stockholm och Karlstad, och den lanseras i Göteborg den 25 november.

Beställ boken i Gröna Bilisters butik.

Lyssna på Fredrik Holm i Radio Värmland när han berättar om hållbar trafikplanering, med anledning av den nya boken "Vänd pyramiden!"
Lyssna också på Klimatkommunernas webbfika med Fredrik Holm.


Kommunala 2030-indikatorer
Gröna Bilister har tillsammans med 2030-sekretariatet och Klimatkommunerna tagit fram statistiska indikatorer som följer omställningen till fossilfria transporter i alla svenska kommuner. På sajten 2030.miljobarometern.se/kommun visas både grad av måluppfyllelse och nyckeltal med vars hjälp man kan analysera utvecklingen i omställningsarbetets olika delar. De kommunala indikatorerna speglar i möjligaste mån motsvarande nationella indikatorer, så att man kan jämföra utvecklingen i sin egen kommun med riket som helhet såväl som med andra kommuner.I detta projekt förvaltar och utvecklar Gröna Bilister de kommunala indikatorerna i samarbete med Klimatkommunerna och andra lokala och regionala aktörer. Bland de nya indikatorer som tillkommit inom projektets ram kan nämnas lokala resvanorAndel boende i kollektiv-trafiknära läge, Genomsnittliga CO2-utsläpp från alla bilar registrerade i kommunen, och Andel förnybara drivmedel som levereras till kommunen. Gröna Bilister tar gärna emot synpunkter och förslag på hur indikatorerna kan förbättras ytterligare.

Kartan till vänster visar hur nöjda kommuninvånarna är med kollektivtrafiken.

De kommunala 2030-indikatorerna uppmärksammas på Konsumentverkets sajt Forum för miljösmart konsumtion, som också uppmärksammar den nya rapporten Gröna kommuner på väg 2019 (se nedan).
 

Analyser av omställningsarbetet på kommunal och regional nivå
Enskilda indikatorer analyseras löpande i mindre rapporter och artiklar. Du kan nå dem via menyn i vänsterspalten på denna webbsida. Kommuner och regioner som sticker ut som föredömen lyfts fram.

Ofta plockas analyserna upp av media, som till exempel analysen av resevolymer i lokal och regional kollektivtrafik, och deras samband med beläggningsgraden på bussar och tåg. Ett annat exempel på en rapport som engagerade var analysen av tillgången till välskötta cykelvägar, där vi lyfte fram Arvidsjaur som ett av flera föredömen. Sådan uppmärksamhet kan väcka engagemang hos befolkningen och stimulera förändring.Ny rapport från Gröna Bilister: Gröna kommuner på väg 2019

I denna omfattande rapport tas ett helhetsgrepp på omställningen till fossilfria transporter på lokal och regional nivå, med utgångspunkt i de kommunala 2030-indikatorerna.

SvD Debatt: Kommunerna nyckeln till fossilfri trafik

Dagens industri: 2030-målet i farozonen - långa körsträckor och hög bränsleförbrukning bromsar

Gröna Bilister bidrar med sina kommunala analyser till rapporten Mobility Insights #1, som producerats av Dagens Industri, Dagen Samhälle och Aktuell Hållbarhet.
 
 
Gröna föredömen
Gröna Bilister kommer att uppmärksamma en rad kommuner som sticker ut i positiv bemärkelse sett utifrån de kommunala 2030-indikatorerna.Föredrag och seminarier
Som ett led i projektet arrangerar Gröna Bilister också konferenser och seminarier där vi diskuterar vad kommunerna kan göra för att gå före i omställningsarbetet. Vi blir ofta inbjudna av andra aktörer för att tala om vad kommunerna kan göra för att visa vägen. Hör av dig via kontaktuppgifterna nedan om din organisation vill att vi ska hålla föredrag eller delta i utbildningar eller workshops.

Under en öppen utfrågning i riksdagen den 17 januari 2019 talade till exempel Fredrik Holm om fyrstegsprincipen, varför den inte används så ofta som den borde, och vad som kan göras åt det. Allt detta analyseras i detalj i boken Vänd pyramiden! Planera för en hållbar mobilitet


Under Gröna Bilisters konferens Mobilitet & Beteende 2019 talade Per Östborn om vilka typer av kommuner som har lättast att bryta bilberoendet, med utgångspunkt i en analys av resvaneundersökningar från 160 kommuner. Hela konferensen spelades in av UR Samtiden, och kan också ses på Gröna Bilisters Youtubekanal.Kontaktperson
Per Östborn
per.ostborn@gronabilister.se
073 - 819 61 54

Projektet Gröna kommuner på väg 2017 stöds ekonomiskt genom Trafikverkets bidrag till ideella organisationer.
Relaterat material
Gröna kommuner på väg 2021
För att nå transportsektorns klimatmål för år 2030 måste kommunerna gå före, liksom de gjorde när de låg bakom miljö­bils­- och bi......

9/2: Kvalitet viktigare än kvantitet för cykelvägar
Skillnaderna är stora mellan kommunerna vad gäller utbudet av cykelvägar och hur nöjda invånarna är med dem. Det finns ett samban......

17/12: Milstolpe i elektrifieringen: nu växer antalet laddstationer förbi antalet mackar
Antalet laddstationer i Sverige har tiodubblats sedan 2014 och passerade 2 600 i november. Antalet bensinmackar hade sjunkit til......

Gör fyrstegsprincipen till fyrstegspraktik
Onödigt dyra investeringar i infrastrukturen gör att viktiga åtgärder hamnar på väntlistan. Ett blame game mellan Regeringen och......

Så skapades en cykelstad
År 2018 skrev Gröna Bilister om Västerås och dess ständigt höga placeringar bland större svenska städer vad gäller hur nöjda invån......

5/11: Glesbygden och storstaden leder omställningen av transportsektorn
Vi tar ofta för givet att tätbefolkade områden går före i omställningen till fossilfria transporter, och att glesbygden släpar ef......

Den banbrytande reseappen i Skattungbyn
I norra Dalarna, arton kilometer utanför Orsa, ligger Skattungbyn. En plats där skog sträcker sig så långt ögat skådar och något......