Fortsatt fokus på Beteendet, Bilen och Bränslet när Gröna Bilister blickar framåt

I slutet på september samlades delar av Gröna Bilisters styrelse i Vittsjö för att dryfta strategiska frågor och staka ut vägen inför kommande år. Vad blir viktigt framöver för att snabba på omställningen till en hållbar mobilitet och grön bilism? 


Hållbar mobilitet och grön bilism
Gröna Bilister har sedan starten 1994 haft en speciell och viktig roll som en oberoende röst i debatten om en hållbar utveckling av transportsystemet. Det dubbla budskap som manifesteras redan i vårt namn väcker både intresse och irritation bland såväl miljövänner som bilkramare. Kan man vara både grön och bilist på samma gång? Även fast det låter motsägelsefullt ger det många fördelar - dörren står på glänt till såväl traditionella motororganisationer som till miljörörelsen. Det är på denna brygga vi känner oss hemma, eftersom det är här vi med effekt kan driva våra frågor och utföra verkligt påverkansarbete. Det finns ingen mening med att övertala en redan frälst cyklist att köra mindre bil, vilket är anledningen till att vi också vänder oss till människor som av olika anledningar är beroende av bilen, men kanske får dåligt samvete varje gång man tankar fossilt, eller tar upp plats i bilkön. 

För vi inser att bilen är och även framöver kommer vara en viktig pusselbit i det svenska transportsystemet. Dock får vi inte glömma bort att bilresan endast är ett verktyg som ska bidra till att uppnå samhällets mål, inte vara ett mål i sig själv. Det är här diskrepansen mellan grön och bilist blir som tydligast, eftersom det inte räcker med energieffektivisering och byte till hållbara bränslen för att nå en fossiloberoende fordonsflotta till 2030, preciserat till 70 procent minskade växthusgasutsläpp jämfört med 2010. Det krävs även minskad bilism (eller mindre bryskt, ett transportsnålt samhälle), där man metaforiskt skulle kunna säga att var tredje bilresa i storstadsregionerna Malmö, Göteborg och Stockholm måste försvinna. Och vinsterna är många! 

Vägtrafikens användning av fossil energi med och utan åtgärder (TWh). Toppen på staplarna motsvarar utvecklingen utan åtgärder, de gråa fälten återstående fossil energi efter åtgärder. Negativa värden avser export av bioenergi. Av staplarna kan man även se hur stor del av minskningen som åstadkoms av de olika åtgärdskategorierna. Källa: Styrmedel och åtgärder för att minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser - med fokus på transportinfrastrukturen, Trafikverket (2016). 

Det är av denna anledning som Gröna Bilister en längre tid har kommit att tala mer om hållbar mobilitet, där grön bilism ingår för de som verkligen behöver bilen, men där resor med gång, cykel och kollektivtrafik måste ta större andelar framöver, framförallt i städer där bilen upptar dyrbar plats. Man kan därmed känna igen sig i vår förening både med och utan bil. 

Vi ska framöver fortsätta vara en förening som vägleder konsumenter i mobilitetslandskapet, exempelvis genom vår ranking av miljöbästa bilar och påtryckning för hållbarhetsmärkning vid pump, men som också är med och definierar hållbar mobilitet och driver policyfrågor, beteendeförändring och bevakar utveckling av nya tekniska lösningar. Som en oberoende och teknikneutral röst har vi förmånen att driva på för de lösningar som är bäst lämpade för målet med en fossiloberoende (och i förlängningen 100% fossilfri) fordonsflotta. 

Viktiga, kunniga och trovärdiga. Men även anonyma
Inför strategidagarna skickade vi ut frågor till föreningens medlemmar om hur de uppfattar vår förening idag och vad de skulle vilja se att vi driver för frågor framöver. Resultatet från webbenkäten var överväldigande och vi fick in över 150 svar! Stort tack för ert engagemang och den input vi fått till vårt arbete!   

På en fråga ombads våra medlemmar beskriva Gröna Bilister med tre ord. Svaren har vi sammanställt i ett ordmoln nedan. Vi är glada och stolta över att ses som viktiga, kunniga och trovärdiga. Men vi uppfattas också som anonyma, trots att vi jobbar hårt för att besvara alla förfrågningar som ställs på föreningen och synas i olika kanaler.


Vi behöver ditt stöd! 
Som medlemsorganisation är våra medlemmar föreningens viktigaste tillgång. Är du inte redan medlem, bli det idag för endast 100 kr! 

Vill du engagera dig, se hit! 
Intresset för transportfrågan är hetare än någonsin och för att styrelsen ska hinna med sitt ideella engagemang behöver vi rekrytera fler resurser till vårt team. Är du intresserad? Hör i så fall av dig till oss via nedanstående länk. 


Alfred Andersson, styrelseledamot, Gröna Bilister
13 oktober 2017
Relaterat material
Medlemskap
Gröna Bilister har endast privatpersoner som medlemmar. I medlemskapet ingår fina medlemserbjudanden. Dessutom stödjer du vårt arb......

Butik
Här kan du beställa böcker och annat material...

Nyhetsbrevet
Vill du få koll på vad som händer i omställningen till en fossilfri transportsektor? Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Vi sprider in......

Samarbetspartners
Läs mer om våra fantastiska samarbetspartners som på olika sätt verkar för hållbar mobilitet! ...

Min sida - så funkar det
Hur vet jag om jag betalat min faktura? Hur uppdaterar jag mina adressuppgifter? Vart finns mina medlemsrabatter? Nedan får du sva......

6/6: MUU Sverige! Varför tanka för 16 kronor litern när du kan tanka biogas för 12,73 kronor!
Lagom till introduktionen till den nya bonus malus-systemet den 1 juli som ger gasbilar en bonus på 10.000 kronor kan du redan ida......

Integritetspolicy
I denna integritetspolicy hittar du övergripande information om hur Gröna BIlister hanterar personuppgifter enligt gällande lagsti......