Projekt

Kommer vi att få veta?

Under Almedalsveckan höll Gröna Bilister ett seminarium om vad som krävs för att få till stånd en klimat- och ursprungsmärkning av drivmedel. Vi samtalade med bränslebolag och politiker. Här sammanfattar vi vad som kom fram under diskussionen. Vi fick några uppmuntrande besked!

Gröna Bilister har i ett års tid drivit kampanjen Jag vill veta. Målet är att klimatpåverkan, ursprungsländer och råvaror hos drivmedlen ska deklareras ute på macken. Vi har tagit fram ett förslag på en sådan märkning, avsedd att tjäna som inspiration.

Alla biodrivmedel ska enligt EU-direktiv vara spårbara längs hela produktionskedjan på massbalansnivå (ungefär som grön el). Bränslebolagen poängterade att de däremot har bristfällig information om de fossila drivmedlens ursprung. De måste redovisa till Energimyndigheten från vilket land de importerar råoljan, eller den färdiga bensinen och dieseln, men de litar inte riktigt på den information de själva lämnar. Därför tvekar de att gå ut med dessa uppgifter till allmänheten – de vill kunna stå för den information de offentliggör.

Jonas Sidenå, VD på St1, stack ändå ut hakan och sa att St1 redan nästa år tänker klimat- och ursprungsmärka åtminstone en del av sina drivmedel. De kan spåra ursprunget på vissa fossila komponenter, och de vill inte hålla tillbaka denna information. Transparens är viktig, inte minst av konkurrensskäl, menade Jonas Sidenå.

Denna bedömning bekräftas av den opinionsundersökning Gröna Bilister låtit Novus utföra. Av cirka tusen tillfrågade svarade över hälften (54 %) att de sannolikt skulle välja ett bolag som klimat- och ursprungsmärker sina drivmedel, och därmed välja bort bolag som inte lämnar sådan information. Kvinnor och ungdomar mellan 18 och 29 år var ännu tydligare på denna punkt: i dessa grupper skulle 59 respektive 61 % göra ett aktivt val av bränslebolag.

Den bästa lösningen vore att ett enhetligt system för klimat- och ursprungsmärkning togs fram på nationell nivå. Då skulle vi konsumenter kunna jämföra alla bränslebolag på ett rättvist sätt. Riksdagsledamöterna Anders Åkesson (c) och Mats Pertoft (mp) diskuterade denna fråga tillsammans med Mattias Goldmann från 2030-sekretariatet.

Mats Pertoft (mp) var positivt inställd till en klimat- och ursprungsmärkning. Han kommer att verka för att frågan utreds och att ett märkningssystem tas fram i samråd med bränslebolagen. Anders Åkesson (c) uttryckte farhågor att en märkning skulle drabba de svenska bränslebolagen, som redan ligger i världstopp när det gäller att ta egna initiativ för att komma bort från fossilberoendet. Han menade att en drivmedelsskatt baserad på klimatpåverkan var ett effektivare styrmedel än obligatorisk konsumentinformation.

Gröna Bilisters uppfattning är att det behövs både kraftfulla ekonomiska styrmedel och utförlig konsumentinformation. Vi konsumenter måste ges chansen att göra upplysta val. Bara på detta sätt kan vi nå målet att ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 som drivs av hållbara biodrivmedel och grön el.


Alla som skulle välja bort drivmedel från vissa länder räcker upp en hand! Ofta räcker det att veta ursprungsland för att kunna avgöra om drivmedelsproduktionen medför sociala risker och lokal miljöförstöring. Men det räcker inte alltid – några i publiken föredrog att räcka upp handen till hälften.


Vi försökte hålla alla på gott humör. För att vi ska få till en bra drivmedels-märkning måste alla vara med på noterna. Från vänster till höger: Helene Samuelsson (Preem), Martin Prieto Beaulieu (Gröna Bilister), Jonas Sidenå (St1), Helena Fornstedt (Svenska Statoil), Gustav Melin (Svebio)


Per Östborn (Gröna Bilister) ger bakgrundsinformation.


