Finns det miljöbilar på riktigt? Nej, men det finns Miljöbästa Bil!

Att bedöma olika bilmodellers miljöprestanda är en utmaning. Vi vet. Sällan finns det tillräcklig och jämförbar data. Olika bilar har olika miljöbelastning i tillverknings-, användnings- och återvinningsfasen. Drivmedel, fossila liksom förnybara, har olika påverkan beroende på hur de produceras, distribueras och används. Och som om inte det vore nog, klimatpåverkan är inte allt. Miljö, hälsa och sociala aspekter är också viktiga dimensioner att ta hänsyn till, likaså hur man räknar in andra miljömässiga och samhällsekonomiska fördelar när man ska välja bil och bränsle. Du förstår vart vi vill komma. Den optimala miljöbilen finns inte!

Foto: Tesla

Att bedöma olika bilmodellers miljöprestanda är en utmaning. Vi vet. Sällan finns det tillräcklig och jämförbar data. Olika bilar har olika miljöbelastning i tillverknings-, användnings- och återvinningsfasen. Drivmedel, fossila liksom förnybara, har olika påverkan beroende på hur de produceras, distribueras och används. Och som om inte det vore nog, klimatpåverkan är inte allt. Miljö, hälsa och sociala aspekter är också viktiga dimensioner att ta hänsyn till, likaså hur man räknar in andra miljömässiga och samhällsekonomiska fördelar när man ska välja bil och bränsle. Du förstår vart vi vill komma. Den optimala miljöbilen finns inte!

Det är svårt för oss konsumenter att välja bland marknadens hundratals modeller. Och med handen på hjärtat, visst är det lätt att påverkas av bilreklamers marknads(för)-
förande kraft och andra välpaketerade erbjudanden? En bilåterförsäljare är inte direkt intresserad av att hjälpa dig minska din miljöbelastning, snarare att få dig att välja den “bästa” bilen utifrån sina egna perspektiv.
 
På senare tid har skandaler inom bilbranschen avlöst varandra. Trovärdigheten ligger på bottennivå. Informationen finns inte riktigt där och om den finns, är den begränsad eller knapphändig. Detta till trots säljs bilar som aldrig förr, bilar som kommer att rulla på vägarna i cirka 18 år. Det är dags att se över informationen vid bilköp! 

Då transporterna står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp är val av fordon, inte minst resesätt, viktiga handlingar för att minska klimatpåverkan från hushåll och arbetsgivare. Därför är det angeläget att du tar dig en titt på Gröna Bilisters tips vid bilköp. Genom vår lista “Miljöbästa Bil” har vi i över 20 år rankat marknadens utbud ur miljö- och säkerhetssynpunkt. Om du verkligen behöver äga en egen bil, finns det inte längre någon anledning att inte bli en “grön bilist”. 
 
I år finns det 39 bilmodeller som klarar våra hårt ställda krav på förnybarhet, energieffektivitet och säkerhet. Av dessa kandidater har en oberoende och fristående expertjury korat Miljöbästa Bil 2017 inom två olika tävlingsklasser.

Renault Zoe belönades för sin utökade räckvidd på 40 mil i kombination med prisvärdhet och vann därmed juryns röst för ”Bästa valet för privatbilisten med normal ekonomi”. Tesla Model S vann både titeln ”Bästa valet för företaget”, och utmärkelsen “Folkets val”, den senare skedde genom en öppen omröstning i samarbete med Auto Motor & Sport.

Trots att gasbilarna stod för hälften av kandidaterna var det ändå elbilarna som kammade hem segern i samtliga tre klasser. Gröna Bilisters framhäver dock att bredden av teknik är viktig, framförallt då en ”miljöbästa” resa kan se olika ut beroende på resebehov och var i landet man befinner sig. 
 
I arbetet med att samla underlag om de olika modellerna strävar Gröna Bilister efter så fullständiga livscykelanalyser som möjligt. Men för att få en riktigt rättvisande bild om olika bilmodellers klimatpåverkan efterfrågar vi även en internationell standard för att få information om tillverkningens miljöpåverkan ur just ett livscykelperspektiv. 

Inför kommande granskning kommer vi fortsätta att utveckla kriterierna så att biltillverkare förhoppningsvis inte bara kommer att tävla om vem som kan tillverka den miljöbästa bilen i drift, utan även vem som har den bästa tillverkningen ur miljösynpunkt! På så sätt kommer vi ett steg nämare sanningen om vilken bil som faktiskt förtjänar epitetet “miljöbil”- på riktigt.

Martin Prieto Beaulieu

Styrelseledamot på Gröna Bilister
2 juli 2017

Miljöbästa bil 2017

Förnybarhet: Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 % består av förnybar råvara. Vi kallar ett drivmedel kommersiellt tillgängligt om det finns att tillgå på minst 25 publika påfyllnadsplatser i Sverige som är någorlunda geografiskt utspridda. I praktiken innebär detta att elbilar, laddhybrider, etanolbilar och gasbilar är aktuella.

Energieffektivitet: Energiförbrukningen hos en personbil med upp till 5 sittplatser ska vara högst 60 kWh/100 km. Detta motsvarar en förbrukning per 100 km på cirka 6,8 l bensin, 9,4 l E85 och 4,3 kg metangas. För fordon med fler än 5 sittplatser för vuxna och för fyrhjulsdrivna fordon sätts den övre gränsen till 75 kWh/100 km. 

Säkerhet: 5 stjärnor enligt Euro NCAP (år 2009 eller senare), alternativt 5 stjärnor för passagerarsäkerhet och minst 2 stjärnor i fotgängarsäkerhet i äldre tester. Låsningsfria bromsar och antisladdsystem. Bilmodell som inte testats av Euro NCAP men som genom oberoende intyg har visats klara motsvarande krav godkänns. 

Leverans: Ska kunna lämnas till kund senast under det första kvartalet 2017.

Juryns val för privatbilisten med normal ekonomi 

1. Renault Zoe 

2. Nissan Leaf 

3. Volkswagen Passat GTE 

Juryns val för företaget 

1. Tesla Model S 

2. Skoda Octavia G-Tec 

3. Nissan Leaf & Renault Zoe 

Folkets val

1. Tesla Model S 4WD 

2. Tesla Model X 

3. Tesla Model S 2WD

Ladda ner hela listan här (pdf)

Relaterat material