Ställ om - och gör det nu!

95% av alla bilköpare är stora förlorare - liksom klimatet och kommande generationer.

Dagens elbilar klarar enkelt av vardagspendling upp till 10 mil och skulle det inte räcka finns nu ett stort antal snabbladdare.

Bilförsäljningen slog rekord förra året med mer än 372 000 nyregistrerade personbilar, en ökning med nästan 8 % mot 2015 som i sin tur ökade med drygt 13 % mot året innan. Bil Sweden meddelar glatt att återförsäljarnas orderböcker är fulltecknade men noterar bekymrat att speditionsfirmornas kapacitet slår i taket vilket hämmat utleveranserna under våren.

Lejonparten av alla personbilar som säljs är fossildrivna, i maj var 51 % diesel och 44 % var bensindrivna - knappt 5 % var laddbara eller kan köras på E85 eller biogas. Jämfört med maj föregående år minskade andelen dieselbilar med 1,7 % (-149 bilar) medan bensinbilarna ökade 5,7 % (+833 bilar) – vilket tydligt visar att avgasskandalen har liten eller ingen påverkan på bilköparnas beteende.

Enligt officiell statistik från Trafikanalys ökar de årliga körsträckorna och under 2016 kördes en dieselbil i snitt 1.739 mil och en bensinbil 966 mil. Vidare anger SCB en årlig snittförbrukning för dieselbilar på 0,56 l/mil vilket ger CO2-utsläpp på ca 170 g/km och att bensindrivna bilar förbrukar 0,8 l/mil, detta motsvarar CO2-utsläpp kring 210 g/km. En dieselbil släpper alltså i snitt ut 3 ton CO2/år och en bensinbil 2 ton CO2/år.

Personbilsförsäljningen i maj bestod av 18.122 dieselbilar och 15 492 bensindrivna bilar vilket alltså ger ett nettotillskott till Sveriges årliga CO2-utsläpp på ytterligare 85 000 ton/år. Tar man även med i beräkningen att medellivslängden på den svenska bilparken är 18 år innebär det att de sålda bilarna enbart i maj kommer släppa ut totalt 1.5 miljoner ton CO2 under hela sin livslängd. Når vi årets prognostiserade försäljning på 375 000 personbilar innebär det att dessa tillsammans kommer släppa ut 16,3 miljoner ton CO2 innan de skrotas ut någon gång mellan åren 2030 och 2040 - flertalet av årets sålda personbilar kommer med andra ord vara i trafik långt efter det att 2030-målet om en fossiloberoende fordonsflotta ska vara uppnått.

Ovan kalkyl är gjord utifrån biltillverkarnas egna förbrukningssiffror och utsläppsvärden – oberoende tester har visat att verklig körning ökar förbrukning och utsläpp med i snitt 45 %!

Liten räkneövning för Trumpna bilister
Bilköpare är inte alltid rationella i sina val och många anser sig behöva oändlig körsträcka alla dagar på året trots att bilen bara körs mer än 10 mil ett fåtal gånger varje år. Dagens elbilar klarar enkelt av vardagspendling upp till 10 mil och skulle det inte räcka finns nu ett stort antal snabbladdare på många orter och utefter de större vägarna i södra och mellersta Sverige.

De flesta bilköpare tittar även på bilens driftskostnader och elbilar har länge ansetts alltför dyra i inköp. Flertalet glömmer tyvärr att en fossildriven bil som körs 2 000 mil/år har en dold drivmedelskostnad på ca 20 000 kr/år – motsvarande kostnad för en ren elbil är 4 000kr/år. Elmotorn har dessutom få rörliga delar och kräver heller inga årliga oljebyten vilket innebär väsentligt lägre kostnader för service och reparationer. Besparingen i driftkostnad kan för en elbilist uppgå till 100 000 kr under fem år.

Med den ständigt växande dieselskandalen i färskt minne är det underligt att dagens bilköpare tanklöst rullar på i det fossila spåret. Det faktum att flera europeiska storstäder beslutat om dieselförbud alternativt införande av höga miljötullar för dieselbilar, är det inte svårt att räkna ut att efterfrågan på begagnade dieselbilar snabbt kommer krympa. När svenska städer slutligen inför nya strängare miljözonerna kommer det förhoppningsvis bli sista spiken i kistan för fossileran!

Förutom att dagens klimatförnekande bilköpare gör en väldigt dålig bilaffär så är det klimatet och kommande generationer som är de stora förlorarna på att omställningen till en fossilfri bilpark inte går fort nog!

Gordon Strömfelt ­
Styrelseledamot och ansvarig för elfordon och laddinfrastruktur
gordon.stromfelt@gronabilister.se
072-729 26 67

29 juni 2017
Relaterat material