Martin Prieto Beaulieu berättar om svenska folkets inställning till klimat- och ursprungsmärkning.


Gustav Melin (Svebio) i samspråk med Erik Stenströmer (OKQ8).


Johanna Grant (Gröna Bilister) samtalar med Ragnar Unge (Svanen) om den hållbarhetscertifiering som Svanen erbjuder. Tyvärr är det idag bara Fordonsgas som svanenmärker sina drivmedel. Vilket bolag står näst på tur? Ragnar var en aning rädd för att konsumenten skulle bli förvirrad av all information som en klimat- och ursprungsmärkning innebär. Att märka de bästa drivmedlen med Svanen vore kanske ett bättre alternativ. Vi på Gröna Bilister tror att en obligatorisk märkning och frivillig certifiering kompletterar varandra. Så är det med livsmedel – vi får alltid grundläggande information om ursprung och innehåll, och på de bästa produkterna är dessutom märkta med Krav, Rättvisemärkning, eller någon annan certifiering.


Johanna Grant (Gröna Bilister) samtalar med Eva Eriksson (Löfbergs Lila) om hur det kan komma sig att vi kan spåra det svarta kaffet till dess ursprung men inte den svarta oljan.


Vad kan politikerna göra för att få till stånd en klimat- och ursprungsmärkning? Från vänster till höger: Anders Åkesson (c), Mattias Goldmann (2030-sekretariatet och Fores), Mats Pertoft (mp)


På Gröna Bilisters seminarium medverkade:

Representanter för bränslebolagen - Erik Stenströmer (Produktchef drivmedel, OKQ8), Helena Fornstedt (Senior Director Fuel, Statoil Fuel & Retail Sverige), Helene Samuelsson (Kommunikationschef, Preem), Jonas Sidenå (VD, St1)

Politiker - Anders Åkesson (Riksdagsledamot, c), Mats Pertoft (Riksdagsledamot, mp)

Andra medverkande - Eva Eriksson (Hållbarhetschef, Löfbergs Lila), Gustav Melin (VD, Svebio), Ragnar Unge (VD, Svanen)

Arrangörer - Johanna Grant (Ordförande, Gröna Bilister), Marielle Fredriksson (Styrelseledamot, Gröna Bilister), Martin Prieto Beaulieu (Styrelseledamot, Gröna Bilister), Mattias Goldmann (2030-sekretariatet, VD Fores), Per Östborn (Styrelseledamot, Gröna Bilister).

Samt en stor publik som ställde många bra frågor!

Tack till er alla!

Tack också till New Republic, som stod för förstklassig lokal och utrustning!


Stöd Gröna Bilisters kampanj genom att gilla vår facebooksida.
Relaterat material
20/1: Avsevärt genomslag hos miljödeklaration av drivmedel
Sedan den 1 oktober 2021 måste alla bränslebolag fästa miljödeklarationer vid pump på större mackar och ge miljöinformation på si......

10/12: Miljöinformation om drivmedel sammanställs i ny rapport från Gröna Bilister
Sedan den 1 oktober ska alla leverantörer redovisa miljöinformation om de drivmedel de sålde föregående år. I rapporten Drivmede......

Varför steg etanolpriset till yttre rymden?
Alla talar om elpriset. Men etanolpriset har också lämnat jordens dragningskraft. Jämförpriset på E85 per liter har som mest vari......

1/10: Miljödeklarationer av drivmedel sätts nu upp på macken
Idag, den 1 oktober 2021, blir det obligatoriskt att visa drivmedlets klimatpåverkan, förnybara andel och råvaror vid pump och ga......

30/8: Fortsatta satsningar på infrastruktur för biogas behövs
Gröna Bilister har svarat på regeringens remiss om ändring av EU-direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa brän......

Uppseendeväckande om HVO
Det är uppseendeväckande att Neste gör reklam om att deras HVO förvandlar dieselbilen till en miljöbil. Lägg korten på bordet i st......

Hållbarhetsdeklaration
Här följer tankar kring hur en standardiserad hållbarhetsdeklaration av drivmedel skulle kunna utformas. Vi visar också konkreta ......